2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2014 Március

2014 Március
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2014. (III. 05.) számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális
 Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2014. (III. 05.) számú
határozata
az Állami Számvevőszék által végzett, az Önkormányzat pénzügyi
gazdálkodási helyzete értékelése
és a szabályosságának ellenőrzése tárgyában kiadott jelentésről
valamint önkormányzati intézkedési terv elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2014. (III. 05.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2014. (III. 05.) számú
határozata
” A Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének
függönycseréjéről,
a kézi függönymozgató rendszer javításáról,
valamint hang-és fénytechnikai rendszerének felújításáról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2014. (III. 05.) számú
határozata
a 2014. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló
3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendeletben rejlő,
működőképességet veszélyeztető helyzetről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2014. (III. 05.) számú
határozata
Újfehértó Város  Szavazatszámláló Bizottsági tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2014. (III. 05.) számú
határozata
A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2014. (III. 26.) számú
határozata
a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről szóló  beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2014. (III. 26.) számú
határozata
a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2014. (III. 26.) számú
határozata
az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2014. (III. 26.) számú
határozata
Érpatak Község ügyeleti ellátás tárgyában kezdeményezett társulási megállapodásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2014. (III. 26.) számú
határozata
háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Raáp és Társa Eü BT. – Dr. Gál Róza -önkormányzat
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2014. (III. 26.) számú
határozata
közreműködői megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Gál Róza-önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2014. (III. 26.) számú
határozata
háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Venyige Gabriella.– Dr. Fodor Babett -önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2014. (III. 26.) számú
határozata
közreműködői megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Fodor Babett -önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2014. (III. 26.) számú
határozata
háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról
(Dr.Bélteki Béla. – Dr. Bégányi Dániel –önkormányzat )
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2014. (III. 26.) számú
határozata
közreműködői megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2014. (III. 26.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata
2014. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2014. (III. 26.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata és a Nyír-Flop Kft. közötti jogvita rendezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2014. (III. 26.) számú
határozata
Az Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház intézményvezetői állásának betöltésére pályázat kiírásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2014. (III. 26.) számú
határozata
a Lengyel Laura Óvoda Továbbképzési programjáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2014. (III. 26.) számú
határozata
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek állapotáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2014. (III. 26.) számú
határozata
a PPP-konstrukcióban megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt" kiváltásához támogatási kérelem benyújtásáról