2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2013 Szeptember

Szeptember
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2013. (IX. 10.) számú
h a t á r o z a t a
Az adósságkonszolidáció
II. köréhez kapcsolódó  
Raiffeisen Bank Zrt. javaslatról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2013. (IX. 10.) számú
h a t á r o z a t a
Az „Idősek ünnepe” elnevezésű
rendezvény megvalósításához
szükséges forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2013. (IX. 10.) számú
h a t á r o z a t a
a Nyírségi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás részére
a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036
projekthez kapcsolódó ÁFA finanszírozásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2013. (IX. 25.) számú
h a t á r o z a t a
az Önkormányzat fejlesztési kiadások
pótelőirányzatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2013. (IX. 25.) számú
h a t á r o z a t a
Hitelező pénzintézetek felé fizetendő
kamat kiadások pótelőirányzatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2013. (IX. 25.) számú
h a t á r o z a t a
A helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatási igény benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2013. (IX. 25.) számú
h a t á r o z a t a
A Szilárdhulladék-gazdálkodási
Program II. ütemének megvalósításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2013. (IX. 25.) számú
h a t á r o z a t a
A „Hancurka” Játszóház és Fejlesztő Centrum
épületének kialakítási pótmunkálataihoz
szükséges  forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2013. (IX. 25.) számú
h a t á r o z a t a
„Fehértói Békák” Sportegyesület támogatási kérelméről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2013. (IX. 25.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó-Bököny Viziközmű
Beruházási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2013. (IX. 25.) számú
h a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához való csatlakozásról,
a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához
szükséges költségvetési fedezet biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2013. (IX. 25.) számú
h a t á r o z a t a
intézményi tanácsba tag delegálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2013. (IX. 25.) számú
h a t á r o z a t a
önkormányzati tűzifa értékesítéséről