2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2013 December

2013 December
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2013. (XII. 09.) számú
határozata
a  Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
magasabb vezetői állásának betöltéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2013. (XII. 09.) számú
határozata
Önkormányzat fejlesztési
kiadásához pótelőirányzat biztosítására
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2013. (XII. 18.) számú
határozata
Az „Ember központú élhető
város – Városfejlesztés Újfehértón” című
 ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosítószámú
projekt egyes projektelemeinek kivitelezési
munkálataihoz szükséges saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2013. (XII. 18.) számú
határozata
„Városi piac fejlesztése"
tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalásos  közbeszerzési eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2013. (XII. 18.) számú
határozata
„Polgármesteri hivatal felújítása”
tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek. a)
pontja szerinti hirdetmény közzététele
nélküli, tárgyalásos  közbeszerzési
eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2013. (XII. 18.) számú
határozata
„Művelődési központ külső
felújítása, színházterem korszerűsítése”
tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek. a)
pontja szerinti hirdetmény közzététele
nélküli, tárgyalásos  közbeszerzési
eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2013. (XII. 18.) számú
határozata
„Egykori kollégium épületének
felújítása átalakítása
nonprofit közösségi szolgáltató házzá”
tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalásos  közbeszerzési eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2013. (XII. 18.) számú
határozata
„Járdafelújítás”
tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek.
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalásos  közbeszerzési eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2013. (XII. 18.) számú
határozata
„Fő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása”
tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalásos  közbeszerzési eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2013. (XII. 18.) számú
határozata
az Önkormányzat 2012. évi
pénzmaradványának felhasználásáról,
és többletbevétel miatt
előirányzat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2013. (XII. 18.) számú
határozata
az Újfehértói Polgármesteri
Hivatal 2012. évi pénzmaradványának
felhasználásáról, és többletbevétel
miatt előirányzat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2013. (XII. 18.) számú
határozata
a Lengyel Laura Óvoda
2012. évi pénzmaradványának felhasználásáról,
és kiadási előirányzat átcsoportosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2013. (XII. 18.) számú
határozata
az Újfehértó Város Önkormányzata
Játékvár Bölcsőde  2012. évi
pénzmaradványának felhasználásáról, és
 többletbevétel miatt előirányzat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2013. (XII. 18.) számú
határozata
a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény,
Művelődési Központ és Könyvtár
2012. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2013. (XII. 18.) számú
határozata
Települési főépítészi feladatok
ellátására vonatkozó megbízásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
214/2013. (XII. 18.) számú
határozata
a kegyeleti közszolgáltatási
szerződés végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
215/2013. (XII. 18.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde
alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
216/2013. (XII. 18.) számú
határozata
Újfehértó Város Képviselő-testületének 2014. évi Munkatervéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
217/2013. (XII. 18.) számú
határozata
a helyi önkormányzat és költségvetési
szervei 2014. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
218/2013. (XII. 18.) számú
határozata
belső ellenőri feladatok
ellátására vonatkozó megbízási
szerződés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
219/2013. (XII. 18.) számú
határozata
A nőgyógyászati szakrendelés
ultrahang készülékének beszerzéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
220/2013. (XII. 18.) számú
határozata
fizioterápiás asszisztensi
munkakör betöltésére vonatkozó
pályázati felhívásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
221/2013. (XII. 18.) számú
határozata
az érpataki Polgármester
Úr kérelméről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
222/2013. (XII. 18.) számú
határozata
A „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház”
létesítése elnevezésű projekt megvalósításával
létrejött épület ingyenes tulajdonba vételéről
és a projekttel kapcsolatos kötelezettségek
átvállalásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
223/2013. (XII. 18.) számú
határozata
az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
224/2013. (XII. 18.) számú
határozata
A Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény,
Művelődési Központ és Könyvtár
2014. évi munkatervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
225/2013. (XII. 18.) számú
határozata
az önkormányzat
2013. évi közművelődési
tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
226/2013. (XII. 18.) számú
határozata
Újfehértó Város verseny-
és tömegsportjának helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
227/2013. (XII. 18.) számú
határozataA személyes
gondoskodást nyújtó szociális
feladatok 2013. évi ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
228/2013. (XII. 18.) számú
határozata
az Önkormányzati Tűzoltóság
 Újfehértó 2013. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
229/2013. (XII. 18.) számú
határozata
az Újfehértói Polgármesteri
Hivatal 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
230/2013. (XII. 18.) számú
határozata
A Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás részére a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036
projekthez kapcsolódó ÁFA finanszírozásról