2012-2013-2014-2015 évi határozatok

Október

Október
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2012. (X. 08.) számú
határozata
az Orvosi Rendelő tetőterében
Ügyfélcentrum, és Járási Hivatali
Kirendeltség kialakításához
pótelőirányzat biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2012. (X. 08.) számú
határozata
Használat jogát alapító
szerződés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2012. (X. 08.) számú
határozata
Társberuházói megállapodás
jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2012. (X. 08.) számú
határozata
a 118/2012. (VII.25.) számú
határozat visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2012. (X. 08.) számú
határozata
önkormányzati
ingatlan cseréjéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2012. (X. 08.) számú
h a t á r o z a t a
Az önkormányzat tulajdonában
lévő mezőgazdasági földingatlan
2013. évi haszonbérleti
díjának megállapításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2012. (X. 08.) számú
h a t á r o z a t
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójához való
csatlakozásról, a pályázat
kiírásáról és a pályázat
lebonyolításához szükséges
költségvetési fedezet
biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2012. (X. 08.) számú
Iskola- egészségügyi orvosi
teendők ellátásáról szóló
szerződés módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2012. (X. 08.) számú
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2012. (X. 08.) számú
Iskola- egészségügyi orvosi
teendők ellátásáról szóló
szerződés módosításáról