Hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2020. (XII.29.) számú önkormányzati rendelete
 2024. március 29-től hatályos

 

 

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

 

1.számú melléklet: Külterületi Szabályozási Terv
2. számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv
3. számú melléklet: Normatív Érték Táblázat
4. számú melléklet: Elővásárlási jog listája
5. számú melléklet: Tevékenységek jegyzéke
6. számú melléklet: Őshonos növények listája
7. számú melléklet: Jelmagyarázat

 

1. számú függelék: Szabályozási vonal értelmezése
2. számú függelék: Nyúlványos telek kialakítását segítő magyarázó ábra
3. számú függelék: Zártsorú beépítési mód megértését segítő ábra
4. számú függelék: Régészeti területek listája