Kérelem formanyomtatványok

Építmény rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem formanyomtatvány


Rendeltetésváltozás hatósági bizonyítvány iránti kérelem formanyomtatvány


Rendeltetésváltozási kérelem mellékletei


Szakmai konzultáció településképi követelményekről formanyomtatvány


Településképi vélemény iránti kérelem formanyomtatvány és kérelemhez csatolandó mellékletek listája


Településképi bejelentés iránti kérelem formanyomtatvány és kérelemhez csatolandó mellékletek listája


Irattárba helyezett építésügyi irat másolatának kérése


Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem