2012-2013-2014-2015 évi határozatok

Augusztus

Augusztus
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2012. (VIII. 09.)
h a t á t o z a t a
a 2012. augusztus 20.-i városi
ünnepség megrendezéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2012. (VIII. 29.) számú
határozata
Újfehértói fürtös programok
és turisztikai attrakciók

fejlesztése „”
című, ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú
pályázat benyújtásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2012. (VIII. 29.) számú
határozata
a 2012/2013. nevelési/tanév
indításának feltételeiről szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2012. (VIII. 29.) számú
h a t á r o z a t a
költségvetési szervek közötti
megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2012. (VIII. 29.) számú
határozata
A Funkcióbővítő integrált
települési fejlesztések című
pályázati kiíráshoz kapcsolódó
döntésekről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2012. (VIII. 29.) számú
határozata
a településrendezési terv
és a helyi építési szabályzat
módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2012. (VIII. 29.) számú
h a t á r o z a t a
az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2012. (VIII. 29.) számú
határozata
„Napelem rendszerek telepítésére
vonatkozó pályázat előkészítéséről”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2012. (VIII. 29.) számú
határozata
A területi ellátási kötelezettséggel
járó fogorvosi szolgálat egészségügyi
vállalkozási formában való működtetésére
vonatkozó szerződés módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2012. (VIII. 29.) számú
h a t á r o z a t a
a Helytörténeti Gyűjtemény
működési engedélyének módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2012. (VIII. 29.) számú
határozata
Az önkormányzat tulajdonában
lévő mezőgazdasági földingatlanok
2013. évi haszonbérleti díjának
megállapításáról
 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2012. (VIII. 29.) számú
határozata
„Innovatív, kísérleti foglalkoztatási
programok szakmai támogatása Újfehértón”
című, TÁMOP-1.4.3-12/1 kódszámú
pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2012. (VIII. 29.) számú
határozata
Vasvárisok Diáksport Egyesület
támogatásáról