Település Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet

A 11/2018. (I.31.) számú határozattal elfogadott Újfehértó Város Település Arculati Kézikönyve (TAK)

A településkép védelméről szóló 2/2018. (I.31.) számú önkormányzati rendelete
A rendelet 1. számú melléklete: Településképi szempontból meghatározó karakterű terület
A rendelet 2. számú melléklete: Nyomvonalas sajátos építmények elhelyezhetőségének területei
A rendelet 3. számú melléklete: Helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemek
A rendelet 4. számú melléklete: Építmény rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem formanyomtatvány
A rendelet 5. számú melléklete: Rendeltetésváltozás hatósági bizonyítvány iránti kérelem formanyomtatvány
A rendelet 6. számú melléklete: Településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységek listája
A rendelet 7. számú melléklete: Rendeltetésváltozási kérelem mellékletei
A rendelet 8. számú melléklete: Szakmai konzultáció településképi követelményekről formanyomtatvány
A rendelet 9. számú melléklete: Településképi vélemény iránti kérelem formanyomtatvány és kérelemhez csatolandó mellékletek listája
A rendelet 10. számú melléklete: Településképi bejelentés iránti kérelem formanyomtatvány és kérelemhez csatolandó mellékletek listája