2022 évi határozatok

2022 Január

2022 januári határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba

2022 Január

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2022. (1.13.)1 számú
határozata
a " Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési
infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az
„Élhető települések" felhívás keretében " elnevezésű pályázatnak
a TOP_Plusz-1.2.1-21 jelű felhívás keretében történő
benyújtásáról és megvalósításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2022. (1.13.)2 számú
határozata
„Az új fehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra
fejlesztése" elnevezésű pályázat
benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2022. (I. 26.)5 számú
h a t á r o z a t a
az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2022. (I. 26.)6 számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó SZOSZOK 2022. évi
költségvetésének jóváhagyásáról
 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2022. (I. 26.)7 számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértói Polgármesteri Hivatal és
Újfehértó Város Önkormányzata, továbbá a
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
irányítása alatt álló költségvetési szervek közötti
munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2022. (I. 26.)8 számú
h a t á r o z a t a
a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról
 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2022. (I. 26.)9 számú
h a t á r o z a t a
Az Újfehértói 0725 helyrajzi számú
önkormányzati út üzleti vagyonná történő
átminősítéséről és eladásra történő kijelöléséről
 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2022. (I. 26.)10 számú
h a t á r o z a t a
Kovács Sándor József helyi építési
szabályzat módosítására irányuló kérelméről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2022. (I. 26.)11 számú
h a t á r o z a t a
egyes jogi személyiséggel rendelkező
szervezetek döntéshozó testületeibe
helyettes delegálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2022. (I. 26.)12 számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Polgármestere  
2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2022. (I. 26.)13 számú
h a t á r o z a t a
a Lengyel Laura Óvoda nyitvatartási rendjéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2022. (I. 26.)14 számú
Határozata
az Újfehértói Játékvár Bölcsőde
nyári nyitvatartási rendjéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2022. (I. 26.)15 számú
Határozata
Iskolák felvételi körzethatár
tervezetének véleményezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2022. (I. 26.)16 számú
Határozata
az óvodai beiratkozás idejének
meghatározásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2022. (I. 26.)17 számú
Határozata
a 2022. évre tervezett kulturális programokról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2022. (I. 26.) 18 számú
Határozata
Az Önkormányzat által a 2021. évi
költségvetés terhére nyújtott pénzügyi
támogatások felhasználásáról szóló
elszámolások elfogadásáról.
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2022. (I. 26.)19 számú
Határozata
„Újfehértói Települési Értéktár”
2021. II. félévi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2022. (I. 26.)20 számú
Határozata
Újfehértó Város verseny- és
tömegsportjának helyzetéről szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2022. (I. 26.)21 számú
Határozata
Újfehértó Város egészségügyi
alapellátásának 2021. évi tapasztalatairól
szóló tájékoztató elfogadásáról, és a kapcsolódó
döntések meghozataláról
 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2022. (I. 31.)23 számú
h a t á r o z a t a
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” elnevezésű
pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2022. (I. 31.)24 számú
h a t á r o z a t a
Szűcs Lászlóné társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjának,
költségtérítésének megállapításáról  
 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2022. (I. 31.)25 számú
h a t á r o z a t a
Gyermánné Szabó Katalin társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának,
költségtérítésének megállapításáról