2012-2013-2014-2015 évi határozatok

November

November
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2012.(XI. 15.) számú
a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
beadási határidejének módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2012.(XI. 15.) számú
h a t á r o z a t a
a Nyírség –Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület részére
fizetendő tagi hozzájárulásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2012.(XI. 15.) számú
h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzat és
költségvetési szervei
2013. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2012. (XI. 28.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési koncepciójáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2012. (XI. 28.) számú
h a t á r o z a t a
A Polgármesteri Hivatal
feladatellátásának racionálisabb
megszervezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2012. (XI. 28.) számú
h a t á r o z a t a
az  Általános Művészeti Iskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és
Szakiskola részére létszámbővítés
engedélyezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2012. (XI. 28.) számú
h a t á r o z a t a
Intézmény átszervezés kezdeményezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2012. (XI. 28.) számú
h a t á r o z a t a
„Újfehértó városban a települési
folyékony hulladék kezelési
közszolgáltatás ellátása”
tárgyú hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárás
megindításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2012. (XI. 28.) számú
h a t á r o z a t a
„A Funkcióbővítő integrált
települési fejlesztések c. pályázati
kiíráshoz kapcsolódó
tervezési feladatok elvégzéséről”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2012. (XI. 28.) számú
h a t á r o z a t a
 Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel
támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2012. (XI. 28.) számú
h a t á r o z a t a
Sportpálya karbantartásához
pénzösszeg biztosításáról