2022 évi határozatok

2022 Március

2022 márciusi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba2022 Március
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2022. (III. 18.)52 számú határozata
Újfehértó Város Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
szóló 30/2022. (II. 23.) számú határozat kijavításáról
ÚJFEHERTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2022. (III. 18.)53 számú határozata
az Újfehértói Játékvár Bölcsőde szervezetével és működésével,
valamint a további működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2022. (III. 18.)54 számú
határozata
az Újfehértói 4705 helyrajzi számú
ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2022. (III. 30.)55 számú
határozata
A Kállósemjéni Szabadidő Sportegyesület
támogatás iránti kérelméről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2022. (III. 30.)56 számú
határozata
A Lengyel Laura Óvoda 2021. évi
közbiztonságot támogató nevelési
gyakorlatáról szóló beszámolójának elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2022. (III. 30.) 57számú
határozata
Az Újfehértó Vasvári Pál utca 1. szám alatti Társasház működéséről,
illetve az Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakások
állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról
 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2022. (III. 30.)58 számú
határozata
az Újfehértói Játékvár Bölcsőde szervezetével és
működésével, valamint a további működtetésével
kapcsolatos döntések meghozataláról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2022. (III. 30.)59 számú
határozata
a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Újfehértó Városban a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése érdekében végzett 2021. évi tevékenységéről