2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2013 Október

2013 Október
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2013. (X. 08.) számú
határozata
A Nyírségi Ivóvíz-javító Önkormányzati
Társulás Környezet és Operatív Program keretében
ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú
pályázat finanszírozásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2013. (X. 14.) számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi
Társulás Újfehértói
Szociális Szolgáltató
Központ intézményvezetői
munkakörének betöltésére vonatkozó
pályázati felhívásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2013. (X. 14.) számú
határozata
A Nyírségi Vízgazdálkodási
Társulat részére a téli átmeneti
közfoglalkoztatás
költségterhének részleges
biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2013. (X. 14.) számú
határozata
önkormányzati tűzifa értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2013. (X. 17.) számú
határozata
az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0001 számú
pályázat alapján a Napsugár Óvoda
épületének rekonstrukciós és bővítési
munkálatai során felmerült
pótmunkákra előirányzat biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2013. (X. 22.) számú
határozata
önkormányzati tűzifa értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2013. (X. 30.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata
Játékvár Bölcsőde
alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2013. (X. 30.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata
Játékvár Bölcsőde és Játszóház
részére létszám engedélyezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2013. (X. 30.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciójáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2013. (X. 30.) számú
határozata
háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Raáp és Társa Eü BT. – Dr. Kiss Csaba -önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2013. (X. 30.) számú
határozata
közreműködői megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Kiss Csaba-önkormányzat)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2013. (X. 30.) számú
határozata
Az Újfehértói Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
részére pótbefizetés teljesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2013. (X. 30.) számú
határozata
Tulajdonosi képviselet gyakorlásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2013. (X. 30.) számú
határozata
Intézményvezetői pályázat
véleményezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2013. (X. 30.) számú
határozata
Újfehértó Sportegyesület
részére biztosított támogatásról