2012-2013-2014-2015 évi határozatok

December

December
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2012.(XII. 10.) számú
h a t á r o z a t
A Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi
Társulás Újfehértói Szociális
 Szolgáltató Központ módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2012.(XII. 10.) számú
h a t á r o z a t
Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez
szükséges megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2012.(XII. 10.) számú
h a t á r o z a t
iskola- egészségügyi feladatok
ellátásáról szóló háromoldalú
megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2012.(XII. 10.) számú
h a t á r o z a t
iskola- egészségügyi feladatok
ellátásáról szóló háromoldalú
megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2012.(XII. 10.) számú
h a t á r o z a t
iskola- egészségügyi feladatok
ellátásáról szóló háromoldalú
megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2012.(XII. 10.) számú
h a t á r o z a t
iskola- egészségügyi feladatok
ellátásáról szóló háromoldalú
megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2012.(XII. 10.) számú
h a t á r o z a t
gépjármű tulajdonba adásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2012.(XII. 10.) számú
h a t á r o z a t
az Újfehértó Mályváskerti
Polgárőr Egyesület támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2012.(XII. 13.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértói Általános,
Művészeti Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakiskola
működtetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2012.(XII. 13.) számú
h a t á r o z a t a
Megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2012.(XII. 13.) számú
h a t á r o z a t a
Az Általános Művészeti Iskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskolában
álláshely megszüntetéséről és
a Polgármesteri Hivatalban létszámbővítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
 a Részvét Plusz Kegyelet Kft.
számviteli szabályzatának elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Képviselő-testületének
2013. évi Munkatervéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
A Zajti Ferenc Helytörténeti
Gyűjtemény, Művelődési Központ
és Könyvtár  2013. évi Munkatervének
jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
az önkormányzat 2012. évi
közművelődési tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
a kegyeleti közszolgáltatási
szerződés végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
A személyes gondoskodást
nyújtó szociális feladatok
2012. évi ellátásáról szóló
beszámolók elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság
2012. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város verseny- és
tömegsportjának helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
214/2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
a Polgármesteri Hivatal
2012. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
215/2012.(XII. 20.) számú
határozata
szerződésmódosítás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
216 /2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
A Zajti Ferenc Kulturális
Központ alapító okiratának
módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
217 /2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata
Játékvár Bölcsőde
alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
218 /2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
Központi Egészségügyi Ügyeleti
Szolgálatot Fenntartó Társulást
létrehozó mikro-körzeti megállapodás
módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
219 /2012. (XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt-vel kötendő
vagyonkezelési szerződések
jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
220 /2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
„Újfehértó városban a települési
folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás
ellátása” tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek. a)
pontja szerinti hirdetmény közzététele
nélküli, tárgyalásos  közbeszerzési
eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
221 /2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértói ÁMK Helytörténeti
Gyűjteményben történt
szakfelügyeleti vizsgálat
megállapításairól szóló
122/2012. (VII. 25.)
számú határozat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
222 /2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
„a jegyző által létesített további
közszolgálati jogviszonyhoz való
hozzájárulásról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
223 /2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
Az Újfehértó Sportegyesület
támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
224 /2012.(XII. 20.) számú
h a t á r o z a t a
az Önkormányzat 2011. évi
pénzmaradványának felhasználásáról