2012-2013-2014-2015 évi határozatok

Április

Április
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2012. (IV. 13.) számú
határozata
a Kisrétköri Szabadidőpark
bérbeadására kiírt pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánításáról 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2012. (IV. 25.) számú
határozata
az autóbusszal végzett menetrend
szerinti helyi személyszállítás
közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2012. (IV. 25.) számú
határozata
A 34/2012. (II.29.) számú
határozat visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2012. (IV. 13.) számú
határozata
A Kisrétköri Szabadidőpark
bérbeadására vonatkozó ajánlattételi
felhívás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2012. (IV. 25.) számú
határozata
a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv felülvizsgálatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2012. (IV. 25.) számú
határozata
a háziorvos központi orvosi ügyeleti
ellátásban való részvételére vonatkozó
szerződés módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2012. (IV. 25.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata és
költségvetési szerveire vonatkozó
2011. évi ellenőrzési és belső ellenőrzési
jelentés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2012. (IV. 25.) számú
határozata
az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2012. (IV. 25.) számú
határozata
pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2012. (IV. 25.) számú
határozata
Közoktatási Megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2012. (IV. 25.) számú
határozata
a helyi önszerveződő közösség
pénzügyi támogatására benyújtott
pályázat elbírálására
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2012. (IV. 25.) számú
határozata
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2012. (IV. 25.) számú
határozata
az önkormányzat  2011. évi költségvetése
egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról,
és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2012. (IV. 25.) számú
határozata
munkamegosztásra és felelősségvállalásra
vonatkozó költségvetési szervek közötti
megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2012. (IV. 25.) számú
határozata
a helyi adók beszedésének
2011. évi teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2012. (IV. 25.) számú
határozata
az Újfehértour Kft. 2011. évi
beszámolójának elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2012. (IV. 25.) számú
határozata
a Lengyel Laura Óvoda és
a „Játékvár” Bölcsőde nyári
nyitvatartási rendjéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2012. (IV. 25.) számú
határozata
„Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt”
 című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú pályázat
 megvalósításához biztosított saját forrás vállalásáról