Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi TársulásTársulási Tanácsának10/2020. (III. 18.) számúH a t á r o z a t aA Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi Munkatervéről

Határozatok


A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
1/2020. (III. 18.)120200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.18.) számú határozatának módosításáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
2/2020. (III. 18.)220200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
megállapításáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
3/2020. (III. 18.) 320200318számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
4/2020. (III. 18.)420200318 számú
 határozata
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményi térítési díjairól
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
5/2020. (III. 18.)520200318 számú
 határozata
A Pindur Palota Bölcsőde intézményi térítési díjairól
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
6/2020. (III. 18.)620200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjairól
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
7/2020. (III. 18.)720200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
8/2020. (III. 18.)820200318 számú
H a t á r o z a t a
A belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
9/2020. (III. 18.)920200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Pindur Palota Bölcsőde nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
10/2020. (III. 18.) 1020200318számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi Munkatervéről 
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
11/2020. (IV.14.)11 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa Pénzügyi Bizottságának veszélyhelyzet idején
2020. március 18. napján megtartott ülésén hozott határozatok megerősítéséről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
12/2020. (IV.14.)12 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
veszélyhelyzet idején 2020. március 18. napján megtartott ülésén hozott határozatok megerősítéséről
A DÉL-NYÍRSEGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK 13/2020. (IV. 30.)a13 számú határozata
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegysége szociális étkeztetés térítési díjainak módosításáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
14/2020. (IV. 30.) a14számú határozata
A Pindur Palota Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
pályázat kiírásáról 
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
15/2020. (IV. 30.)15a számú
határozata
Az Ujfehértói Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosításáról
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
16/2020. (IV. 30.)a16 számú határozata
Az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
17/2020. (VII. 07.)17 számú
Határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
18/2020. (VII. 07.)18ad-l számú
Határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról