SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvodájának korszerűsítésére mintegy 200 millió forintot nyert Újfehértó önkormányzata. A tervek szerint teljesen megújul a 300 négyzetméteres meglévő óvodaépület, épül egy 925 négyzetméteres új óvodaépület, az intézmény valamennyi épületét akadálymentesítik, parkolóhelyeket hoznak létre és egy korszerű játszóudvart is kialakítanak. A kivitelezési munkálatok már elkezdődtek, a beruházás átadása várhatóan még ez év őszén megtörténik.

A program  neve: „ÉAOP- 4.1.1/A-11-2012-0001” számon „Újfehértó, Bocskai u-i Napsugár óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése” (Cím: 4244 Újfehértó, Bocskai u. 2.)
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Észak-alföldi Operatív Program keretében azért hirdette meg pályázatait, hogy európai színvonalra emelje a nevelési intézményeket. Alapvető cél a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladat-ellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) támogatása és annak fenntartása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését felvállaló nevelési intézmények férőhelybővítéseinek és fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá.
A pályázat összes bruttó költsége: 210 520 749 Ft
Az elnyert támogatás:  199 644 669 Ft
A saját erő: 10.876.080 Ft
Építés becsült költsége: ( nettó) 141.400.000 Ft
A beruházás kivitelezője: az Agrogépszolg Kft.
Tájékoztató videó:   http://www.youtube.com/watch?v=36MYXrR7H8o

www.nfu.hu