Elektronikus Ügyintézés

Adó ügyek

Nyomtatványok Kitöltési
útmutató
Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés

Megkeresés köztartozás
behajtására

   

Megkeresés köztartozás
behajtására

 

Adó- és értékbizonyítvány
kiállítási kérelem

   

Adó- és értékbizonyítványkiállítási kérelem

 

Egyszerűsített részletfizetési
kérelem

   

Egyszerűsített részletfizetésikérelem

 

Általános adóigazolás
kérelem

   

Általános adóigazoláskérelem

 

Kérelem adófelfüggesztésre

   

Kérelem adófelfüggesztésre

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés

   

Bejelentkezés, változás-bejelentés

 

Kérelem költségmentesség
engedélyezésének alapjául
szolgáló körülmények igazolására

   

Kérelem költségmentesség
engedélyezésének alapjáulszolgáló
körülmények igazolására

 

Nyilatkozat az adómentesség
igénybevételéről

   

Nyilatkozat az adómentességigénybevételéről

 

Meghatalmazás önkormányzati
adóügyekben

   

Meghatalmazás önkormányzatiadóügyekben

 

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési
kérelem

     

Túlfizetés átvezetési és visszatérítésikérelem

 
 

Bevallás előrehozott
helyi adóról

   

Bevallás előrehozotthelyi adóról

 
 
         

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

 
   

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

 
 
         
 

Adatbejelentés a gépjárműadóról

     

Adatbejelentés a gépjárműadóról

 
         

Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység

   

Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység

 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014 évre

   

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014 évre

 
 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre

   

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre

 
 
 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre

   

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre

 
 
 

Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás

   

Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás

 
 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre

   

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre

 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre

   

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre

 
         

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

 
   

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

 
 

Bevallás előállított magánfőzött párlat után

   

Bevallás előállított magánfőzött párlat után

 
         

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

   

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

 


Anyakönyvi ügyek


Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés
         

Anyakönyvi kivonat
kiállítási kérelem

   

Anyakönyvi kivonat
kiállítási kérelem

 


Diszpolgári cím és kitüntetődíjak

Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés
         
Diszpolgári cím és kitüntetődíjak     Diszpolgári cím és kitüntetődíjak  
Hagyatéki ügy

Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

   

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

 
         

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

   

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

 
         


Pénzügy, gazdálkodási ügyek

Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés
         

Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés
lemondásáról

   

Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról

 
         
NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez        
I G É N Y L Ő L A P
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as év Aranykapu Óvoda
       
I G É N Y L Ő L A P
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as év Lengyel Laura Óvoda
       
I G É N Y L Ő L A P
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as év Lengyel Napsugár Óvoda
       
I G É N Y L Ő L A P
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as év Lengyel Újfehértó Város
Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház
       
I G É N Y L Ő L A P
ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as tanév
Újfehértói Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.
Erkel Ferenc  Ált. Isk. Tagintézménye
       
I G É N Y L Ő L A P
ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as tanév
Újfehértói Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.
Vasvári Pál  Ált. Isk. Tagintézménye
       
LEMONDÓ NYILATKOZAT        

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek

Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés

Bejelentés, kérelem
befogadáshoz

   

Bejelentés, kérelem
befogadáshoz

 

Kérelem felújítási költség
beszámításához

   

Kérelem felújítási költség
beszámításához

 

Bejelentés bérlő
elhalálozásáról (lakás)

   

Bejelentés bérlő
elhalálozásáról (lakás)

 
         

Közterület, közút eltérő
használata iránti kérelem

   

Közterület, közút eltérő
használata iránti kérelem

 
         
Bérlakás nyomtatvány
IGÉNYLŐLAP Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának megszerzésére
       
         
         


Szociális ügyek

Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés
         

Rendkívüli települési támogatás
megállapítása iránti kérelem

   

Rendkívüli települési támogatás
megállapítása iránti kérelem

 

Köztemetési kérelem

   

Köztemetési kérelem

 


Hatósági ügyekNyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)

Elektronikusan
intézhető ügyek

Megjegyzés

Birtokvédelem iránti kérelem és tájékoztató   Birtokvédelmi eljárás  Birtokvédelmi eljárás  
 Kereskedelmi - üzlet bejelentés - bejelentőlap 2018.


BEJELENTÉS - nyitvatartási idő változásról

Üzlet - kereskedelmi tevékenység - adatváltozás bejelentése

Üzlet bejelentés vagy engedély leadása - megszüntetése

KÉRELEM - Vásárlók Könyve hitelesítéséhez
   Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése/adatváltozás Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése/adatváltozás   
Üzlet - Kereskedelem - üzemeltetőváltás

Üzlet - Nyilatkozat jogutódláshoz
   Üzletköteles termékekre vonatkozó működési engedély iránti kérelem
Üzletköteles termékekre vonatkozó működési engedély iránti kérelem  Kérelem és engedély leadása ürlapok
    Kereskedelmi szálláshely ügyek Kereskedelmi szálláshely ügyek   Kérelem és engedély leadása ürlapok
 Nem üzleti céú közösségi szabadidő szálláshely-szolgáltatás iránti kérelem   Nem üzleti célú, közösségi szabadidős célú szálláshely-szolgáltatási ügye Nem üzleti célú, közösségi szabadidős célú szálláshely-szolgáltatási ügye   
Rendezvenytartási kérelem    Zenés, táncos rendezvények engedélyezése Zenés, táncos rendezvények engedélyezése   
 Vásár, piac bejelentés

Bevásárlóközpont üzemeltetés bejelentés


Piac  - B E J E L E N T É S adatváltozás vásár, piac

HElyi termeleői piac bejelentés
  Vásár – piac bejelentése Vásár – piac bejelentése   
 Telep - Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Telepengedély iránti kérelem

Telep - Bejelentésköteles ipari tevékenység megszüntetése bejelentés

Telepengedélyköteles tevékenység megszüntetése bejelentés
   Telepekkel és ipari tevékenységek bejelentésével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások Telepekkel és ipari tevékenységek bejelentésével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások   
méhész bejelentőlap

méhész kijelentőlap
   Állattartással, állatvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása MÉHÉSZ bejelentő, kijelentő  
 Formai megkötöttségek nélkül benyújtható   A panasz és a közérdekű bejelentés Formai megkötöttségek nélkül benyújtható  Formai megkötöttségek nélkül benyújtható 
    Találás   Személyes megjelenéssel, hatóság általi jegyzőkönyvfelvétel
KÉRELEM NYOMTATVÁNY - HATÓSÁGIHOZ   Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez a közlekedési nyilvántartásba Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez a közlekedési nyilvántartásba