2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2013 November

2013 November
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2013. (XI. 27.) számú
határozata
szerződésmódosítás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2013. (XI. 27.) számú
határozata
az 5000 fő feletti önkormányzatok
adósságának részben történő átvállalását
követően fennmaradó
EURO alapú kötvény átütemezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2013. (XI. 27.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2013. (XI. 27.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata
módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt 2013. évi összesített
közbeszerzési tervének elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2013. (XI. 27.) számú
határozata
Újfehértó város, településrendezési
terv és helyi építési szabályzat
módosításához környezeti hatásvizsgálat
szükségességének megállapításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2013. (XI. 27.) számú
határozata
a Lengyel Laura óvoda
költségvetésének módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2013. (XI. 27.) számú
határozata
Ujfehértour Közlekedési Korlátolt
Felelősségű Társaság Felügyelő
Bizottsága tagjainak megválasztásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2013. (XI. 27.) számú
határozata
Ujfehértour Közlekedési Korlátolt
Felelősségű Társaság Alapító
okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2013. (XI. 27.) számú
határozata
Önkormányzati tulajdonú
objektumok videó megfigyelő
rendszerrel történő ellátásáról