2012-2013-2014-2015 évi határozatok

Július

Július
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
a Lengyel Laura Óvoda kiadási
pótelőirányzatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
ingatlanok cseréjéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
az Újfehértói ÁMK Helytörténeti Gyűjteményben történt
szakfelügyeleti vizsgálat megállapításától
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
az Újfehértói Általános Művelődési Központ
kiadási pótelőirányzatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
A területi ellátási kötelezettséggel
járó háziorvosi szolgálat egészségügyi
vállalkozási formában való működtetésére
vonatkozó szerződés módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
a 2011/2012. tanév/nevelési év szakmai munkájának
értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
az Önkormányzat fejlesztési
kiadások pótelőirányzatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
A területi ellátási kötelezettséggel
járó háziorvosi szolgálat egészségügyi
vállalkozási formában való működtetésére
vonatkozó szerződés módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
a településrendezési
terv és a helyi építési
szabályzat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
Az  Újfehértói Általános Művelődési Központ,
a Lengyel Laura Óvoda és a Polgármesteri Hivatal
hatékonyabb és költségtakarékosabb működést szolgáló
racionalizálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2012. (VII. 25.)
h a t á r o z a t a
Az Európai Autómentes Nap
„ Autó nélkül a városban” című
rendezvény csatlakozásáról