2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2013 Június

2013 Június
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2013. (VI. 04.) számú
h a t á r o z a t a
„Újfehértó, Kodály Z. u. 33. sz. alatti
"Hancurka" Játszóház és
Fejlesztő Centrum kialakítása”
tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek. a)
 pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli, tárgyalásos
közbeszerzési eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2013. (VI. 04.) számú
h a t á r o z a t a
„Újfehértó, Kodály Z. u. 33. sz. alatti
 "Hancurka" Játszóház és
Fejlesztő Centrum kialakítása
tárgyú beruházáshoz saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2013. (VI. 14.) számú
h a t á r o z a t a
A 3000 adagos főzőkonyha épülete
beázásának megszüntetésére szolgáló
anyagi fedezet biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2013. (VI. 14.) számú
h a t á r o z a t a
Települési értéktár létrehozásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2013. (VI. 19.) számú
h a t á r o z a t a
Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2013. (VI. 19.) számú
h a t á r o z a t a
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2013. (VI. 19.) számú
h a t á r o z a t a
Központi Egészségügyi Ügyeleti
Szolgálatot Fenntartó Társulás
megszüntetésének kezdeményezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
Nyíregyházi és Térsége Hulladék-gazdálkodási
Társulás megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szakképzés-szervezési Önkormányzati
Társulás megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szakképzés-szervezési
önkormányzati Társulás felmondásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
a házi segítségnyújtás térítési díjáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Raáp és Társa Eü BT. –
Dr. Lipóczki Krisztina -önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
közreműködői megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Lipóczki Krisztina-önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
Szerződés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
„Az Újfehértó, Kodály Z. u. 33. sz. alatti „Hancurka”
Játszóház és Fejlesztő Centrum kialakítása elnevezésű
pályázathoz kapcsolódó kivitelezési tervdokumentáció
 elkészítéséről”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
„A Közérdekű Muzeális  Gyűjtemény
állandó kiállítóhelyeinek felújítása
 illetve az ideiglenes kiállító terem
 infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásáról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
 a Lengyel Laura Óvoda Árvácska utca 2. szám
alatti telephelyén történt csőtörés
javítási munkálatainak fedezetéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2013. (VI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
Váltó kibocsátásáról