A Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása

Újfehértó Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívás keretében a 1020173 azonosítószámú, A helyi értékek és hungarikumok feltárását bemutató és életbentartását szolgáló fejlesztések és attrakciók támogatása célterületre.
A nyertes Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása elnevezésű, 8324274754 azonosítószámú pályázat keretében az Újfehértó, Egészségház u. 2. szám alatt található városi múzeum épülete kerül felújításra.
A felújítási munkálatokra és a kötelező nyilvánosság biztosítására a maximálisan elnyerhető 5.000.000.-Ft-os keretösszegből összesen 4.914.157.-Ft nettó kiadásra jutó támogatási összeget sikerült elnyernie az újfehértói önkormányzatnak.

A projekt keretében az alábbi felújítási munkálatok valósulnak meg:
- részleges alapmegerősítés
- homlokzati vakolat teljes felújítása rabicolással
- csapadékvíz elvezető csatornák meghosszabbítása
- akadálymentes parkoló, járda és rámpa építése
- az előszoba és a kiállítótér közötti ajtó akadálymentesítése
- a tetőszerkezet és cserepezés kisebb javítási, felújítási munkái
- a felújítás során a munkát akadályozó növényzet irtása

A munkaterület átadás-átvétele 2012. október 8.-án megtörtént, az építési felújítási munkálatok elkezdődtek, várható befejezése: 2012. november 30.-a.

A projekt célja az épület élettartamának megnövelése, mely amellett, hogy méltó helyet biztosít a kiállításoknak és a raktári gyűjteményeknek, a település centrumában álló elsőszámú műtárgynak is számít. A felújítási munkálatok végeztével reményeink szerint növekszik a városba látogató vendégek száma, akik számára érdekes látnivalót biztosít a múzeumban őrzött relikviák és a múlt ereklyéinek sokszínűsége.
 
Http:     www.fvm.hu;     www.umvp.eu

Újfehértó, Böszörményi utca 13. sz. alatti, 3232 hrsz-ú ingatlan

átalakítása, felújítása szolgálati lakássá

Újfehértó Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívás keretében a 1020203 azonosítószámú, „Tudásoddal segítsd a vidéket!” Ingatlanok átalakítása és felújítása, szolgálati lakások kialakítása céljából fiatal diplomások számára célterületre.
A nyertes Újfehértó, Böszörményi utca 13. sz. alatti, 3232 hrsz-ú ingatlan átalakítása, felújítása szolgálati lakássá elnevezésű, 8324272482 azonosítószámú pályázat keretében az Újfehértó, Böszörményi u. 13. szám alatt található, jelenleg használaton kívüli óvoda épülete kerül felújításra, és az épületben kialakításra kerül 2 szolgálati lakás.
A felújítási munkálatokra a maximálisan elnyerhető 7.000.000.-Ft-os keretösszegből, a projekttel kapcsolatos nettó kiadásokra jutó teljes támogatási összeget sikerült elnyernie az újfehértói önkormányzatnak. Mivel ezen támogatási összeg nem fedezi az átalakítási költségek teljes egészét, ezért Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetéséből 5.573.000.-Ft saját forrást biztosít a projekt megvalósítására.

A projekt keretében az alábbi felújítási, átalakítási munkálatok valósulnak meg:
- burkolatok cseréje
- válaszfalak bontása, új falak építése
- az új falak vakolása, teljes belső falfestés
- csatornajavítás
- új ablakok és ajtók beépítése
- rámpa, akadálymentes fürdőszoba kialakítása
- elektromos rendszer cseréje
- új radiátoros központi fűtési rendszer faaprítékos kazánnal (megújuló energiaforrás)
- új víz- és szennyvízhálózat kialakítása

A munkaterület átadás-átvétele 2012. október 8.-án megtörtént, az építési felújítási munkálatok elkezdődtek, várható befejezése: 2012. december 20.-a.

A projekt célja, hogy az épület átalakítása során létrejövő 2 szolgálati lakással a fiatal diplomások elhelyezésével, lakhatásával kapcsolatos problémáit szeretnénk enyhíteni, ezzel is elősegítve a szakképzett munkavállalók térségben történő megtartását. A projekt keretében Újfehértó Város Önkormányzata vállalja, hogy a kialakított szolgálati lakásokban 35 évnél fiatalabb, diplomás munkavállalókat helyez el, maximum 5 éves időtartamra. A fiatal diplomás és a pályázó szerződésben vállalja, hogy a diplomás csak a szolgálati lakás rezsiköltségét köteles fizetni, ugyanakkor vállalja azt is, hogy ott tartózkodása idejéig minimum 10.000.-Ft/fő/hó lakáscélú megtakarítást fizet és igazol. A bérleti szerződés további feltételei egy későbbi konstrukcióban kerülnek meghatározásra.

 
Http:     www.fvm.hu;     www.umvp.eu
1.jpg1.jpg
2.jpg2.jpg