2012-2013-2014-2015 évi határozatok

Május

Május
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2012. (V. 08.) számú
határozata
A  Kisrétköri Szabadidőpark
bérbeadására vonatkozó ajánlattételi
felhívás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2012. (V. 23.) számú
Pedagógiai Szakszolgálatot
Fenntartó Társulást létrehozó
mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2012. (V. 23.) számú
Helyi közösségi közlekedés
normatív támogatási kérelem
benyújtásáról
                  
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2012. (V. 16.) számú
határozata
„Újfehértó, Kodály Z. u. 39. sz. alatti
Időskorúak  gondozóházának bővítése és felújítása”
című  pályázat támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2012. (V. 23.) számú
A gyermekek átmeneti gondozásának
ellátásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2012. (V. 23.) számú
a helyi önszerveződő közösség
pénzügyi támogatására benyújtott
pályázat elbírálására
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2012. (V. 23.) számú
határozata
Hozzájárulás rendelet megalkotásához
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2012. (V. 23.) számú
területi ellátási kötelezettséggel
járó körzeti háziorvosi szolgálat és
központi ügyeleti szolgálat ellátásáról
szóló szerződések megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2012. (V. 23.) számú
Közoktatási intézményekben maximális
csoport/osztálylétszám túllépésének
engedélyezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2012. (V. 23.) számú
határozata
„Újfehértó Város közigazgatási
területén a közvilágítási feladatok
ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásával
kapcsolatos döntés meghozataláról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2012. (V. 23.) számú
területi ellátási kötelezettséggel
járó körzeti háziorvosi szolgálat és
központi ügyeleti szolgálat ellátásáról
szóló szerződések Dr. Siket Nándorral
történő megkötéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2012. (V. 23.) számú
a háziorvos központi orvosi
ügyeleti ellátásban való
részvételére vonatkozó szerződés
módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2012. (V. 23.) számú
határozata
a helyi építési szabályzat
és szabályozási terv felülvizsgálatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2012. (V. 23.) számú
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő együttműködési megállapodás
elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2012. (V. 23.) számú
Hozzájárulás ingatlan felújításához
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2012. (V. 23.) számú
a Nyírségvíz Zrt-vel kötendő
Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2012. (V. 23.) számú
Az önkormányzati kulturális
feladatellátásban történő
szerepvállalás elismeréséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2012. (V. 23.) számú
„a jegyző által létesített
további közszolgálati jogviszonyhoz
való hozzájárulásról”