Tájékoztatás fűtési támogatásról

Feltöltve: 2023-10-31

Újfehértó Város Önkormányzata 2023 – ban is biztosítja a fűtési támogatást. A támogatásra jogosult aki

  • a 65. életévét betöltötte,
  • és a háztartásban – egyedül élő esetén is – az egy főre jutó havi jövedelem a 185.250 forintot nem haladja meg.

A támogatás megállapítása iránti kérelem tárgyév november 1. napjától november 15. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás ugyanazon ingatlan esetében csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek, egyéb jogosultak és háztartások számától.

A támogatás mértéke 8.000 forint.

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

  • a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat,
  • a kérelemben megjelölt folyószámla hitelt érdemlő igazolását (ha az ügyfél folyószámlára kéri a támogatás átutalását).

A kérelmező csak olyan folyószámlára kérheti a támogatás átutalását, amely a saját, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója rendelkezése alatt áll. Ennek hiányában a támogatás házipénztárból kerül kifizetésre.

A kérelmezők a kérelemnyomtatványt letölthetik a www.ujfeherto.hu honlapon (https://ujfeherto.hu/?oldal=795&menu=1046), valamint beszerezhetik az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (4244 Újfehértó, Szent István út 6.). A hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelem mellékletekkel együtt benyújtható

  • személyesen Újfehértói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (4244 Újfehértó, Szent István út 6.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 8:00 - 13:00 óra, kedd, péntek: 8:00 - 12:00 óra, szerda: 8:00 – 17:00 óra, csütörtök: 8:00 – 12:00 óra),

  • postai úton (4244 Újfehértó, Szent István út 10.),

  • továbbá elektronikus úton, az https://epapir.gov.hu/ linken elérhető szolgáltatás igénybevételével.

Újfehértó, 2023.10.31.

                                                                                                                              Dr. Hosszú József

                                                                                                                                    polgármesterLegfrissebb híreink