2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2013 Augusztus

2013 Augusztus
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
határozat visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
A Lengyel Laura Óvoda
álláshelyeinek bővítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
A Településrendezési Terv és
a Helyi Építési Szabályzat
módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
az Inno Invest Kft.
Újfehértó Város Önkormányzata
tulajdonában álló részvények
megvásárlására irányuló vételi
ajánlatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
feladatellátási szerződés
módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális
Szolgáltató Központ módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
„TIOP-1.2.3-11/1-2012-0374 azonosítószámú
"A könyvtári programok
infrastruktúra fejlesztése Újfehértón"
tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek. a)
pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalásos  közbeszerzési eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
a 2013/2014. nevelés évi/tanév
indításának feltételeiről szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
a maximális csoportlétszám
túllépésének engedélyezéséről
a Lengyel Laura Óvoda csoportjaiban
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
LEADER pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2013. (VIII. 28.) számú
h a t á r o z a t a
az újfehértói Napsugár Óvoda
épületének rekonstrukciójához és
bővítéséhez szükséges pótmunkákhoz
forrás biztosításáról