2016 évi határozatok

2016 Január

2016 januári határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba
2016 Január
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (I. 08.) 1-20160108 számú
határozata
Újfehértó Város településszerkezeti terv és
leírása módosítása jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016. (I. 29.)3-20160129 számú
határozata
Az uniós tagállamokat érintő kvótarendszerről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2016. (I. 29.)4-20160129 számú
határozata
Érpatak Község Önkormányzata Polgármesterének az
ügyeleti ellátással kapcsolatban érkezett kérelméről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (I. 29.)5-20160129 számú
határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteibő
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016. (I. 29.)6-20160129 számú
határozata
az Újfehértó SZOSZOK 2016. évi
költségvetésének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016. (I. 29.)7-20160129 számú
határozata
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az Országos
Közfoglalkoztatási Program keretében foglalkoztatottak
többletköltségének részleges fedezetéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016. (I. 29.)8-20160129 számú
határozata
az Újfehértó Városi Köztemető-ben
(Újfehértó, Kossuth út 2840. hrsz.)
építendő virágüzlethez szükséges földterület
földhasználati szerződésére vonatkozó  pályázat kiírásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (I. 29.)9-20160129 számú
határozata
Újfehértó 065/42, 065/44 és 065/37 helyrajzi
számú ingatlanokra (zártkertekre) vonatkozó vételi ajánlatról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (I. 29.)10-20160129 számú
határozata
Újfehértó, Vasvári Pál utca 51. szám
alatti ingatlan megvételre történő felajánlásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2016. (I. 29.)11-20160129 számú
határozata
A Komm Hull Villamosenergia Kereskedő Korlátolt
Felelősségű Társaságnak az önkormányzati tulajdonban
lévő Újfehértó, külterület 08/34 helyrajzi számú
ingatlanra történő fióktelep létrehozása tárgyú kérelméről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016. (I. 29.)12-20160129 számú
határozata
a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosokkal
kötött feladatellátási szerződések módosításáról a
háziorvosok rendelési idejének változására tekintettel
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2016. (I. 29.)13-20160129 számú
határozata
a 2016/2017. nevelési évben induló
óvodai csoportok számának meghatározásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016. (I. 29.)14-2160129 számú
határozata
az óvodai beiratkozás idejének
meghatározásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2016. (I. 29.)15-20160129 számú
határozata
a Lengyel Laura Óvoda nyitvatartási rendjéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2016. (I. 29.)16-20160129 számú
határozata
az Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsőde és
Játszóház nyári nyitvatartási rendjéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2016. (I. 29.)17-20160129 számú
h a t á r o z a t a
„Újfehértó Város Környezetvédelmi
Programjának Felülvizsgálatáról ”

Újfehértó Környezetvédelmi Programja
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2016. (I. 29.)18-20160129 számú
h a t á r o z a t a
Az „Újfehértói termék” védjegy alapításának
előkészítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2016. (I. 29.)19-20160129 számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata és
Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
között létrejött együttműködési
megállapodás 3. számú módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2016. (I. 29.)20-20160129 számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város 2016. évi esemény-naptáráról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2016. (I. 29.)21-20160129 számú
h a t á r o z a t a
Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
által beszerzett csatornamosó berendezés
ÁFA-jának finanszírozásáról szóló megállapodás
módosításáról