2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2013 Március

2013 Március
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2013. (III. 14.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Képviselő-testületének 31/2013. (I. 30.)
számú határozata alapján  felállított Ad-hoc bizottság Jelentésének elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2013. (III. 14.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2013. (III. 14.) számú
h a t á r o z a t a
AZ ÚJFEHÉRTOUR KFT 2013. évi árbevételi
és költségtervének elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2013. (III. 14.) számú
h a t á r o z a t a
az önkormányzat által biztosított támogatásokról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2013. (III. 14.) számú
h a t á r o z a t a
területi védőnői feladatok ellátásáról szóló szerződés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2013. (III. 14.) számú
h a t á r o z a t a
„ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0001 számú pályázat keretében az újfehértói Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése”tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2013. (III. 14.) számú
h a t á r o z a t a
Éven belüli hitel felvételről és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Rt. által folyósított egyes hitelek módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2013. (III. 14.) számú
h a t á r o z a t a
SZABOLCS Takarékszövetkezet által folyósított egyes hitelek módosításáról