Előterjesztések

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

 2022. november 30-án (szerda) 16 órai kezdettel

 

n y i l v á n o s – azt követően – z á r t ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghivo)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-266/2022.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-266)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

   b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

   Száma: 3-265/2022.

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-265)

   Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

    Döntés:                   Tudomásul vétel

   Témafelelős:           Dr. Hosszú József polgármester

   Szavazati arány:    Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       ((Írásbeli előterjesztés alapján 2022.11.28.-án kerül feltöltésre))

         Száma: 3-…/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Vachler Péter aljegyző

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-264)

     Száma: 3-264/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés a településkép védelméről szóló 2/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet

     módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-267)

     Száma: 3-267/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában

     működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális

     ellátásról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, Kállósemjén Nagyközség

     Önkormányzata képviselő-testületének 11/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

   módosításának jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-268)

     Száma: 3-268/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés folyószámlahitel meghosszabbításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-269)

     Száma: 3-269/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

6./ Előterjesztés az Újfehértói Kft. folyószámlahitel meghosszabbításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-270)

     Száma: 3-270/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                  1 határozat

     Témafelelős:         Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

7./ Előterjesztés Helyi személyszállítási szolgálatással kapcsolatos döntés meghozatalára

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-271)

     Száma: 3-271/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

8./ Előterjesztés Újfehértó város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési

     szabályzat és szabályozási terv módosítása – „Módosítások I. – 2022.” – véleményezési

     szakaszának és partnerségi egyeztetésének lezárása tárgyában

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-256)

     Száma: 3-256/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Marosán Andrea megbízott főépítész

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

9./ Előterjesztés Újfehértó város településszerkezeti terv és leírása, valamit helyi építész

     szabályzat és szabályozási terv módosítása – „Módosítások – I. -2022.” – során újonnan

     beépítésre szánt terület kijelölésének igazolására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-255)

     Száma: 3- 255/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

    Témafelelős:        Marosán Andrea megbízott főépítész

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

10./ Előterjesztés az Újfehértói 5411 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-257)

   Száma: 3-257/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

11./ Előterjesztés az újfehértói 5263 helyrajzi számú zártkerti ingatlan vonatkozásában a

     tulajdonjogi igény elismeréséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-258)

     Száma: 3-258/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

12./ Előterjesztés az újfehértói 5410 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-273)

   Száma: 3-273/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

13./ Előterjesztés az újfehértói 5031 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-274)

   Száma: 3-274/2022.

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

14./ Előterjesztés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. részére tagi kölcsön biztosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-260)

     Száma: 3-260/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

15./ Előterjesztés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. közszolgáltatóval kötött szerződés módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-261)

   Száma: 3-261/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

16./ Előterjesztés a 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-275)

     Száma: 3-275/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dászkál Péter műszaki referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 
 

 

17./ Előterjesztés a 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-272)

     Száma: 3-272/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dászkál Péter műszaki referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

18./ Előterjesztés 2023. évi belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés

     jóváhagyásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-263)

     Száma: 3-263//2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

19./ Előterjesztés a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi belő ellenőrzési

     tervének jóváhagyásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-276)

     Száma: 3-276//2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

20./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok

      Országos Szövetségébe történő belépésének kezdeményezéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-259)

     Száma: 3-259/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

21./ Beszámoló az „Újfehértói Települési Értéktár” 2022. I. félévi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-279)

     Száma: 3-279/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (jelenlévők több mint fele)

 

 

 

22./ Tájékoztató az Állatvédelmi Alap működéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-278)

     Száma: 3-278/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (jelenlévők több mint fele)

 

23. Egyebek

 


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2022. október 26-án (szerda) 16 órai kezdettel

 

n y i l v á n o s – azt követően – z á r t ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

 

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-243/2022.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-243)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

   b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

   Száma: 3-248/2022.

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-248)

    Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

    Döntés:                   Tudomásul vétel

Témafelelős:           Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:    Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-249)

         Száma: 3-249/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Vachler Péter aljegyző

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

2./ Előterjesztés a közterület használatáról szóló 10/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet

   mellékletének módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-240)

      Száma: 3-240/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Csegényné Nagy Nikoletta Városüzemeltetési Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat 2022. évi költségvetését érintő döntésekről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-242)

      Száma: 3-242/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés az Újfehértói 5262 helyrajzi számú ingatlan egy részének eladásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-239)

      Száma: 3-239/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-237)

      Száma: 3-237/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:               1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

6./ Előterjesztés „Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének

     kezdeményezéséhez”

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-245)

      Száma: 3-245/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

7./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

     Igazgatói munkakör ellátására pályázat kiírásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-241)

     Száma: 3-241/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes Jegyzői Kabinetvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

8./ Előterjesztés az Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértó támogatás iránti kérelméről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-250)

      Száma: 3-250/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

9./ Tájékoztató a tisztségviselők köztartozásmentes adózói adatbázisában való szerepléséről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-246)

     Száma: 3-246/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 Tudomásulvétel

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes Jegyzői Kabinetvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

10. Önkormányzati Intézmények energiafogyasztásának csökkentéséről
 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 3-251)


11. Egyebek

 

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés az Újfehértói Szolgáltató Kft. virágüzlet tevékenységével kapcsolatos döntés

     meghozataláról szóló 166/2022. (X. 03.) számú határozat kijavítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

 

     Száma: 3-247/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

  

     Döntés:                  1 határozat

     Témafelelős:         Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

 

 

 

 

2./ Előterjesztés az Újfehértói Szolgáltató Kft. havi kiegészítő működési támogatás iránti

     kérelméről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

 

   Száma: 3-244/2022.

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2022. október 26-án 17 órára Közmeghallgatást hirdettem meg. Amennyiben a képviselő-testületi ülés napirendjeinek tárgyalása ezen időpontig nem ér véget, úgy a Közmeghallgatás idejére az ülést


Közmeghallgatás 2022.10.26.


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2022. szeptember 28-án (szerda) 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s – azt követően – z á r t ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)


Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag:pb

Társadalmi Kapcsolatok Bizottságahoz tartozó anyag:tkb-ra

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-213/2022.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-213)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

   b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

   Száma: 3-214/2022.

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-214)

   Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

    Döntés:                   Tudomásul vétel

Témafelelős:           Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:    Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-215)

         Száma: 3-215/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Vachler Péter aljegyző

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló 20/2022. (IX. 01.) önkormányzati

   rendelet 1. mellékletének módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-216)

     Száma: 3-216/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Csegényné Nagy Nikoletta Városüzemeltetési Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok

     gyakorlásáról szóló 1/2013.( I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-217)

     Száma: 3-217/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés a pénzbeni és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020.

     (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-218) - 2022. szeptember 26-án kerül kiküldésre -

   Száma: 3-218/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés Újfehértó Város településképének védelméről szóló 2/2018. (I. 31.)

    önkormányzati rendeletének módosításról - 2022. szeptember 26-án kerül kiküldésre -

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-211)

     Száma: 3-211/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                  1 határozat, 1 rendelet

     Témafelelős:         Marosán Andrea főépítész

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

6./ Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-219)

   Száma: 3-219/2022. - 2022. szeptember 26-án kerül kiküldésre -

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott

 

 

7./ Előterjesztés az újfehértói 5143 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-220)

     Száma: 3-220/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:       Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

8./ Előterjesztés az újfehértói 5478 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-221)

     Száma: 3-221/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

9./ Előterjesztés állami földek licitálással történő tulajdonszerzéséről

   (Írásbeli előterjesztés alapján) – 2022. szeptember 26-án került kiküldésre -

     Száma: 3-230/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

10./ Előterjesztés a Határ út és Arany János utca útfelújításához szükséges saját forrás

     biztosítása

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-222)

   Száma: 3-222/2022.

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Hudák Máté pályázati referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

11./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023.

       évi fordulójához való csatlakozásról, a pályázati kiírásról, a pályázati lebonyolításhoz

       szükséges költségvetési fedezet biztosításáról - 2022. szeptember 26-án kerül kiküldésre -

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-223)

      Száma: 3-223/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:       Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

12./ Előterjesztés Makhándi György emléktábla elhelyezésére

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-231)

      Száma: 3-231/2022. (2022. szeptember 26-án kerül kiküldésre )

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

13./ Előterjesztés az Újfehértói Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának

       és alapító okiratának módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-224)

     Száma: 3-224/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

14. / Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde fűtési időszakra vonatkozó hőfok

       meghatározására

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-232)

     Száma: 3-232/2022. (2022. szeptember 26-án kerül kiküldésre)

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

15. / Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó

       munkatervének véleményezéséről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-225)
Óvodavezetői munkaterv: munkaterv

     Száma: 3-225/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes Jegyzői Kabinetvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

16. Egyebek

 

 

 

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés csarnok vázszerkezet vételére

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

   Száma: 3-226/2022.

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 1. / Előterjesztés a 08/60 helyrajzi számmal ellátott ingatlan értékesítésére kiírt versenyeztetési

     eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

   Száma: 3-227/2022.

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 1. / Előterjesztés a 08/61 helyrajzi számmal ellátott ingatlan értékesítésére kiírt versenyeztetési

     eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

   Száma: 3-228/2022.

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 1. / Előterjesztés a 4244 Újfehértó, Szent István út 6. szám alatti ingatlan bérletére

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

   Száma: 3-229/2022.

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

Újfehértó, 2022. szeptember 22.

 

            

M E G H Í V Ó

 

Újfehértó Város Képviselő-testületét

 

2022. szeptember 20-án (kedd) 16,15 órai kezdettel

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése, illetve Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. (7) bekezdése alapján

r e n d k í v ü l i nyilvános - azt követően – zárt ülésre összehívom

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helye: Újfehértói Polgármesteri Hivatal 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. (a Jegyző hivatali helyisége)

 

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

                                                          

1./ Előterjesztés Újfehértó Város településképének védelméről szóló 2/2018. (I. 31.)

     önkormányzati rendeletének módosításról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-211/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ Előterjesztés a víziközmű vagyonhoz kapcsolódó feladat ellátási kötelezettség és az ahhoz

     kapcsolódó vagyon Magyar Állam javára történő ingyenes átruházásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-210/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

3./ Előterjesztés a 2023-2037 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3- 209/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges ingatlancserével    

     kapcsolatos döntés meghozatalára

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-212/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a víziközmű vagyonhoz kapcsolódó feladat ellátási kötelezettség és az ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam javára történő ingyenes átruházásáról döntés fontossága indokolja.

 

 

Újfehértó, 2022. szeptember 19.

 

                                                                                               Dr. Hosszú József

                                                                                                   polgármester

                                                                                             

 

 

 
M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2022. augusztus 31-én (szerda) 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s – azt követően – zárt ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghivo)

Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag:penzugyi

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-184/2022.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-184)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

   b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

   Száma: 3-185/2022.

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-185
  Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

   Döntés:                   Tudomásul vétel

Témafelelős:           Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:    Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-186)

         Száma: 3-186/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  

     szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-187)

     Száma: 3-187/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-188) 2022. VIII. 30., 9 óráig kerül kiküldésre

     Száma: 3-188/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

4./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

     közszolgálatás helyi szabályairól szóló 27/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet      

     módosítására

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-191)

   Száma: 3-191/2022.

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

5./ Előterjesztés az étkezés térítési díjainak módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-189)

     Száma: 3-189/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

6./ Előterjesztés Újfehértó város településszerkezeti terv és leírása, valamint a helyi építési

     szabályozási terv 2022/I. évi módosítása, környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése

     tárgyában

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-190)

     Száma: 3-190/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Marosán Andrea főépítész/ Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete védőnői szolgálat

     átszervezéséről szóló 107/2022. (VI. 29.) számú határozattal módosított –

     81/2022. (V. 25.) határozatnak a feladatellátás kezdő időpontjával összefüggő

       módosítására

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-192)

     Száma: 3-192/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

8./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

     Igazgató munkakör ellátásáról pályázat kiírásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-193) 2022. VIII. 30-án 9 óráig kerül kiküldésre

     Száma: 3-193/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

9./ Előterjesztés a Kállósemjén Szabadidő Sportegyesület – Újfehértó támogatás iránti

     kérelméről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-194) a melléklet 2022. VIII. 30-án 9 óráig kerül kiküldésre

     Száma: 3-194/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

10./ Előterjesztés az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

     jóváhagyásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-195)a melléklet 2022. VIII. 30-án 9 óráig kerül kiküldésre

     Száma: 3-195/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

11./ Beszámoló a 2022/2023. nevelési év indításának feltételeiről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-196)

     Száma: 3-196/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

12./ Tájékoztató az Újfehértón működő (bejegyzett) civil szervezetek és a helyi önkormányzat

     viszonyáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-198)

     Száma: 3-198/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szűcs Emese

 

 

13./ Tájékoztató a SARS-CoV-2 okozta fertőzések emelkedő esetszámáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-199)

     Száma: 3-199/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

14. Előterjesztés a Szegedi Károly Sport- és Szabadidőközpont szolgáltatásai díjainak megállapításáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-203

 

15. Egyebek


Előterjesztés: 2022.07.08.

M E G H Í V Ó
Újfehértó Város Képviselő-testületét

2022. június 29-én (szerda) 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s – azt követően - zárt - ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag:penzugyi

Tájékoztatás képviselői kérdésre:tájékoztatás

Perköltség:perköltség


A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-153/2022.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-153:)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

   b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

   Száma: 3-154/2022.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-154)

    Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

    Döntés:                   Tudomásul vétel

Témafelelős:           Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:    Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-172:)

          Száma: 3-172/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

2./ Előterjesztés a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

     szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-159)

      Száma: 3-159/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és

     Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-160)

      Száma: 3- 160/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

4./ Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok

     gyakorlásáról szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-174)

   Száma: 3-174/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól      

     szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-157)

     Száma: 3-157/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

6./ Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló

   önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-161)

     Száma: 3-161/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

   Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

7./ Előterjesztés a Közterület használatáról szóló 10/2016. (IX. 01.) önkormányzati

     rendelet mellékleteinek módosításról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-175)Rendelet:10/2016(IX.01) a melléklet 2022. 06. 27-én kerül kiküldésre

     Száma: 3-175/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

8./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő – testülete védőnői szolgálat          

     átszervezéséről szóló 81/2022. (V.25.) határozatának az Újfehértói Védőnői Szolgálat

     és Egészségügyi Intézmény alapító okiratával, továbbá szervezeti és működési    

     szabályzatával összefüggő módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-165)

     Száma: 3-165/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

9./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat képviselő – testülete Újfehértói Játékvár

     Bölcsőde által ellátott közfeladatok Lengyel Laura Óvoda szervezeti keretei között történő

     megszervezéséről szóló 83/2022.(V.25.) határozatának az Újfehértói Játékvár Bölcsőde

     megszüntető okirata elfogadásával összefüggő módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-163)

     Száma: 3-163/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

10./ Előterjesztés a Szegedi Káros Sport- és Szabadidőközpont szolgáltatási díjainak

     megállapításáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 3-176)- a melléklet 2022. 06. 27-én kerül kiküldésre

     Száma: 3-176/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

11./ Előterjesztés a " Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói

    Szociális Szolgáltató Központ 4244 Újfehértó, Eötvös József utca 26. szám alatti

     telephelyének felújítása " elnevezésű pályázatnak a " Helyi egészségügyi és szociális

     infrastruktúra fejlesztése " tárgyú, " TOP_Plusz-3.3.2-21 " jelű pályázati felhívás

     keretében történő benyújtására és megvalósítására

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-156)

     Száma: 3-156/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

12./ Előterjesztés a szociális célú városrehabilitáció (EASZA+) tárgyú "TOP_Plusz-3.1.2-21"

     jelű pályázati felhívás keretében történő benyújtására és megvalósítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján) a melléklet 2022. 06. 27-én kerül kiküldésre

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:         Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

13./ Előterjesztés Újfehértó Város Klímastratégiájának módosítására

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-155)
Melléklet:Újfehértó_Klimastrategia

    Száma: 3-155/2022.

    Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:         Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

14./ Előterjesztés az Újfehértói Játékvár Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának

       módosítására, továbbá az intézmény vezetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-151)

        Száma: 3-151/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző   

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

15./ Beszámoló Újfehértó Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő

       érdekeltségeiről, az önkormányzati társulásokban való részvételről és az ott képviselt

       álláspontokról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-173)

        Száma: 3-173/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető 

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

16./ Beszámoló a 2021/2022. nevelési év szakmai munkájának értékeléséről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-164)
Beszámoló: Beszámoló

       Száma: 3-164/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző           

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

 17./Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő intézkedéseiről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-158)

        Száma: 3-158/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Csegényné Nagy Nikoletta Vársorüzemeltetési Osztályvezető      

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

18. Egyebek

Napirendi javaslat


(Zárt ülés)

 

 

1./ Előterjesztés kitüntető díjak adományozásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

 

     Száma: 3-152/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 határozatok

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés a 08/60 és 08/61 helyrajzi számmal ellátott ingatlanok értékesítésével

     kapcsolatos versenyeztetési eljárás eredménytelenségének megállapítására

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

 

     Száma: 3-162/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)3./ Előterjesztés az Újfehértói 5263 és 5262 helyrajzi számú zártkerti ingatlanok

   vonatkozásában a tulajdonjog elismeréséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-171)

      Száma: 3-171/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

4./ Előterjesztés az Újfehértói 5262 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-168)

     Száma: 3-168/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

5./ Előterjesztés az Újfehértói 5022 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-169)

      Száma: 3-169/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

6./ Előterjesztés az Újfehértói 5241/2 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-170)

      Száma: 3-170/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)


Előterjesztés 2022.06.13: meghívóM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

 

2022. május 31-én (kedd) 14 órai kezdettel

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése, illetve Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. (7) bekezdése alapján

r e n d k í v ü l i nyilvános - azt követően – rendkívüli zárt ülésre összehívom

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Bizottsági meghívók itt olvashatóak pdf-es formátumban:meghívó

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helye: Újfehértói Polgármesteri Hivatal 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. (a Jegyző hivatali helyisége)

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

                                                          

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-130)

     Száma: 3-130/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

                                              

2./ Előterjesztés Suhaj István Pénzügyi Bizottság elnöke megbízásának visszavonására

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-133)

     Száma: 3-133/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

                                              

3./ Előterjesztés Molnárné Mészáros Ágnes Pénzügyi Bizottság elnökévé történő

     megválasztására

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-134)

     Száma: 3-134/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

4./ Előterjesztés „Újfehértó város településszerkezeti terv és településszerkezeti terv leírása,

   valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terveinek 2021. évi 2. számú

     módosításának kijavításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-124)

     Száma: 3-124/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

5./ Tájékoztató törvényességi felhívásról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-126)

     Száma: 3-126/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

6./ Előterjesztés határozatok hatályon kívül helyezésére

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-127)

     Száma: 3-127/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

7./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok

     gyakorlásáról szóló 1/2013 (I.31.) rendelet módosítására

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-125)

     Száma: 3-125/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

8./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási

     megállapodásának módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-128)

     Száma: 3-128/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

9./ Előterjesztés az Újfehértói „Körkép” Kulturális Egyesület támogatás iránti kérelméről     

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-132)

     Száma: 3-132/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

10./ Előterjesztés az Újfehértó, Béke tér 1. szám alatti ingatlanban keletkezett kár megtérítése    

    iránt indított perrel kapcsolatos egyeztető tárgyalásról

    (Szóbeli előterjesztés alapján)

      Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

           

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

                                                          

1./ Előterjesztés a 08/60 és 08/61 helyrajzi számmal ellátott ingatlanok értékesítésére, és a

     szükséges felhívások jóváhagyására

   (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-129/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ Előterjesztés a központi orvosi ügyelet megszervezésére

   (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-131/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását többek között az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról döntés elfogadásának határideje indokolja.

 

 

 

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2022. május 25-én (szerda) de. 9 órai kezdettel

-          zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: meghívó

Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés az Újfehértói 5023 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-122/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-117/2022.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-117)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

   b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Száma: 3-118/2022.

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-118)

   Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

   Döntés:                   Tudomásul vétel

Témafelelős:           Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:    Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-113)

         Száma: 3-113/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről    

     szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-116)

     Száma: 3-116/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés A 2022- 2036. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-115)

     Száma: 3-115/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dászkál Péter műszaki referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

4./ Előterjesztés a védőnői szolgálat átszervezéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-121)

     Száma: 3-121/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

5./ Előterjesztés a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Lengyel Laura

     Óvoda csoportjaiban 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-114)

     Száma: 3-114/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

6./ Előterjesztés az Újfehértói Játékvár Bölcsőde által ellátott közfeladatok Lengyel Laura

     Óvoda szervezeti keretei között történő megszervezésére

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-120)

     Száma: 3-120/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

7./ Előterjesztés az Újfehértói Hagyományőrző Baráti Társaság Egyesülete névhasználatához

       való hozzájárulásról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-119)

       Száma: 3-119/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens        

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

8. Egyebek
M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2022. április 26-án (K E D D) du. 17 órai kezdettel

Zárt – azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag:pénzügyi


A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársasága ingatlanhasználattal

     kapcsolatos kérelmére vonatkozó döntések meghozatalára

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-93/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés a 1893 és 1892 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok vételével

     kapcsolatos döntések meghozatalára

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-94/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 

3./ Előterjesztés az Újfehértó, 5275 és 5277 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok

     tulajdonjogának elismerésére irányuló kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-91/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Beszámoló az Újfehértói Szolgáltató Kft. 2021. évi gazdálkodásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-92/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                  1 határozat

     Témafelelős:         Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

Napirendi javaslat

(Nyilvános)

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-102/2022.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-102)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

   b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-103/2022.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-103)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-104)

         Száma: 3-104/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

2./ Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló önkormányzati

     rendelet elfogadásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-97)   
  Száma: 3-97/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata, Intézményei, valamint a Polgármesteri

     Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-100)

     Száma: 3-100/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés Gyalog- és kerékpárút felújításához szükséges saját forrás biztosítása

     (Írásbeli előterjesztés alapján) Kiosztással

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Hudák Máté pályázati referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés a polgármester jubileumi jutalmának megállapításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-107)

     Száma: 3-107/2022.

     Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

6./ Előterjesztés Testvértelepülések közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján) Kiosztással

     Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

7./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-106)

     Száma: 3-106/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

8./ Beszámoló a helyi adók beszedésének 2021. évi teljesítéséről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-101)

       Száma: 3-101/2022.

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Pazonyi Józsefné Adóügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

9./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-99)

       Száma: 3-99/2022.

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

10./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett 2021. évi tevékenységről Újfehértó

    Város Bűnmegelőzési Koncepciója alapján

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-95)

     Száma: 3-95/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

11./ Beszámoló a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Újfehértói Rendőrőrs beszámolója

     Újfehértó Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2021. évben

       tett intézkedésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-98)

       Száma: 3-98/2022.

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Csegényné Nagy Nikoletta Városüzemeltetési Osztályvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

12. EgyebekElőterjesztés: 2022. április 7. 


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2022. március 30-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

 

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi
– Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

  Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: meghívó

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

 
Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag:3-77

Napirendi javaslat

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-79/2022.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-79)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-76/2022.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-76)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-78)

         Száma: 3-78/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtásának

     szabályairól szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-84)

     Száma: 3-84/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés a Kállósemjéni Szabadidő Sportegyesület támogatás iránti kérelméről

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-80)

     Száma: 3-80/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ A Lengyel Laura Óvoda 2021. évi közbiztonságot támogató nevelési gyakorlatáról szóló

     beszámolójának elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-81)

     Száma: 3-81/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

5./ Beszámoló az Újfehértó Vasvári Pál utca 1. szám alatti Társasház működéséről, illetve az       

     Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakások állapotáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-82)

     Száma: 3-82/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Csegényné Nagy Nikoletta Városüzemeltetési Osztályvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

6./ Tájékoztató az első lakáshoz jutók támogatása helyi szabályainak kialakításáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-83)

       Száma: 3-83/2022.

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 Tudomásulvétel

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

7. EgyebekElőterjesztés: 2022.03.18.

Előterjesztés: 2022.03.08M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2022. február 23-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

 

zárt – azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban meghívó)

Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag:pénzügyi

Napirendi javaslat

( zárt ülésre)

  

1./ Előterjesztésaz Újfehértói Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság javára pótbefizetés  

     elrendelésére és egyéb döntések meghozatalára

     (Írásbeli előterjesztés alapján) - kiosztással

     Száma: 3-50/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 Határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

  

2./ Tájékoztató a folyamatban lévő peres eljárásokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján) - kiosztással

     Száma: 3-62/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 Tudomásul vétel

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

 

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-39/2022.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-39)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-40/2022.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-40)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-41)

         Száma: 3-41/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló a 3/2015. (I.29.)

   önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-51)

     Száma: 3-51/2022.

           Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző

      Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés az Önkormányzatok rendkívüli támogatásnak benyújtására

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-57)

   Száma: 3-57/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának felülvizsgálatára

     és módosítására

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-59)

     Száma: 3-59/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés a 2021- 2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-49)

     Száma: 3-49/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dászkál Péter műszaki referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

6./ Előterjesztés Újfehértó Város Szavazatszámláló Bizottsági tagjainak és póttagjainak

     megválasztásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-46)

     Száma: 3-46/2022.

     Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

7./ Előterjesztés egészségügyi alapellátásra vonatkozó panaszokkal kapcsolatos döntés

     meghozataláról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-53panasz

     Száma: 3-53/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

8./ Előterjesztés a védőnői szolgálat átszervezésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-61)    kérelem

     Száma: 3-61/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 

9./ Előterjesztés az Újfehértó Játékvár Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának és

     szakmai programjának módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-58)

     Száma: 3-58/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

10./ Előterjesztés a 2022/2023. nevelési évben induló óvodai csoportok számának

   meghatározásáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-42)

    Száma: 3-42/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

  Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

11./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

     2022. évi Munkatervének és éves Szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-43)

      Száma: 3-43/2022.

      Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 2 határozat

     Témafelelős:         Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

12./ Beszámoló a Zajti Ferenc Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2021.

   évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-44)

     Száma: 3-44/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:         Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

13./ Beszámoló a Zajti Ferenc Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2021.

   évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-45)

      Száma: 3-45/2022.

      Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:         Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

14./ Beszámoló a Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-47)

      Száma: 3-47/2022.

      Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:         Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

15./ Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértó, illetve az Őrláng Városi Polgárőr és

     Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-48)

   Száma: 3-48/2022.

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 2 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

16./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2021. évi ellátásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-56)

      Száma: 3-56/2022.

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

17./ Beszámoló az Újfehértói Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-38)

      Száma: 3-38/2022.

   Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

18./ Beszámoló az Újfehértói Köztemetőben biztosított feladatok, szolgáltatások 2021. évi

       ellátásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-60)

      Száma: 3-60/2022.

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Hosszú József polgármester

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

19./ Tájékoztató a 2021. évben biztosított pénzbeli szociális ellátásokról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-55)

    Száma: 3-55/2022.

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 Tudomásulvétel

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

20./ Tájékoztató Újfehértó Város Önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi

       Önkormányzata közötti együttműködés tárgyában kötött közigazgatási szerződés

   felülvizsgálatáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-37)

      Száma: 3-37/2022.

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 Tudomásulvétel

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

21./ Tájékoztató a 2022. évi közfoglalkoztatási programokról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-52)  
   Száma: 3-52/2022.

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                 Tudomásulvétel

     Témafelelős:        Jenei Andrea Városüzemeltetési ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

22./ ElőterjesztésKoltai Zorka díjugrató támogatása iránti kérelméről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-63)

      Száma: 3-63/2022.

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

23./ Előterjesztés Beri Kevin sportoló támogatás iránti kérelméről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3-64)

      Száma: 3-64/2022.

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

24./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beadványával kapcsolatosan

       (Szóbeli előterjesztés alapján)

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

25. Egyebek

 
Előterjesztés: 2022.01.31


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2022. január 26-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

 

zárt – azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag:

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

( zárt ülésre)

 

1./ Előterjesztés Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának

     módosítására, és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

     (Írásbeli előterjesztés alapján) - kiosztással

     Száma: 3-5/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 Határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés a 0760/A hrsz. – ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlattal kapcsolatos döntés

     meghozatalára

     (Írásbeli előterjesztés alapján) - kiosztással

     Száma: 3-4/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

    Döntés:                 1 Határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 

 

 

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-6/2022.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-7/2022.

         (Írásbeli Előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-8/2022.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  

     fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek megállapításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-9/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

3./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról

     fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek megállapításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-10/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés az Újfehértói Polgármesteri Hivatal és Újfehértó Város Önkormányzata,

     továbbá a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás irányítása alatt álló

     költségvetési szervek munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról

     fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek megállapításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-11/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-12/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 rendelet                  

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

6. Előterjesztésa Közterület használatáról szóló 10/2016.(IX. 01.) önkormányzati rendelet

     módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-13/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Varga-Győri Elisabeth Kinga városüzemeltetési ügyintéző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló

     14/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-14/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele) 1. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

     Száma: 3-15/2022.

     (Írásbeli előterjesztés alapjánv itt olvasható pdf-es formátumban:8)

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

    

 1. Előterjesztés Szűcs Lászlóné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának,

     költségtérítésének megállapításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-16/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 
10.Előterjesztés Gyermánné Szabó Katalin társadalmi megbízatású alpolgármester

     tiszteletdíjának,

     költségtérítésének megállapításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-17/2022.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele) 11.Előterjesztés az Újfehértói 0725 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú kivett közút

     üzleti vagyonná történő átminősítéséről és azt követő eladásáról történő kijelöléséről    

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

     Száma: 3-18/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Varga-Győri Elisabeth Kinga városüzemeltetési ügyintéző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

12.Előterjesztés Kovács Sándor József közművek kiépítésére irányuló kérelméről             

     Száma: 3-19/2022.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dászkál Péter műszaki referens

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)13.Előterjesztés egyes jogi személyiséggel rendelkező szervezetek döntéshozó testületeibe

     helyezett delegálásra      

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)

     Száma: 3-20/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

14.Előterjesztés Újfehértó Város Polgármestere 2022. évi szabadság ütemezésének

     jóváhagyásáról        

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)

     Száma: 3-21/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 15. Előterjesztés Önkormányzati intézmények nyitvatartási rendjéről  

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:15)

     Száma: 3-22/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 2 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)16. Előterjesztés Iskolák felvételi körzethatár tervezetének véleményezéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:16)

     Száma: 3-22/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)17. Előterjesztés az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:17)

     Száma: 3-24/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 18. Előterjesztés a 2022. évre tervezett kulturális programokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:18)

     Száma: 3-23/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)


 
19. Előterjesztés Újfehértó Város egészségügyi alapellátásnak 2021. évi tapasztalatairól szóló

     tájékoztató elfogadásról, és a kapcsolódó döntések meghozataláról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:19)

     Száma: 3-25/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)


 

20. Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2021. évi pénzügyi támogatások

     felhasználásról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:20)

     Száma: 3-26/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

21. Beszámoló az Újfehértói Települési Értéktár 2021. II. félévi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:21)
Beszámoló:beszámoló

     Száma: 3-27/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

 

22. Tájékoztató Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:22)
Beszámoló:beszámoló

     Száma: 3-29/2022.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

23. Egyebek
Előterjesztés: 2022.01.20.


Előterjesztés: 2022.01.13.

      

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

 2021. december 15-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

 

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag:pénzügyi


A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-194/2021.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                      Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-200/2021.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-192/2021.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

Döntés:                     Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

 

2./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában

     működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális

     ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-196/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által biztosított

     személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok

     igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló rendelet megalkotására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)   
  Száma: 3-1982021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-204/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról

     szóló 35/2011. (XI. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-208/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 rendelet, 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

6./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-…../2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

       Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-206/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

       Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

8. Előterjesztés az Újfehértói Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében 2022. évben a

     46 380.-Ft illetményalap vállalásáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-207/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

9./ Előterjesztés az Újfehértói Játékvár Bölcsőde létszám előirányzatának emelésével

     kapcsolatos döntés meghozatalára

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-201/2021.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

10./ Előterjesztés az Újfehértói Játékvár Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának

       módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-191/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

  

       Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:       Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

    Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

11./ Előterjesztés a 26/3 hrsz. alatt felvett ingatlan felajánlásáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)  
    Száma: 3-…../2021.

             Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 

 

12./ Előterjesztés az Újfehértó 08/14 és 08/22. hrsz-ú alatt felvett ingatlanok egy része

       felajánlásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

      Száma: 3-203/2021.

               Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      

     Döntés:                 1 határozat

   Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

13./ Előterjesztés Újfehértói Mályváskert Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelméről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)

      Száma: 3-193./2021.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

14./ Előterjesztés Újfehértó Város Polgármesterének jutalmazásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)

     Száma: 3-195/2021.

           Előadó: Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester

                              Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

15./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2022. évi Munkatervéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:15)

     Száma: 3-202/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

16./ Tájékoztató a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról

       szóló 35/2011 (XI.25.) önkormányzati rendeletről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:16)

     Száma: 3-197/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

 

 

17./ Előterjesztés a Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2021. (XII. 10.)

       önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:17)

     Száma: 3-210/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

18./ Előterjesztés a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Újfehértón” elnevezésű pályázhat

       benyújtásáról szóló 117/2021. (IX. 09) számú határozat kijavításáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:18)

    

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 
19/
„Újfehértó Város Klímastratégiájának elfogadásáról”


(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:19)

Melléklet itt olvasható pdf-es formátumban:Újfehértó_Klimastrategia_végleges

20. Egyebek


 

 
Előterjesztés: 2021.12.02.


 

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2021. november 24-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

 

-          zárt - azt követően n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmek

     elbírálásáról

     Száma: 3-176/2021. (Kiosztással)

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 Döntés:                    1 határozat

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)


2./ Előterjesztés folyószámlahitel meghosszabbításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján) (Kiosztással)

     Száma: 3-182/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 

 

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-175/2021.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                     Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-177/2021.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-178 /2021.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata által a lakók életminőségének előmozdítása

     céljából szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott természetbeni ellátásokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-179/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

  

3./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.)

     önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-184/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Csegényné Nagy Nikoletta Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi belső ellenőrzési

     tervének jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-180/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés 2022. évi belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés

       jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-181/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 1. / Tájékoztató az 55 lakásos társasházban megállapított lakbér összegéről 2022. évre

     vonatkozóan

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-183/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:       

     Szavazati arány:Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

7./ EgyebekM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2021. október 27-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

 

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)


Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag: penzügyi

Napirendi javaslat

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-159/2021.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester,

                      Szűcs Lászlóné alpolgármester

 Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-160/2021.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-161 /2021.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)


2./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában

     működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális

     ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-162/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

3./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által biztosított

     személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok

   igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló rendelet megalkotására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-163/2021.

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4. / Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését érintő döntésekről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-169/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR Kft. kiegészítő működési támogatás iránti kérelméről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-164/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

6./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának felülvizsgálatára

     és módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-165/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)
7. / Előterjesztés az újfehértói 5467 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-166/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

8. / Előterjesztés az újfehértói 5294 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-167/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

9. / Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-170/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Suga Ferenc Krisztián pályázati referens

     Szavazati arány:Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

10. / Előterjesztés az Őrláng Városi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti

     kérelméről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-172/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 


11. / Előterjesztés a 2883 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlattal kapcsolatos döntés

     meghozatalára

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

     Száma: 3-173/2021.

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

12. / Előterjesztés Kovács Sándor József helyi építési szabályzat módosítására irányuló

     kérelméről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt ovasható pdf-es formátumban:12)

     Száma: 3-174/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Daszkál Péter műszaki referens

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

13./ Egyebek

 


2021.10.21 előterjesztés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2021. szeptember 29-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Napirendi javaslat A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához :TKB

Lengyel Laura Óvoda házirend

Lengyel Laura Óvoda munkaterv 2021-2022 


Pénzügyi Bizottsághoz: PB


ELŐTERJESZTÉS - A Pénzügyi Bizottsághoz -
 az Újfehértó, Vasvári Pál utca 1. szám alatti Társasház
2021. augusztus havi pénzügyi egyenlegének és a kettő darab 100 000,- Ft végösszeget meghaladó bemutatott számlája
véleményezéséről: 3-1511. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-1372021.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

 

Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-138/2021.

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-139/2021.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)
2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és

     Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-140/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)


 

3. /Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályiról szóló

     6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-141/2021.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett igazgatási osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4. /Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I. 26.) önkormányzati

     rendelet módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-142/2021.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett igazgatási osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele) 

5 . /Előterjesztés A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról

     szóló 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-144/2021.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

6 . /Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályiról

     szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-143/2021.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró    

     Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 46/2021. (III. 23.) számú határozatának    

   módosításáról

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

Száma: 3-145/2021.

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                1 határozat

    Témafelelős:        Suga Ferenc Krisztián

    Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

8./ Előterjesztés az újfehértói 0760/A hrsz. alatt felvett külterületi ingatlannal kapcsolatos  

   elővásárlási jog érvényesítéséről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-146/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

       Döntés:                          1 határozat

     Témafelelős:                   Dr. Vachler Péter

    Szavazati arány:            Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 


9./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó

     munkatervének véleményezéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

Lengyel Laura Óvoda munkaterv 2021-2022 

     Száma: 3-147/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    Döntés:                          1 határozat

   Témafelelős:                   Szántóné Szabados Ágnes

  Szavazati arány:            Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

10./ ELŐTERJESZTÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETHEZ

A 2021- 2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

11./ Egyebek

 


2021.09.06 előterjesztés


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2021. augusztus 25-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Meghívók írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:

Meghívó


Meghívó Ügyrendi Bizottság


Meghívó Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

Meghívó Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottsághoz előterjesztés


A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

 

   1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-114/2021.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

 

Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-115/2021.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-116/2021.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és

     Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-127/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

3. /Előterjesztés a pénzbeni és természetbeni ellátások helyi szabályiról szóló

   6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-126/2021.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett igazgatási osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés „Önkormányzatok rendkívüli támogatásnak benyújtására”

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-125/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

       Döntés:                 1 határozat

   Témafelelős:         Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

   Szavazati arány:  Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

5./ Előterjesztés az Újfehértó 4840 helyrajzi számú kivett sporttelep, és az Újfehértó, 4772/2

     helyrajzi számú kivett sporttelep és Kerékpáros Ökoturisztikai Turistaház „sportpálya    

       részének” az Újfehértó Sportegyesület részéről a 2021/22-es idényben történő      

       használatára

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3- 122/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 

6./ Előterjesztés az Újfehértói Kossuth Lajos Társaság támogatás iránti kérelme

     visszavonásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-117/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

       Döntés:                 1 határozat

   Témafelelős:         Dr. Németh Antal jogi referens

   Szavazati arány:  Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

7./ Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2021. évi felülvizsgálatáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-124/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

       Döntés:                 1 határozat

   Témafelelős:         Papp-Szűcs Réka városmarketinges

   Szavazati arány:  Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

8./ Előterjesztés Újfehértó Város Polgármestere 2021. évi szabadság ütemezésének

     jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-123/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

        Döntés:                 1 határozat

   Témafelelős:         Szántóné Szabados Ágnes humánpolitikai ügyintéző

   Szavazati arány:  Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

9./ Beszámoló a 2020/2021. nevelési év szakmai munkájának értékeléséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-120/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

        Döntés:                 1 határozat

   Témafelelős:         Szántóné Szabados Ágnes humánpolitikai ügyintéző

   Szavazati arány:  Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

10./ Beszámoló a 2021/2022. nevelési év indításának feltételeiről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

      Száma: 3-121/2021.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

         Döntés:                1 határozat

    Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes humánpolitikai ügyintéző

Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

11./ Tájékoztató az Újfehértón működő (bejegyzett) civil szervezetek és a helyi

     önkormányzat viszonyáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

     Száma: 3-119/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

       Döntés:                 Tudomásulvétel

   Témafelelős:         Papp-Szűcs Réka városmarketinges

    Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

12./ EgyebekM E G H Í V Ó
Újfehértó Város Képviselő-testületét

2021. június 30-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

z ár t - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Napirendi javaslat


A Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban:penzügyi


(zárt)

1./ Előterjesztés a székhelyhasználatra vonatkozó szerződés megszüntetésére

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-101/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időben, Újfehértó Város Önkormányzat

   Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Újfehértó Város Polgármestere által hozott      

döntésekről

       Száma: 3- 89/2021.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

  

Döntés:                    Tudomásul vétel

Témafelelős:            Dr. Hosszú József polgármester

Szavazati arány:     Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

b)  Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésekről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

     Száma: 3-902021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                Tudomásul vétel

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány:Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

2./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló

     11/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-93/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

3./ Előterjesztés az Újfehértour Kft. kiegészítő működési támogatás iránti kérelméről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-100/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés az újfehértói 0369 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-99/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés az újfehértói 054/1, 054/4, 060/1 helyrajzi számú ingatlanok eladásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-98/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 

6./ Előterjesztés a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Lengyel Laura    

     Óvoda csoportjaiban 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-95/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes

     Szavazati arány:Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város 2021. évi eseménynaptáráról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-102/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Papp-Szűcs Réka

     Szavazati arány:Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

8./ Előterjesztés az Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának 2020. évi tapasztalatairól

       szóló tájékoztató elfogadásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-94/2021.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Vachler Péter aljegyző

     Szavazati arány:Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

 

9./ Beszámoló a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Újfehértói Rendőrőrse beszámolója

     Újfehértó Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2020. évben tett        

     intézkedésekről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-96/2021.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Veres Ildikó jegyző

     Szavazati arány:Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

10./ Beszámoló az Újfehértő Mályváskert Polgárőr Egyesület 2020. évi munkájáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

      Száma: 3-92/2021.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

      Döntés:              1 határozat

     Témafelelős:      Dr. Veres Ildikó jegyző

      Szavazati arány: Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen

         szavazata)

11./ Beszámoló a az Újfehértói Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

       Száma: 3-91/2021.

               Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

      Döntés:              1 határozat

       Témafelelős:      Dr. Veres Ildikó jegyző

      Szavazati arány: Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen

      szavazata)

 

12./ Egyebek2021.06.14. előterjesztés: 3-87     3-88


2021.05.21 előterjesztés


2021.05.17 előterjesztés

2021.04.29-előterjesztés


20210428-előterjesztés

2021.04.12-13- előterjesztés
2021.03.23.-előterjesztés


2021.03.04-előterjesztés

februari előterjesztések


2021.01.13- előterjesztés


2021.01.07-előterjesztés


2020.12.29.-előterjesztés

2020.11.27-előterjesztések


2020.12.22- előterjesztés

2020.12.15.-előterjesztés


2020.12.07.-előterjesztés

2020.11.27.-előterjesztés


2020.11.11-előterjesztésM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2020. október 28-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

 

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény Művelődési Központ és Könyvtár - Színházterme” 4244 Újfehértó, Fő tér 3.

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)


Pénzügyi Bizottsághoz tartózó anyag itt olvsható pdf-es formátumban:pénzügyi

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-172/2020.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

  

   Döntés:                   Tudomásul vétel

   Témafelelős:           Dr. Hosszú József polgármester

   Szavazati arány:    Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

     b) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-173/2020.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

    

   Döntés:                   Tudomásul vétel

   Témafelelős:           Pincés Mihályné ügyintéző

   Szavazati arány:    Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-174/2020.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

   Döntés:                   Tudomásul vétel

   Témafelelős:           Istenes-Kalocsai Zsuzsannaügyintéző

   Szavazati arány:    Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

2./ Előterjesztés Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok        

     gyakorlásáról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

1-melleklet-a-rendeletmodositashoz

     Száma: 3-175/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési terv

     módosításának jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-176/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Könnyű Éva pályázati referens

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

4./ Előterjesztés 2021. évi belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés  

     jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-177/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

5./ Előterjesztés a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi belső ellenőrzési  

     tervének jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

2021-evi-kozkazatelemzes-ujfeherto-varos

    
2021-eves-belso-ell-i-terv-ujfeherto-varos

Száma: 3-178/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

6./ Előterjesztés A Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói

     Szociális Szolgáltató Központ által működtetni tervezett támogató szolgáltatás mint        

     Szociális ellátás biztosításával összefüggő döntésről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-179/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 1. / Előterjesztés Központi ügyelet ellátására szabadfoglalkozású jogviszony létesítésére

     vonatkozó szerződésről

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-180/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

8./ Előterjesztés Központi ügyeletben közreműködő egészségügyi szakdolgozók és

     gépjárművezetők ügyeleti díját érintő döntés meghozataláról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-181/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

9./ Előterjesztés a települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók    

     felszámolásának támogatására szóló pályázati kiírásra benyújtandó támogatási kérelemről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-182/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Könnyű Éva pályázatíró

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

10./ Előterjesztés az Újfehértó, Gyár utca 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó

     településrendezési szerződés megkötéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-183/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

11./ Előterjesztés Az Újfehértó Szent István út – Margaréta utca találkozásánál csapadékvíz  

     elvezető rendszer kiépítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

     Száma: 3-184/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Görögh László ügyintéző

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

12./ Előterjesztés Mezőssy Béla mellszobor közterületen történő elhelyezéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

     Száma: 3-185/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

13./ Előterjesztés az Újfehértói „Istenszülő Oltalma” Gyermekekért Egyesület

      névhasználatához való hozzájárulásról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)

     Száma: 3-1862020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

14./ Előterjesztés az Újfehértói Sportlövők Honvédelmi Sport Egyesület névhasználatához

     való hozzájárulásról

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)

   Száma: 3-191/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

15./ Előterjesztés A Zajti Ferenc Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

      módosításáról

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:15)

   Száma: 3-187/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Gál Ferencné intézményvezető, Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

16./ Beszámoló az Újfehértói Települési Értéktár 2020. I. félévi munkájáról

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:16)

   Száma: 3-188/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Papp-Szűcs Réka ügyintéző

     Szavazati arány:   Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

17./ Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:17)

      Száma: 3-189/2020.

      Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

     Döntés:                 Tudomásulvétel

     Témafelelős:         Suga Ferenc Krisztián és Könnyű Éva pályázati referensek

     Szavazati arány:   Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

18./ Tájékoztató Az Újfehértó Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi    

     szolgáltatások bevételeiről, költségeiről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:18)

      Száma: 3-190/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 Tudomásulvétel

     Témafelelős:         Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány:   Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

19./ Egyebek


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2020. szeptember 24-én (csütörtök) du. 16 órai kezdettel

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghivo)
Pénzügyi Bizottsághoz tartózó anyag itt olvsható pdf-es formátumban:penzugy
A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(zárt)

 1. / Beszámoló az ÚJFEHÉRTOUR Kft. költséghatékony működését célzó, a 2019. június 01.

     és a 2020. május 31. közötti időszakban megvalósított intézkedésekről

     Száma: 3-151/2020.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

   Döntés:                 1 határozat

   Témafelelős:         Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

   Szavazati arány:  Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

2./ Előterjesztés az Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Újfehértour Kft.

     ügyvezetőjének teljesítményértékeléséről a 2019. június 01 – 2020. május 31. közötti

     időszakot figyelembe véve

            Száma: 3- 152/2020.

          (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

           

   Döntés:                 1 határozat

   Témafelelős:         Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

   Szavazati arány:  Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-153/2020.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

  

   Döntés:                   Tudomásul vétel

   Témafelelős:           Dr. Hosszú József polgármester

   Szavazati arány:    Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

     b) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-154/2020.

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

    

   Döntés:                   Tudomásul vétel

   Témafelelős:           Pincés Mihályné ügyintéző

   Szavazati arány:    Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-155/2020.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

Döntés:                   Tudomásul vétel

Témafelelős:           Istenes-Kalocsai Zsuzsannaügyintéző

Szavazati arány:    Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

2./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

     közszolgáltatási tevékenység ellátásával összefüggésben a Szabolcs-Szatmár-Bereg

     Megyei Kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívásról és az ennek alapján teendő

     intézkedésekről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-156/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                2 határozat, 1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 

3./ Előterjesztés a 2020. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény

     benyújtásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-157/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

4./ Előterjesztés az Újfehértó 5170 helyrajzi számú ingatlanrész eladásáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-158/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

5./ Előterjesztés az Újfehértó 0386/22 hrsz. alatt felvett ingatlan felajánlásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-159/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

6./ Előterjesztés az Újfehértó 2090/5 hrsz. alatt felvett ingatlan felajánlásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-160/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

7./ Előterjesztés az Újfehértó 5369 hrsz. alatt felvett ingatlan eladásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-161/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:         Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)


 

8./ Előterjesztés Mobil ultrahangdiagnosztikai készülék beszerzéséhez szükséges költségvetési    

     forrás biztosításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-162/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:         Suga Ferenc Krisztián pályázati referens

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 1. / Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi

   fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról, a pályázat lebonyolításához

    szükséges költségvetési fedezet biztosításáról valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási

     Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló új szabályzat elfogadásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-163/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:         Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

10./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

     Igazgatójának jogviszonyváltásával kapcsolatos munkáltatói döntések meghozataláról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-164/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány:  Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

11./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

   Alapító Okiratának módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

     Száma: 3-165/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:  Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

12./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda Továbbképzési Programjának elfogadásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

     Száma: 3-166/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány:  Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

13./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó

       munkatervének véleményezéséről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)

     Száma: 3-170/2020. (Az előterjesztés 2020. szeptember 21-én - hétfőn kerül kiküldésre)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány:  Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

14./ Beszámoló a 2020/2021. nevelési év indításának feltételeiről

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)

    Száma: 3-169/2020.
     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:         Szántóné Szabados Ágnes ügyintéző

     Szavazati arány:   Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

15./ Egyebek


M E G H Í V Ó

 

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) Önkormányzati rendelet 6. §. (7) bekezdése alapján

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2020. szeptember 02-án (szerda) 16 órai kezdettel

r e n d k í v ü l i   n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helye: Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Meghívó itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó

A rendkívüli képviselő-testületi ülésre Tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

 

1./ Előterjesztés a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-  

     16-SB2 számú felhívásra benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 1a )

     Száma: 3-146/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok menetrendjének módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 2a )

     Száma: 3-148/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

3./ Előterjesztés a „Helyi közösségi közlekedés normatív támogatási kérelem benyújtásáról ”

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3a )

     Száma: 3-147/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

4./ Előterjesztés a 2021- 2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 4a )

     Száma: 3-149/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

5./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának

     elfogadásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 5a )

   Száma: 3-150/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester


 

 
2020. július 28. án rendkívüli nyilvános ülésM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2020. július 23-án (csütörtök) du. 16 órai kezdettel

 

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghivó)

Pénzügyi Bizottsághoz tartózó anyag itt olvsható pdf-es formátumban:pénzügyi

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(zárt)

1./ Előterjesztés az Újfehértói 0551/11 helyrajzi számú ingatlan egy részéren üzleti vagyonná  

     történő átminősítéséről és eladásra történő kijelöléséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján) E-mailben került megküldésre

     Száma: 3-145/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester


 

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3- 137/2020.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

  

     Döntés:                Tudomásul vétel

     Témafelelős:        Dr. Hosszú József polgármester

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

     b) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-128/2020.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

    

     Döntés:                Tudomásul vétel

     Témafelelős:        Pincés Mihályné ügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-124/2020.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                Tudomásul vétel

     Témafelelős:        Istenesné Kalocsai Zsuzsannaügyintéző

     Szavazati arány: Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 


 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési

     tevékenység támogatásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3- 136/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                1 rendelet

     Témafelelős:        Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

3./ Előterjesztés a 2020-2034. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-134/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Kovács Róbert ügyintéző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

4./ Előterjesztés az Újfehértó belterület 1999 helyrajzi számú ingatlan közterületté

     nyilvánításáról és elnevezéséről, valamint a kapcsolódó döntések meghozataláról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-3-129/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

     Döntés:                            2 határozat, 1 rendelet

     Témafelelős:                    Dr. Velkeszi Zsanett Igazgatási Osztályvezető

     Szavazati arány:             Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

 

5./ Előterjesztés az Újfehértói Kézilabda Egyesület részére nyújtott rövidlejáratú, kamatmentes

     kölcsön lejáratának módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-132/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

6./ Előterjesztés az Önkormányzat által biztosított támogatási összegek módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-131/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

7./ Előterjesztés”Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című

     pályázat felhívására benyújtandó pályázatról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-130/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                 1 határozat

     Témafelelős:        Könnyű Éva pályázatíró

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

8./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata, Intézményei, valamint a Polgármesteri

     Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-125/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

     Döntés:                  1 határozat

     Témafelelős:         Dr. Németh Antal jogi referens

     Szavazati arány:  Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

 

9./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi

      költségvetésének végrehajtásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

    Száma: 3-122/2020.

          Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

    

       Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:       Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

    Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

10./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási

   Megállapodásának módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-123/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

       Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:       Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

11./ Előterjesztés a helyi közbiztonság érdekében 2019. évben végzett tevékenységéről

       Újfehértó Város Bűnmegelőzési koncepciója alapján

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

     Száma: 3-126/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

       Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Csegényné Nagy Nikoletta Városüzemeltetési Osztályvezető

     Szavazati arány:Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

12./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának Gazdasági Programjának elfogadásáról

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

     Száma: 3-141/2020. Az előterjesztés 2020. július 21-én kerül megküldésre

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

       Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:        Dr. Hosszú József polgármester

     Szavazati arány:Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

13./ Beszámoló Újfehértó Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő

       érdekeltségeiről, az önkormányzati társulásokban való részvételről és az ott képviselt

      álláspontokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)

     Száma: 3-135/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

       Döntés:                1 határozat

     Témafelelős:       Dr. Pataki Nikoletta aljegyző

     Szavazati arány:Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

14./ Beszámoló a 2019/202-as nevelési év szakmai munkájának értékeléséről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)

     Száma: 3-140/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      

       Döntés:               1 határozat

     Témafelelős:       Szántóné Szabados Ágnes

     Szavazati arány:Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

 

15./ Tájékoztató az Önkormányzat foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:15)

     Száma: 3-121/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      

       Döntés:               Tudomásul vétel

     Témafelelős:       Csegényné Nagy Nikoletta Városüzemeltetési Osztályvezető

     Szavazati arány:Egyszerű többséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata)

 

16./ Tájékoztató a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt

       Újfehértó Város Önkormányzatánál a veszélyhelyzettel összefüggésben keletkezett

       kiadásokról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:16)

     Száma: 3-139/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

      

       Döntés:                Tudomásul vétel

     Témafelelős:       Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

     Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

 

17./ Előterjesztés az Újfehértó Sportegyesület támogatási kérelméről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:17)

            Száma: 3-143/2020.

             Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

18./ Előterjesztés Papp Klaudia támogatási kérelméről

           (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:18)

             Száma: 3-144/2020.

             Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

19./ Egyebek

 2020. július 07. rendkívüli nyilvános ülés

 

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2020. június 25-én (csütörtök) du. 16 órai kezdettel

 

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom


(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: meghívó

Pénzügyi Bizottsághoz tartózó anyag itt olvsható pdf-es formátumban:pénzügy
Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR KFT. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-86/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő UJFEHÉRTOUR Kft.  

   ügyvezetőjének teljesítményértékelési követelményeiről, a 2020. június 01. és a 2021. május    

     31. közötti időszakot figyelembe véve

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-87/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-88/2020.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

 

     b) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-89/2020.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-90/2020.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

     szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-103/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

     begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása tárgyú beszerzési eljárás eredményéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-92/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

4./ Előterjesztés az Újfehértó Sportegyesület kérelméről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-93/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

5./ Előterjesztés Az ÚJFEHÉRTOUR Kft. kiegészítő működési támogatás iránti kérelméről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-104/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

6./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének

 módosításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-94/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

7./ Előterjesztés az önkormányzati intézmények nyitvatartási rendjének módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-95/2020.

   Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

8./ Előterjesztés a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Lengyel Laura

   Óvoda csoportjaiban

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-96/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

9./ Előterjesztés Újfehértó Város Polgármestere részére a 2020. évi cafetéria juttatás

     módosításának jóváhagyásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-97/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

10./ Előterjesztés a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-98/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

11./ Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR Kft. részére autóbusz vásárláshoz biztosított 6.000.000,-

   Ftfelhasználásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

      Száma: 3-91/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

12./ Beszámoló az Önkormányzat által az Újfehértói Rendőrőrs részére nyújtott 2019. évi

      támogatás felhasználásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

      Száma: 3-99/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

13./ Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

     Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről és a Nyíregyházi

       Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben végzett feladatairól

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)

      Száma: 3-100/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

14./ Beszámoló a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Újfehértói Rendőrőrse Újfehértó Város  

   közbiztonságának érdekében végzett 2019. évi tevékenységéről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)

   Száma: 3-108/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

15./ Előterjesztés Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:15)

     Száma: 3-102/2020.

           Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző

 

16./ Beszámoló a helyi adók beszedésének 2019. évi teljesítéséről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:16)

    Száma: 3-81/2020.

         Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző

17/ Előterjesztés a veszélyhelyzet idején a piac nyitva tartásáról és látogatásának rendjéről

       szóló 15/2020. (IV. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:17)

      Száma: 3-109/2020.

      Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző


18./ Előterjesztés a Debreceni Zsidó Hitközség kérelméről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:18)

      Száma: 3-110/2020.

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

19./ Előterjesztés az Újfehértói Lovassport Egyesület támogatási kérelméről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:19)

      Száma: 3-112/2020.

      Előadó: Dr. Hosszú József polgármester


20./ Előterjesztés az Újfehértói Fűvészbolt névhasználatához való hozzájárulásról

      ((Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:20)

       Száma: 3-111/2020.

    Előadó: Dr. Hosszú József polgármester


21./ Előterjesztés A TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004 azonosítószámú, Újfehértó Város   
       Farkasnyári és Tokaji utcáinak csapadékvíz-elvezetése című projekt Konzorciumi
       Tagjának felvételéről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:21)
       Száma: 3-113/2020.
       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

22./ Egyebek

 

M E G H Í V Ó

 

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2020. március 23-án (hétfő) du. 14,30 órai kezdettel

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: Meghívó

Ügyrendi Bizottság anyaga itt olvasható pdf-es formátumban: Meghívó

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: Meghívó

Pénzügyi Bizottsághoz tartózó anyag itt olvsható pdf-es formátumban: Meghívó


Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

1./ Előterjesztés a 2020. évi díszpolgári cím és a kitüntető díjak adományozásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-69/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-68/2020.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

 

     b) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-67/2020.

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c

         Száma: 3-62/2020.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

2./ Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.)  

     önkormányzati rendelet módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2

     Száma: 3-58/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési tervének

     jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3

     Száma: 3-55/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

  

4./ Előterjesztés Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

     begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása tárgyú ismételt beszerzési eljárás

     eredményéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4

     Száma: 3-61/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

5./ Előterjesztés Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

   begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása tárgyú beszerzési eljárás újbóli

   megindításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5

     Száma: 3-65/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

6./ Előterjesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és Újfehértó Város Önkormányzata  

     közötti vagyonátadási megállapodásról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6

     Száma: 3-66/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

7./ Előterjesztés az Újfehértó belterület 1879/2/A helyrajzi számú ingatlan öt éves határozott

     idejű bérleti szerződés útján történő hasznosítására irányuló versenyeztetési eljárás

     eredményéről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7

     Száma: 3-63/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

8./ Előterjesztés az Újfehértói Fúvósok Kulturális Egyesület részére támogatás biztosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8

     Száma: 3-60/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

9./ Előterjesztés a „Fehértói Békák” Sportegyesület támogatási kérelméről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9

     Száma: 3-59/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

10./ Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évben induló óvodai csoportok számának

     meghatározásáról

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10

     Száma: 3-70/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

11./ Előterjesztés az Újfehértói Kossuth Társaság névhasználatához való hozzájárulásról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11

     Száma: 3-57/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

12./ Előterjesztés az Újfehértói Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési

       Szabályzatának elfogadásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12

     Száma: 3-71/2020.

           Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző

 

13./ Beszámoló az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13

      Száma: 3-.54/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

14./ Beszámoló az Újfehértó, Vasvári Pál utca 1. szám alatti Társasház működéséről, illetve

     az Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakások állapotáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14

     Száma: 3-56/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

15./ Egyebek

PB számvizsgáló előterjesztés


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2020. február 27-én (csütörtök) du. 16 órai kezdettel

 

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Ügyrendi Bizottsági anyaga itt olvasható pdf-es formátumban: Ügyrendi Bizottsági

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: Társadalmi Kapcsolatok

Pénzügyi Bizottsághoz tartózó anyag itt olvsható pdf-es formátumban: Pénzügyi Bizottsághoz

Pénzügyi Bizottsághoz tartózó anyag

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-36/2020.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-36)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

 

     b) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-37/2020.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-37)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-33)

         Száma: 3-33/2020.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló

     önkormányzati rendelet elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-45)

     Száma: 3-45/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

3./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló

     11/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-44)

     Száma: 3-44/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

4./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 21/2017. (XI. 16.) önkormányzati

     rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-46)

     Száma: 3-46/2020.

           Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző

 

5. / Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő

     házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről

     szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-47)

     Száma: 3-47/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

6./ Előterjesztés a 2019-2033. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-38)

     Száma: 3-38/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

  

      7. / Előterjesztés az Újfehértour Kft. 2020. évi költségvetéséről

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 3-48) Az előterjesztés 2020. február 24-én kerül kiküldésre

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

8./ Előterjesztés az Újfehértó belterület 1879/2/A helyrajzi számú ingatlan öt éves határozott  

     idejű bérleti szerződés útján történő hasznosítására irányuló versenyeztetési eljárás

     megindításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-34)

     Száma: 3-34/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

9./ Előterjesztés az Újfehértói Szabadidőközpont elnevezéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-35)

     Száma: 3-35/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

10./ Előterjesztés Újfehértó Város Polgármestere 2020. évi szabadság ütemezésének

   jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-41)

     Száma: 3-41/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

11./ Előterjesztés Újfehértó Város Polgármestere részére a 2020. évi cafetéria juttatás

     jóváhagyásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-42)

      Száma: 3-42/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

12./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

    2020. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-39)

     Száma: 3-39/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

13./ Beszámoló a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

      2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-40)

      Száma: 3-40/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

14./ Beszámoló az Önkormányzat által a 2019. évi költségvetés terhére nyújtott pénzügyi

       támogatások felhasználásról szóló elszámolások elfogadásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-43)

   Száma: 3-.43/2020.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 1. / Egyebek

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2020. január 30-án (csütörtök) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom


 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)


Ügyrendi Bizottsági anyaga itt olvasható pdf-es formátumban: Ügyrendi Bizottság

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

Pénzügyi Bizottsághoz tartózó anyag itt olvsható pdf-es formátumban: Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság anyaga itt olvasható pdf-es formátumban:pénzügyi


Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-4/2020.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-4)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-3/2020.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-3)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-13)

         Száma: 3-13/2020.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  

     fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek megállapításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-14)

     Száma: 3-14/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

3./ Tájékozató a beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-23)

     Száma: 3-23/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-30)

     Száma: 3-30/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

5./ Előterjesztés a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali

     helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének

     szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2011. (I. 28.)

     önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-16)

     Száma: 3-16/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

6./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló

     11/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-22)

     Száma: 3-22/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

7./ Előterjesztés a településkép védelméről szóló 2/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet

     módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-21)

     Száma: 3-21/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

8./ Előterjesztés a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról 2020. február 01.

     napjától 2021. január 31. napjáig terjedő időtartamra

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-12)

     Száma: 3-12/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

9./ Előterjesztés az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-7)

     Száma: 3-7/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

10./ Előterjesztés az önkormányzati intézmények nyitvatartási rendjéről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-8)

     Száma: 3-8/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

11./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi

    Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról és          

     módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-15)

   Száma: 3-15/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

12./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátás keretén belül biztosított iskola-egészségügyi

       feladat ellátásához kapcsolódó döntések meghozataláról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-25)

     Száma: 3-25/2020.

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

13./ Előterjesztés az Újfehértó Gyermekeiért Alapítvány névhasználatához való hozzájárulásról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-24)

     Száma: 3-24/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

14./ Előterjesztés a 2020. évre tervezett kulturális programokról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-17)

     Száma: 3-17/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

15. / Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-20)

     Száma: 3-20/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

16./ Beszámoló Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-9)

   Száma: 3-9/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

17./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2019.évi ellátásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-10)

      Száma: 3-10/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

18./ Beszámoló az Újfehértói Települési Értéktár 2019. II. félévi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-11)

     Száma: 3-11/2020.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

19./ Beszámoló Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján) 2020. január 27-én (hétfő) kerül kiküldésre!

      Száma: 3-27/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

20./ Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-26)

      Száma: 3-26/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

21./ Beszámoló az Újfehértói Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-29)

      Száma: 3-29/2020.

            Előadó: Dr. Veres Ildikó jegyző

 

22./ Tájékoztató a 2019-ben biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3-28)

      Száma: 3-28/2020.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 1. / Egyebek

2020. január 23-án rendkívüli nyilvános ülés


2020. január 10-én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. december 18-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: meghívó)

Ügyrendi Bizottsági anyaga itt olvasható pdf-es formátumban: Ügyrendi


A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: TKB

Pénzügyi Bizottsághoz tartózó anyag itt olvsható pdf-es formátumban:
Pénzügyi

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

 1. / Beszámoló az ÚJFEHÉRTOUR Kft. költséghatékony működését célzó, a 2019. június 01.

     és a 2019. december 31. közötti időszakban megvalósított intézkedésekről

     Száma: 3-264/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés) 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-263/2019.
  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 1a)

       (Írásbeli előterjesztés alapján)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-265/2019.
  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 1b)

         (Írásbeli előterjesztés alapján)

         Előadó:Dr. Hosszú József polgármester      

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján)

         Száma: 3-260/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 1c)

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ Előterjesztés Újfehértó Város települési főépítészi feladatok 2020. évi ellátására vonatkozó

     megbízásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-267/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

3./ Előterjesztés az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendeletben foglaltak

   végrehajtásához szükséges megbízási szerződés megkötésének jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-266/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 3)

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

4./ Előterjesztés az Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértó részére 2019. évre biztosított

     pénzbeli támogatás módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-270/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 4)

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

5./ Előterjesztés Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

   begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása tárgyú beszerzési eljárás ismételt

     megindításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-269/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 5)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

6./ Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését érintő döntésekről

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-268/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 6)

 Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2020. évi Munkatervéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-262/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 7)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 1. / Egyebek

Pénzügyi Bizottság - Mint Számvizsgáló Bizottság

1./ Előterjesztés az Újfehértó, Vasvári Pál utca 1. szám alatti Társasház 2019. november havi

     pénzügyi egyenlegének és az 1 darab 100 000,-Ft végösszeget meghaladó bemutatott

     számlája véleményezéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Száma: 3-261/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 1. )

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 
M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §. (2) bekezdése alapján

Újfehértó Város Képviselő-testületét

 

2019. december 09-én (hétfő) 8 órai kezdettel

 

r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A rendkívüli képviselő-testületi ülésre Tisztelettel meghívom
 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)


Napirendi javaslat

 

1./ Előterjesztés A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról

     szóló 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról és a P.Dussmann Kft-vel

     kötött vállalkozási szerződés módosításáról

     Száma:3-259/2019.

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1.)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ ElőterjesztésÚjfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

     begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása tárgyú beszerzési eljárás eredményéről

     Száma:3-257/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2.)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

3./ Előterjesztésa „Piaccsarnok kialakítása fenntartható zöldterület fejlesztéssel kombinálva

     Újfehértón” elnevezésű TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00035 azonosítószámú projekt keretében  

     megvalósuló Játszótér és Zöldfelület kivitelezése során felmerült pótmunkák elvégzéséhez

     szükséges saját forrás biztosításáról

   Száma:3-258/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3.)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 1. / Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási  

     Megállapodásának módosításáról

     Száma:3-256/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban 4.)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármesterM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. november 28-án (csütörtök) du. 16,30 órai kezdettel

 z á r t - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi –
Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:meghívók)


Ügyrendi Bizottsági anyaga itt olvasható pdf-es formátumban: ügyrendi


A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: TKB

Pénzügyi Bizottsághoz tartózó anyag itt olvsható pdf-es formátumban: pénzügyi


Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmek

     elbírálásáról

     Száma: 3-239/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ Előterjesztés Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának

     módosításáról és a Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról

     Száma: 3-250/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-251/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:1a)

       Előadó: Dr. Hosszú József polgármester, Papp Gábor László alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-233/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:1b)

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester      

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:1c)

         Száma: 3-243/2019.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

2./ Előterjesztés a közterület használatáról szóló 10/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet

   módosításáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:2)

     Száma: 3-234/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

3./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló

     35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

            (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:3)

     Száma: 3-245/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

4./ Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről 2020. évre vonatkozóan

          (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:4)

- 2019. november 25-én kerül megküldésre

     Száma: 3-252/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

5./ Előterjesztés a „Piaccsarnok kialakítása fenntartható zöldterület fejlesztéssel kombinálva

     Újfehértón” elnevezésű TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00035 azonosítószámú projekt keretében

   megvalósuló Játszótér és Zöldfelület kivitelezése során felmerült pótmunkák elvégzéséhez

     szükséges saját forrás biztosításáról

            (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:)

- 2019. november 26-án kerül megküldésre

     Száma: 3-248/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

6./ Előterjesztés a 2019- 2033. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

            (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:6)

     Száma: 3-253/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:7)

     Száma: 3-244/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

8./ Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés

     jóváhagyásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:8)

     Száma: 3-242/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

9./ Előterjesztés a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi belső ellenőrzési

     tervének jóváhagyásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:9)

   Száma: 3-241/2019.

         Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

10./ Előterjesztés az Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértó részére 2019. évre biztosított

   pénzbeni támogatás természetbeni támogatásként történő biztosításáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:10)

      Száma: 3-246/2019.

            Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

 

11./ Előterjesztés az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület részére támogatás biztosításáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:11)

     Száma: 3-237/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

12./ Előterjesztés Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött

       együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:12)

   Száma: 3-238/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

13./ Előterjesztés általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:13)

   Száma: 3-240/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

14./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata részvételével működő egyes

      szervezetekben való képviseletről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:14)

      Száma: 3-249/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

15./ Előterjesztés Újfehértó Város Polgármestere részére a 2019. évi időarányos cafetéria

       juttatás jóváhagyásáról

             (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:15)

      Száma: 3-247/2019.

             Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

 

16./ Tájékoztató Újfehértói települési állati melléktermék gyűjtőhely működtetésének

   költségeiről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formárumban:16)

      Száma: 3-232/2019.

           Előadó: Dr. Hosszú József polgármester


17./Egyebek

 

 

Ú j f e h é r t ó, 2019. november 22.2019.november 06-án rendkívüli nyilvános ülés

2019.október.30-án rendkívüli nyilvános ülésMeghívó alakuló képviselő-testületi ülésre 2019. október 24.2019. október 9-én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. szeptember 25-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban: meghívó

A Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag itt olvasható PDF-es formátumban: pénzügyi
A Lengyel Laura Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkaterve: óvodai munkaterv 2019/2020


A testületi ülés helye:
„Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-194/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban: 1a

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-191/2019.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:1c)

         Száma: 3-192/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés a közterület használatáról szóló 10/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet

     módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:2)

     Száma: 3-196/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés pénzmaradvány felhasználásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:3)

     Száma: 3-193/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

     szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:4)

     Száma: 3-197/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a futamidőt már teljesítő Fundamenta – lakás - előtakarékossági szerződések

     megszüntetéséről a kiutalások esedékessé tétele érdekében

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:5)

     Száma: 3-198/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      6./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi

          fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához  

        szükséges költségvetési fedezet biztosításáról

          (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:6)

          Száma: 3-199/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének

     véleményezéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:7)

     Száma: 3-200/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Beszámoló az Újfehértói Települési Értéktár 2019. első félévi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:8)

     Száma: 3-188/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Tájékoztató a 2019. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható PDF-es formátumban:9)

     Száma: 3-195/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      10./ Közérdekű bejelentések, kérdések
2019. szeptember 13-án rendkívüli nyilvános ülés

2019. szeptember 09-én rendkívüli nyilvános ülés


 

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. augusztus 28-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban meghivo)

A Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag itt olvasható PDF-es formátumban:pénzügyi

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-180/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

 

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-179/2019.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)

         Száma: 3-178/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

 

2./ Előterjesztés „Földgáz energia szállítása Újfehértó Város Önkormányzata és intézményei

     részére 2019. 10. 01. 06:00 CET – 2021. 10. 01. 06:00 cet időszakra vonatkozóan, teljes

     ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú Kbt. 113. § (1) bek.

     szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

     Száma:3-176/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

3./ Előterjesztés „Villamos energia beszerzése Újfehértó Város Önkormányzata és intézményei

   részére 2020. 01. 01. 00:00 CET – 2021. 12. 31. 24:00 cet időszakra vonatkozóan tárgyú

     Kbt. 113. § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatójának

     jóváhagyásáról

     Száma:3-177/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés a 2020- 2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

     Száma:3-183/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

 

5./ Előterjesztés az Újfehértó 0551/101 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

     Száma:3-184/2019.

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés korai fejlesztés beindításához helyszín biztosításáról

     Száma:3-172/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata ifjúsági koncepciójának elfogadásáról

     Száma:3-182/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

 

8./ Beszámoló a 2019/2020. nevelési év indításának feltételeiről

     Száma:3-171/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

 

9./ Tájékoztató az Újfehértón működő (bejegyzett) civil szervezetek és a helyi önkormányzat

     viszonyáról

     Száma:3-170/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

    

 

10./ Előterjesztés az SSB Megyei Terület- és Gazdaságfejlesztési Holding Nonprofit Korlátolt  

         Felelősségű Társaság létrehozásával, továbbá ezen Társaság törzstőkéjének apport útján,

         illetve pénzbeni vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelésével kapcsolatos

         döntések meghozataláról

   Száma:3-185/2019.

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)

Előadó: Nagy Sándor polgármester
 

     11./ Közérdekű bejelentések, kérdések

 

 

2019. augusztus 23-án rendkívüli nyilvános ülés2019. augusztus 16. rendkívüli nyilvános ülés

2019. augusztus 07 rendkívüli nyilvános ülés

2019. július 29-én rendkívüli nyilvános ülés

2019. július 25-én rendkívüli nyilvános ülés

2019.július 19-én rendkívüli nyilvános ülés

2019. július 04-én rendkívüli nyilvános ülésM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. június 26-án (szerda) du. 16 órai kezdettel zárt - azt követően -

 

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)


(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

A Pénzügyi Bizottságihoz tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban:tkb


A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

 1. / Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Újfehértour Kft. és az

   Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének teljesítményértékeléséről, a 2018.

     június 01. és 2019. május 31. közötti időszakot figyelembe véve

     Száma: 3-121/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés Újfehértour Kft. költséghatékony működtetését célzó, a 2018. június 01. és a

     2019. május 31. közötti időszakban megvalósított intézkedésekről

     Száma: 3-120/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ÚJFEHÉRTOUR Kft.

     ügyvezetőjének teljesítményértékelési követelményeiről, a 2019. június 01. és a 2020. május

     31. közötti időszakot figyelembe véve

     Száma: 3-125/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-130/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-133/2019.

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-127/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

     7/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Száma:3-138/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 2)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó város településrendezési eszközök módosítása jóváhagyásáról –

     „Zsindelyes”

     Száma:3-137/2019.

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása tárgyú

     feltétele beszerzési eljárás eredményéről

     Száma:3-129/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvossal kötött feladat-ellátási

     szerződés módosításáról

     Száma: 3-124/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az Újfehértó Vasvári Pál út 28. sz. alatti ingatlanon található épületek és

     utcafronti kerítés bontásáról és a kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatásáról

     Száma: 3-134/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

                       

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának

     elfogadásáról

     Száma: 3-132/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programhoz történő csatlakozásról

     Száma: 3-123/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)
                                                                                                Előadó: Nagy Sándor polgármester  
                                                                                        

9./ Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2018. évi pénzügyi támogatás felhasználásáról  

     szóló elszámolás elfogadásáról

     Száma: 3-122/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Beszámoló a 2018/2019. nevelési év szakmai munkájának értékeléséről  

      szóló elszámolás elfogadásáról

      Száma: 3-136/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 11/ Beszámoló az Újfehértó Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő  

     érdekeltségeiről, az önkormányzati társulásokban való részvételről és az ott képviselt

     álláspontokról

     Száma: 3-128/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

    Előadó: Nagy Sándor polgármester


12./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseiről

     Száma: 3-135/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

   Előadó: Nagy Sándor polgármester

                                                         

     13./ Közérdekű bejelentések, kérdések

2019.május 31. én rendkívüli nyilvános ülés


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. május 29-én (szerda) du. 16 órai kezdettel zárt - azt követően -

 

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(zárt ülés)
Pénzügyi Bizottság anyaga itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: Meghívó)
 

1./ Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: )

     Száma: 3-104/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi

     beszámolójának elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: )

     Száma: 3-107/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-114/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a )

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-112/2019.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

     

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c )

         Száma: 3-102/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés a 2019-2033. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

     Száma: 3-100/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2 )

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó, Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének és kapcsolódó

     helyiségeinek felújítása tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárás

     eredményessé nyilvánításáról

     Száma:3-108/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 3)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés az Újfehértó 32 hrsz-ú szabályozással érintett ingatlan megvásárlásáról

     Száma: 3-109/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 4)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával

     kapcsolatos pályázat benyújtásáról”

     Száma: 3-111/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 5)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az Újfehértó 5402/3 helyrajzi számú ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlatról

     Száma: 3-113/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 6)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvossal kötött feladat-ellátási

     szerződés módosításáról

     Száma: 3-99/2019.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7 )

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés központi ügyelet ellátására szabadfoglalkozású jogviszony létesítésére

   vonatkozó szerződésről

     Száma: 3-103/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 8)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés a Nemzeti Vágta előfutamán, illetve a Nemzeti Vágtán való részvételről

     és költségeinek finanszírozásáról

     Száma: 3-101/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 9)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Lengyel Laura

    Óvoda csoportjaiban

     Száma: 3-110/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 10)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés az Újfehértó Óvodásaiért Alapítvány kérelméről

      Száma: 3-106/2019.

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: 11)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Közérdekű bejelentések, kérdések

Közmeghallgatás 2019.05.29.
M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét
2019. április 24-én (szerda) du. 16 órai kezdettel
n y i l v á n o s  ü l é s r e   ö s s z e h í v o m
A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Az Ügyerndi Bizottság anyaga itt olvasható pdf-es formátumban:ügyrendi bizottság

A Pénzügyi Bizottság anyaga itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi bizottsági


(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban meghívó)

Napirendi javaslat

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma: 3-92/2019.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-88/2019.
         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester
       
    c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)
         Száma: 3-85/2019.
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

2./ Előterjesztés Újfehértó város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési
     szabályzat és szabályozási terv módosítása („Zsindelyes 2018”) véleményezési szakaszának zárásáról
     Száma: 3-89/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

3./ Előterjesztés Újfehértó településrendezési eszközeinek módosításához (Zsindelyes/2018”)    
     kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről
     Száma: 3-87/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

4./ Előterjesztés a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi gyermekorvosokkal kötött
     feladat-ellátási szerződések módosításáról a házi gyermekorvosok rendelési idejének
     változására tekintettel
     Száma: 3-76/2019.  
    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

5./ Előterjesztés az Újfehértói Játékvár Bölcsőde intézményvezetőjének (magasabb vezető)
     megbízásáról
     Száma: 3-83/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

6./ Előterjesztés Újfehértó város belterületén található Bajcsy-Zsilinszky Endre utca mart
     aszfaltozási és meghatározott földutak zúzottkő útalapot is érintő karbantartási, illetve
     útpadka rendezési munkálatainak elvégzése   tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti
     közbeszerzési eljárás megindításáról
     Száma: 3-91/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján.6)
Az előterjesztést a bizottsági üléseken kiosztással kapják  kézhez!
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

7./ Előterjesztés az Újfehértó 574/20 és az Újfehértó 014/85 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről
     Száma: 3-82/2019. )
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

8./ Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az Országos Közfoglalkoztatási    
     Program keretében foglalkoztatottak többletköltségének fedezetéről
     Száma: 3-93/2019.)
    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

9./ Előterjesztés a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról
     Száma: 3-72/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

10./Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
     Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről és a Nyíregyházi
     Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben végzett feladatairól
     Száma: 3-74/2019.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

11./ Beszámoló a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Újfehértói Rendőrőrse Újfehértó Város
       közbiztonságának érdekében végzett 2018. évi tevékenységéről
       Száma: 3-86/2019.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

12./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett 2018. évi tevékenységről Újfehértó
       Város Bűnmegelőzési Koncepciója alapján
       Száma: 3-78/2019.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

13./ Beszámolóaz Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről
       Száma: 3-73/2019.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban13)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester

14./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
       Száma: 3-84/2019.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban14)
       Előadó: dr. Szűcs Andrea jegyző

15./ Beszámoló a helyi adók beszedésének 2018. évi teljesítéséről
       Száma: 3-90/2019.  
    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban15)
       Előadó: dr. Szűcs Andrea jegyző

16./  Közérdekű bejelentések, kérdések


 


2019. április 24-én rendkívüli nyilvános ülés2019. április 17-én rendkívüli nyilvános ülés

2019.április 15-én rendkívüli nyilvános ülésM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. március 27-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

 

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Pénzügyi Bizottságihoz tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban:pénzügyi


A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR Kft ügyvezetői feladatainak ellátásáról

     Száma: 3-55/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Újfehértour

     Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának

     felülvizsgálatáról és módosításáról

     Száma: 3-65/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-63/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-64/2019.

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-59/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

     szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Száma: 3-66/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának

           elfogadásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

           Száma: 3-61/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      4./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének

           jóváhagyásáról

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

         Száma: 3-58/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

      5./ Előterjesztés Újfehértó, Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének és kapcsolódó  

     helyiségeinek felújítása tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárás

     megindításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-66/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      6./ Előterjesztés az Újfehértó 5089 helyrajzi számú ingatlan eladására történő kijelöléséről

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

         Száma: 3-62/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      7./ Előterjesztés az Újfehértó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének

           véleményezéséről

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

         Száma: 3-60/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

     

      8./ Beszámoló Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakások állapotáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

         Száma: 3-57/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

                 

9./ Közérdekű bejelentések, kérdések

2019. március 12 rendkívüli nyilvános ülés


2019. március 12-én rendkívüli nyilvános ülés


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. február 27-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban Meghívó
)

Napirendi javaslat

Pénzügyi Bizottsághoz tartozo anyag itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-49/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-50/2019.

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)

         Száma: 3-51/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

     

      2./ Előterjesztés Újfehértó Város Településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)
Mellékletek:
ujfeherto-rt-oroksegvedelmi-hatastanulmany-v11
ujfeherto-rt-helyzetfeltaro-dokumentum-v11
ujfeherto-rt-helyzetelemzo-helyzetertekelo-dokumentum-v11
jfeherto-rt-telepulesfejlesztesi-koncepcio-v11

         Száma: 3-45/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

     

      3./ Előterjesztés az Újfehértó belterület 1858/14 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)

         Száma: 3-48/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

      4./ Előterjesztés az Újfehértó 5086 helyrajzi számú ingatlan eladásra történő kijelöléséről

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)

         Száma: 3-42/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      5./ Előterjesztés az Újfehértói Játékvár Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

         ellátására pályázat kiírásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)

         Száma: 3-43/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      6./ Előterjesztés a fiatalok helyben tartását ösztönző stratégiai intézkedési terv előkészítésére  

           létrehozott eseti bizottsággal kapcsolatos döntések meghozataláról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)

         Száma: 3-41/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      7./ Előterjesztés a „Fehértói Békák” Sportegyesület kérelméről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)

         Száma: 3-44/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      8./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátás keretében belül biztosított iskola-egészségügyi

         feladatok ellátásáról szóló szerződések módosításáról

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)

           Száma: 3-47/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      9./ Előterjesztés Újfehértó Város Polgármestere 2019. évi szabadság ütemezésének

           jóváhagyásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)

         Száma: 3-35/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      10./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

           2019. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)

           Száma: 3-40/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      11./ Beszámoló a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

             2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról

           (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)

         Száma: 3-39/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

      12./ Beszámoló az önkormányzat által a 2018. évi költségvetés terhére nyújtott pénzügyi    

             támogatások felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)

          Száma: 3-46/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Közérdekű bejelentések, kérdések

2019. február 27 - én nyilvános ülés
2019. február 19-én nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. január 30-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)


A Pénzügyi Bizottságihoz tartozó anyagok itt olvashatóak pdf-es formátumban:

pénzügyi 1
pénzügyi 2

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

1./ Előterjesztés panaszbejelentéssel kapcsolatos intézkedésről

     Száma: 3-29/2019.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester (2019. január 28-án kerül kiküldésre)

 

 

Napirendi javaslat

(Nyilvános ülés)

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-16/2019.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-17/2019.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)

        Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)

         Száma: 3-27/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  

     fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek megállapításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)

     Száma: 3-20/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

3./ Tájékozató a beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)

     Száma: 3-19/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      4./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)

         Száma: 3-22/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló

     18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)

     Száma: 3-26/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

     szóló 8/2016. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)

     Száma: 3-25/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

     

     7. / Előterjesztés az Újfehértour Kft. 2019. évi költségvetéséről

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)

         Száma: 3-18/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      8./ Előterjesztés az Újfehértói SZOSZOK 2019. évi költségvetésének jóváhagyásáról

           (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)

           Száma: 3-14/2019.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      9./ Előterjesztés közterület elnevezéséről

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)

         Száma: 3-21/2019.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      10./ Előterjesztés az Újfehértó 0672 hrsz-ú árok egy részének kivett úttá történő átminősítéséről

        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)

          Száma: 3-15/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés az Újfehértó 5556 helyrajzi számú ingatlan 4239/4637 tulajdoni hányadának

       eladásáról

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)

     Száma: 3-24/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

12./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)

     Száma: 3-30/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

      13./ Előterjesztés egészségügyi alapellátás keretén belül biztosított iskola-egészségügyi

           feladatok ellátásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban13)

         Száma: 3-11/2019.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

14./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda Óvodavezető munkakörével kapcsolatos

     döntésekről   

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban14)

     Száma: 3-28/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

15./ Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben induló óvodai csoportok számának

     meghatározásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban15)

     Száma: 3-23/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

16./ Előterjesztés az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban16)

     Száma: 3-6/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

17./ Előterjesztés önkormányzati intézmények nyitvatartási rendjéről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban17)

     Száma: 3-7/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

18./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi

     Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról és          

       módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban18)

     Száma: 3-1/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

19./ Előterjesztés Újfehértó Város 2019. évi eseménynaptáráról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban19)

     Száma: 3-10/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

20./ Beszámoló Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban20)

       Száma: 3-8/2019.

       Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

21./ Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban21)

     Száma: 3-3/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

22./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociálisfeladatok 2018. évi ellátásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban22)

     Száma: 3-12/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

23./ Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban23)

     Száma: 3-9/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

24./ Beszámoló az Újfehértói Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban 24)

       Száma: 3-31/2019.

       Előadó: Dr. Szűcs Andrea jegyző (2019. január 28-án kerül kiküldésre)

 

25./Tájékoztató a 2018. évben biztosított pénzbeni szociális ellátásokról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban25)

     Száma: 3-32/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

26./ Tájékoztató Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban26)

     Száma: 3-2/2019.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

27./ Közérdekű bejelentések, kérdések

 


M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. december 18-án (kedd) du. 16 órai kezdettel

-          zárt – azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:Meghívó)

A Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

Napirendi javaslat

(Zárt ülés)

 

1./ Beszámolóaz Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Újfehértour Kft. és az

     Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. június 01. és

     2019. május 31. közötti időszakra megállapított teljesítményértékelési követelményeihez

     kapcsolódó döntések meghozataláról

     Száma: 3-319/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-323/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-391/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-315/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

2./ Előterjesztés területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi szolgálat ellátásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-322/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Dália utca 8. szám alatti állami tulajdonú
ingatlan 3 050 m2 területű részének használata tárgyú megállapodás jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-314/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés „Az újfehértói Ebrendészeti telep kialakításához szükséges forrás biztosításáról”

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-321/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az
Országos Közfoglalkoztatási Program keretében foglalkoztatottak többletköltségének fedezetéről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-312/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés központi ügyelet ellátására létrejött személyes közreműködői szerződés megszüntetéséről

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-318/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a fiatalok helybentartását ösztönző stratégiai intézkedési terv
előkészítésére megállapított határidő meghosszabbításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-313/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2019. évi Munkatervéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-317/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Beszámoló az Újfehértói Települési Értéktár 2018. II. félévi munkájáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-316/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Közérdekű bejelentések, kérdések2018. december 07-én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. november 28-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A Pénzügyi Bizottsághoz tartozó anyag it olvasható pdf-es formátumban:pénzügyi

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban meghívó)

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-298/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-291/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)

         Száma: 3-290/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési
díjakról szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)

     Száma: 3-299/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)

     Száma: 3-284/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

4./ Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)

     Száma: 3-287/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
szóló 30/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)

     Száma: 3-289/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)

     Száma: 3-288/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)

     Száma: 3-292/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérbeadásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)

     Száma: 3-281/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés az Újfehértó, Vasvári Pál utca 1. szám alatti Társasház (55 lakás)
tetőtér beépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)

     Száma: 3-297/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

10./Előterjesztés Iskola egészségügyi ellátás tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti
közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatójának jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)

     Száma: 3-302/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./Előterjesztés Egészségügyi alapellátás keretén belül biztosított
iskola-egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos döntésekről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)

     Száma: 3-295/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./Előterjesztés a központi ügyelet ellátására szabadfoglalkozású
jogviszonyok létesítésére vonatkozó szerződésekről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)

     Száma: 3-296/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Előterjesztés az Újfehértó 5454 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban13)

     Száma: 3-285/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

14./ Előterjesztés a helyi önkormányzat és költségvetési
szervei 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban14)

     Száma: 3-291/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

15./ Előterjesztés az Újfehértói Kempo Harcművészeti Sportegyesület kérelméről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban15)

     Száma: 3-282/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

16./ Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvétel támogatásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban16)

     Száma: 3-286/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

17./ Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című
2019. évi programhoz való csatlakozásról és együttműködési megállapodásról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban17)

     Száma: 3-300/2018.

     Előadó: Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

18./ Közérdekű bejelentések, kérdések

 

2018. november 28-án nyilvános ülésM E G H Í V Ó
Újfehértó Város Képviselő-testületét
2018. október 31-én (szerda) du. 16 órai kezdettel
 n y i l v á n o s  ü l é s r e   ö s s z e h í v o m
A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
A testületi ülésre tisztelettel meghívom
Napirendi javaslat
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: meghívó)


A Pénzügyi Bizottság anyaga itt olvasható pdf-es formátumban:pénzügyi

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma: 3-272/2018.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-271/2018.
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester
       
    c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)
         Száma: 3-268/2018.
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

2./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
szóló 21/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)
      Száma: 3-254/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

3./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési
díjakról szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)
      Száma: 3-262/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

4./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak
megállapításáról szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)
      Száma: 3-258/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

5./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
és kialakításáról szóló 8/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)
      Száma: 3-266/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

6./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)
      Száma: 3-277/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

7./ Előterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft. jogutód nélküli
megszűnéséről és végelszámolásának elhatározásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)
      Száma: 3-276/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

8./ Előterjesztés folyószámlahitel meghosszabbításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)
      Száma: 3-267/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

9./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetését érintő döntésekről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)
      Száma: 3-255/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

10./ Előterjesztés az ART-SANO Kft-vel és a „LURKÓ MEDICINA”Gyógyító és szolgáltató    
Bt-vel, iskola-egészségügyi orvosi teendők ellátására kötött szerződések megszüntetéséről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)
      Száma: 3-261/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

11./ Előterjesztés az Újfehértó II. számú házi gyermekorvosi körzet
vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)
       Száma: 3-269/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

12./ Előterjesztés a Központi Ügyelet működtetéséhez
kapcsolódó Ügyeleti Szabályzat    elfogadásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)
       Száma: 3-274/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

13./ Előterjesztés Központi ügyelet ellátására szabadfoglalkozású jogviszony létesítésére  vonatkozó szerződésről  
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)
       Száma: 3-278/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

14./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátás keretében ellátandó
orvosi ügyeleti feladatellátáshoz kapcsolódó gépjárművezetői feladatok ellátásába
Kiss György egyéni vállalkozó bevonásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)
       Száma: 3-275/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

15./ Előterjesztés az újfehértói települési
állati melléktermék gyűjtőhely működési szabályzatának  
       módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:15)
       Száma: 3-260/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

16./ Előterjesztés a Fiatalok Újfehértóért Ifjúsági Egyesület részére rövidlejáratú kamatmentes   
        kölcsön nyújtásáról
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:16)
        Száma: 3-263/2018.
        Előadó: Nagy Sándor polgármester

17./ Előterjesztés az Újfehértói Nyugdíjasok Egyesülete támogatásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:17)
       Száma: 3-257/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

18./ Előterjesztés az Újfehértói Fúvósok Egyesülete kérelméről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:18)
       Száma: 3-273/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

19./ Előterjesztés általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:19)
       Száma: 3-259/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

20./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda 2018/2019-es nevelési évre vonatkozót munkatervének    
       véleményezéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:20)
       Száma: 3-256/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester


21./ Előterjesztés Pór Mihály névhasználati kérelméről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:21)
       Száma: 3-270/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

22./  Közérdekű bejelentések, kérdések2018. október 31-én nyilvános ülés
2018. október 11-én rendkívüli nyilvános ülésre
2018. október 08-án rendkívüli nyilvános ülésre


KözmeghallgatásM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. szeptember 26-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

 n y i l v á n o s  ü l é s r e   ö s s z e h í v o m
A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
A testületi ülésre tisztelettel meghívom
Napirendi javaslat

Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó

Az Ügyrendi Bizottsági üléshez tartozó dokumentum itt olvasható pdf-es formátumban:ügyrendi

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsági üléséhez tartozó dokumentum itt olvasható pdf-es formátumban: tkb

A Pénzügyi Bizottsági üléséhez tartozó dokumentum itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma: 3-236/2018.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-240/2018.
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester
       
    c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)
         Száma: 3-238/2018.
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

2./ Előterjesztés Újfehértó város településszerkezeti terv és leírása,
valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv – 2018/IV. –
módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz zárásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)
      Száma: 3-244/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

3./ Előterjesztés Újfehértó településrendezési eszközeinek 2018/IV. –
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)
      Száma: 3-246/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

4./ Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításáról 2018./V
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)
      Száma: 3-248/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

5./ Előterjesztés Településfejlesztési koncepció célrendszeréről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)
       Száma: 3-247/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester (2018. IX. 24-én kerül kiküldésre)

6./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)
      Száma: 3-235/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

7./ Előterjesztés iskola-egészségügyi ellátás tárgyú
Kbt. 113. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)
      Száma: 3-243/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

8./ Előterjesztés az iskola-egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó helyiséghasználat
      biztosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)
      Száma: 3-225/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester

9./ Előterjesztés központi ügyelet 2018. november 01. napján történő működtetéséhez
szükséges szerződéskötésekről, illetve a kapcsolódó döntések meghozataláról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban)
      Száma: 3-241/2018.
      Előadó: Nagy Sándor polgármester (2018. IX. 24-én kerül kiküldésre9)


10./ Előterjesztés álláshelyek bővítéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)
        Száma: 3-239/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

11./ Előterjesztés gyermekorvosi asszisztens foglalkoztatásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)
       Száma: 3-230/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester


12./ Előterjesztés házi gyermekorvosi feladatok
2018. december 01. napjától helyettesítés útján
       történő ellátásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)
       Száma: 3-232/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

13./ Előterjesztés a SUNSHINE MED. Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel iskola egészségügyi orvosi   
       teendők ellátására kötött szerződés megszüntetéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban13)
       Száma: 3-237/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

14./ Előterjesztés az Újfehértour Kft-vel orvosi ügyeleti feladatok ellátására  
       kötött közszolgáltatási szerződés és módosításai megszüntetéséről
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban14)
       Száma: 3-227/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

15./ Előterjesztés pénzmaradvány felhasználásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban15)
       Száma: 3-228/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

16./ Előterjesztés az újfehértói Ebrendészeti telep kialakításához szükséges forrás biztosításáról
        (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban16)
       Száma: 3-239/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester (2018. IX. 24-én kerül kiküldésre)

17./ Előterjesztés gépi síkosság mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá  
       rendelkezésre állás biztosítása tárgyában létrejött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel   
       történő megszüntetéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján17)
       Száma: 3-226/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

18./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
       fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához   
       szükséges költségvetési fedezet biztosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban18)
       Száma: 3-231/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester

19./ Előterjesztés a fiatalok helyben tartását célzó intézkedésekről
       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban19)
       Száma: 3-242/2018.
       Előadó: Nagy Sándor polgármester (2018. IX. 24-én kerül kiküldésre)20./  Közérdekű bejelentések, kérdések


2018. szeptember 26. án nyilvános ülés
2018. szeptember 13 rendkívüli nyilvános ülés2018. szeptember 07- rendkívüli nyilvános ülés2018. szeptember 04-én rendkívüli nyilvános ülés
M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. augusztus 29-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m
(Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház
” 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A Pénzügyi Bizottsági ülés előterjesztései itt olvashatóak pdf-es formátumban:pénzügyi

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-213/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-205/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

         (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-211/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:2)

   Száma: 3-203/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

     Száma:3-206/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:3)

   Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés Háziorvosi központi ügyelet ellátása tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti

   közbeszerzési eljárás megindításáról

Száma:3-214/2018.

  (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:(4))

Előadó: Nagy Sándor polgármester (Bizottsági üléseken kerül kiosztásra)

 

5./ Előterjesztés Iskola egészségügyi ellátás tárgyú Kbt.113.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési  

     eljárás megindításáról

     Száma:3-216/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:5)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés Az „Újfehértói termék” védjegy Védjegyszabályzatának módosításáról

      Száma:3-215/2018.

   (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:6)

   Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a 2019 – 2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

     Száma:3-212/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:7)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az
Országos Közfoglalkoztatási Program keretében foglalkoztatottak többletköltségének fedezetéről

     Száma:3-196/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:8)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösség pénzügyi támogatására benyújtott pályázat

     elbírálásáról

     Száma:3-208/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:9)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés önkormányzati tűzifa értékesítéséről

     Száma:3-202/2018.

        (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:10)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés Vága (Váhovce) Községgel (Szlovákia) testvér-települési megállapodás    

       megkötéséről

      Száma:3-207/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:11)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Előterjesztés Ízek és Hagyományok Újfehértón Egyesület névhasználathoz való  

       hozzájárulásról

      Száma:3-209/2018.

    (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:12)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Beszámoló a 2018/2019. nevelési év indításának feltételeiről

     Száma:3-210/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:13)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

14./ Tájékoztató az Újfehértón működő (bejegyzett) civil szervezetek és a helyi önkormányzat  

       viszonyáról

    Száma:3-201/2018.

      (Írásbeli előterjesztés alapján it olvasható pdf-es formátumban:14)

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

15./ Közérdekű bejelentések, kérdések


2018. augusztus 29-nyilvános ülés


2018. augusztus 22-2 rendkívüli nyilvános ülés


2018. augusztus 22 rendkívüli nyilvános ülés

2018. augusztus 22 rendkívüli nyilvános ülés
2018. július 27- én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. július 25-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Napirendi javaslat

 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-190/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-183/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

    

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-182/018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés Helyi közösségi közlekedés normatív támogatási kérelem benyújtásról

     Száma:3-179/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés az Újfehértó 274/1/A/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

     Száma:3-176/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés az Újfehértói Kézilabda Egyesület kérelméről    

     Száma:3-189 /2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján, amelyet a bizottsági ülésen kap kézhez a Tisztelt Képviselő-testület)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a közcélú közvilágítás használati megállapodás megkötéséről

     Száma:3- 188/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az Európai Autómentes Nap „Közlekedési multimodalitás” témakörű,
„Mix and Move” jelmondatú programokhoz történő csatlakozásról

     Száma:3-177/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról

     Száma:3-187/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés a 2017/2018 nevelési év szakmai munkájának értékeléséről

     Száma:3-180/2018.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Beszámoló az Újfehértói Települési Értéktár 2018. I. félévi munkájáról

     Száma:3-181/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Beszámoló Újfehértó Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről, az

      önkormányzati társulásokban való részvételéről

     Száma:3-186/2018.

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

   Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő intézkedéseiről

     Száma:3-184/2018.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Tájékoztató „a Területi és Településfejlesztési Operatív Programokra benyújtott támogatási kérelmekről”

     Száma:3-185/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Közérdekű bejelentések, kérdések


2018. július 25-én nyilvános ülés

2018. július 16-án rendkívüli nyilvános ülés


2018. július 10-én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. június 27-én (szerda) du. 16 órai kezdettel

zárt - azt követően n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)
A testületi ülésre tisztelettel meghívom

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: meghívó )

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

1./ Beszámolóaz Újfehértour Kft. és az Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft.        

     költséghatékony működtetését célzó, a 2017. június 01. és 2018. május 31. közötti

     időszakban megvalósult intézkedésekről

     Száma: 3-156/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Újfehértour Kft. és az

   Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének teljesítményértékeléséről, a 2017.

     június 01. és 2018. május 31. közötti időszakot figyelembe véve

     Száma: 3-158/2018.

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Újfehértour Kft. és az

   Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének teljesítményértékelési    

     követelményeiről a 2018. június 01. és 2019. május 31. közötti időszakot figyelembe véve

     Száma: 3-160/2018.

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:)

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 1.a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-168/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-164/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

       Száma: 3-170/2018.

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetését érintő döntéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-161/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés az Újfehértó 1885 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-162/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról,

     illetve a kegyeleti közszolgáltatási szerződés újbóli megkötéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-169/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási

   Tanácsának beszámolójáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-154/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

     beszámolójáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-155/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés a Nyírség Turizmusáért Egyesület beszámolójáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-152/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

8./ Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2017. évi pénzügyi támogatás felhasználásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-157/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Tájékoztató a Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Társulási

     Tanácsának beszámolójáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

  Száma: 3-153/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Tájékoztató Újfehértó Város belterületén behajtás gátló pollerek, virágládák telepítéséről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

      Száma: 3-171/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 1. / Közérdekű bejelentések, kérdések2018. június 27-én zárt és nyilvános ülés

2018. június 22. én rendkívüli nyilvános ülés


2018. június 14-én rendkívüli nyilvános ülés2018. június 08 án rendkívüli nyilvános ülés

2018. júnisu 05 én rendkívüli nyilvános ülés2018. május 31 én rendkívüli nyilvános ülésM E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. május 30-án (szerda) du. 16 órai kezdettel

zárt - azt követően - n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)


(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban meghívó )


A Pénzügyi Bizottságihoz tartozó anyag itt olvasható pdf-es formátumban: pénzügyi

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

(zárt ülés)

 

1./ Előterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi

     beszámolójának elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban)

     Száma: 3-124/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban)

     Száma: 3-125/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 

Napirendi javaslat

(nyilvános ülés)

 

 1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-131/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-130/2018.

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

      

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban1c)

       Száma: 3-123/2018.

      Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban2)

     Száma: 3-136/2017.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés folyószámlahitel felvételéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban3)

     Száma: 3-134/2017.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés álláshely bővítésről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban4)

     Száma: 3-129/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata, Intézményei, valamint a Polgármesteri  

     Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban5)

     Száma: 3-119/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan használata iránti kérelem benyújtásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban6)

     Száma: 3-126/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés az Újfehértó 5226 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban7)

     Száma: 3-132/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés a Farkasnyári út csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes tervének

     elkészítéshez forrás biztosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban8)

   Száma: 3-128/2018.

     Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés „A Fiatalok Újfehértóért Ifjúsági Egyesülettel” kötött kölcsönszerződés

     módosításáról

 (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban9)

Száma: 3-127/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés a Kenguru Tánc Sportegyesület kérelméről

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban10)

      Száma: 3-120/2018.

            Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Lengyel Laura

     Óvoda csoportjaiban

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban11)

      Száma: 3-121/2018.

            Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Előterjesztés „Népkonyha” szolgáltatás módosítására érkezett megkeresésről, és a Nyírségi

       Szociális Centrummal történő együttműködési megállapodás megkötéséről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban12)

   Száma: 3-133/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Beszámoló a helyi adók beszedésének 2017.évi teljesítéséről

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban13)

   Száma: 3-135/2018.

           Előadó: Dr. Szűcs Andrea jegyző

14./ Közérdekű bejelentések, kérdések

 2018. május 30-án nyilvános ülés

2018. május 09. rendkívüli nyilvános ülés

2018.  május  02. rendkívüli  nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. április 25. (szerda) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:meghívó)

Napirendi javaslat

 Pénzügyi Bizottsághoz tartozó előterjesztés itt olvasható pdf-es forátumban:pénzügyi

 1. a) Előterjesztés a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-97/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-98/2018.

           (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

         (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-100/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-105/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításáról (ebrendészeti telep kialakítása

   érdekében)

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-103/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő

     útalapot is érintő karbantartási munkálatainak, illetve útpadka rendezési munkálatainak

     elvégzése tárgyú kbt. 115. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

     Száma: 3-99/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

5./ Előterjesztés az Újfehértó 274/1/A/3 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-102/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az Újfehértó 0252/7 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-92/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés az Újfehértó 0551/93 helyrajzi számú ingatlan egy részének megvásárlásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-106/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés a 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 3-93/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat ellátásáról

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-107/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-101/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Előterjesztés a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról

      (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

    Száma: 3-91/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

12./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

     Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-

      parancsnokság 2017. évi tevékenységéről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12)

     Száma: 3-95/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

13./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett 2017. évi tevékenységről Újfehértó

     Város Bűnmegelőzési Koncepciója alapján

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:13)

     Száma: 3-104/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

14./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:14)

     Száma: 3-108/2018.

           Előadó: dr. Szűcs Andrea jegyző

 

15./ Beszámoló az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:15)

      Száma: 3-94/2018.

          Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

 1. / Közérdekű bejelentések, kérdések

 2018. április 04-én rendkívüli nyilvános ülés

2018. április 25. én nyilvános ülés

2018. április 10. én rendkívüli zárt és nyilvános ülés

2018. április 10-én rendkívüli nyilvános ülés

2018. április 03- án rendkívüli nyilvános ülés

2018. március 29-én rendkívüli nyilvános ülés

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2018. március 27. (kedd) du. 16 órai kezdettel

n y i l v á n o s ü l é s r e   ö s s z e h í v o m

A testületi ülés helye: „Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház”
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2., - (volt kollégiumi épület)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban: meghívó)

Napirendi javaslat

A Pénzügyi Bizottsagi anyaga itt olvasható pdf-es formátumban:penzugyi

 1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról

       Száma: 3-78/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1a)

       Előadó: Nagy Sándor polgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester

 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Száma: 3-73/2018.

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1b)

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

       (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:1c)

         Száma: 3-66/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

     szóló 3/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

   (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:2)

     Száma: 3-76/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

3./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2018. évi költségvetésének módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:3)

     Száma: 3-67/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

4./ Előterjesztés „Az Újfehértói Iskola épület energia-megtakarítást eredményező felújítása”

     című projekt megvalósításához saját forrás biztosításáról

    (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:4)

   Száma: 3-74/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

5./ Előterjesztés a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az Országos Közfoglalkoztatási

     Program keretében foglalkoztatottak többletköltségének fedezetéről

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:5)

     Száma: 3-68/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

6./ Előterjesztés az Újfehértó 065/16, 065/17. és 065/57 helyrajzi számú ingatlanokra

     vonatkozó vételi ajánlatról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:6)

     Száma: 3-69/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervének

     jóváhagyásáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:7)

     Száma: 3-75/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

8./ Előterjesztés az UKH Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító Zártkörűen

     Működő Részvénytársaság Újfehértó, külterület 08/34 hrsz-ú ingatlant érintő beruházással

     kapcsolatos kérelmével összefüggő döntések meghozataláról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:8)

     Száma: 377/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

9./ Előterjesztés az Újfehértói Rászorulók Munkahely Teremtéséért Szociális Szövetkezet

   névhasználatához való hozzájárulásról

  (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:9)

     Száma: 3-72/2018.

         Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

10./ Előterjesztés az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

     (Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:10)

     Száma: 3-79/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester

 

11./ Beszámoló Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakások állapotáról

(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:11)

     Száma: 3-71/2018.

           Előadó: Nagy Sándor polgármester12/ Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő útalapot
is érintő karbantartási munkálatainak, illetve údpadka rendezési munkálatainak elvégzése tárgyú.
(Írásbeli előterjesztés alapján itt olvasható pdf-es formátumban:12) 13./ Közérdekű bejelentések, kérdések


2018. március 27-én nyilvános ülés


 

2018. március 21. én rendkívüli nyilvános ülés

2018. március 20. rendkívüli nyilvános ülés

2018. március 05.-én rendkívüli nyilvános ülés
2018. február 28. nyilvános ülés

2018. február 19. én rendkívüli nyilvános ülés2018.01.31. nyilvános ülés

2018. január 17. rendkívüli nyilvános ülés

2017. december 19-én nyilvános ülés2017. december 15. rendkívüli nyilvános ülés

2017 december .01rendkívüli nyilvános ülés

 

2017. november 29. én nyilvános ülés

2017. november 16-án rendkívüli nyilvános ülés


2017. október 25-én nyilvános ülés

2017. október 09-én rendkívüli nyilvános ülés
2017. szeptember 30.-án rendkívüli nyilvános ülés

 

2017. szeptember 27. -én nyilvános ülés


2017. október 25. -én Közmeghallgatás


2017. szeptember 14. én rendkívüli nyilvános ülés


Lakossági Fórum 2017.09.14-én
A Fórum témája: Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének munkaközi tájékoztatása.

 2017. augusztus 30 soros ülés

2017. július 26 rendkívüli nyilvános ülés

2017. július 19. nyilvános ülés

2017. július 12. rendkívüli nyilvános ülés

2017. július 07. rendkívüli nyilvános ülésre2017. június 28-án zárt és nyilvános ülés


2017. június 21. rendkívüli nyilvános ülés

2017. június 01. rendkívüli zárt és nyilvános ülésn

2017. május 30-án zárt és nyilvános ülésre
2017. május 22. én rendkívüli nyilvános ülés
2017. május 15-én rendkívüli nyilvános ülés2017. május 04 rendkívüli nyilvános ülés

2017. április 26. nyilvános ülés


 

2017. március 28 zárt és nyilvános ülés2017. március 01 rendkívüli nyilvános

2017. február 27 rendkívüli nyilvános_1
2017. február 27_rendkívüli nyilvános ülés_2


2017. február 27 rendkívüli ülés


2017. február 22 nyilvános ülés
2017. február 14. rendkívüli nyilvános ülés

2017. február 10 rendkívüli nyilvános ülés

2017. február 03.rendkívüli nyilvános ülés2017. január 24 zárt és nyilvános ülés
2016. december 23. rendkívüli nyilvános ülés


2017. január 10-én rendkívüli nyilvános ülés2016. december 21. zárt és nyilvános ülés
2016. december 07-én rendkívüli zárt-nyilvános ülés2016.november 30-án zárt és nyilvános ülés
2016. november 15. rendkívüli nyilvános ülés2016. október 26. zárt és nyilvános ülés
2016. október 11. rendkívüli nyilvános ülés
2016. október 06-án rendkívüli nyilvános ülés
Közmeghallgatás 2016. október 26. Szerda


2016. szeptember 28. án nyilvános ülés
2016. szeptember 08-án rendkívüli nyilvános ülés

2016. augusztus 31.-i nyilvános ülésre
2016. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülés
2016.július.20 nyilvános ülés

2016.június 28. án nyilvános ülés
2016. június 15 rendkívüli nyilvános
2016. június 07 rendkívüli nyilvános ülés


2016. május 31 rendkívüli nyilvános ülés
(A CD-n található melléklet itt:palyazat tölthető le pdf-es formátumban)
2016.május 25-i zárt és nyilvános ülés
2016. május 20 rendkívüli nyilvános ülést követő rendkivüli nyilvános ülés
2016. május 20 rendkívüli nyilvános ülés
2016. május 06 rendkívüli zárt és nyilvános ülés

2016.04.26 nyilvános ülés
2016.április 18.-i rendkívüli nyilvános ülés
2016. március 30-i zárt és nyilvános ülésre

2016. március 18. án rendkívüli nyilvános ülés

2016.március 16. án rendkívüli nyilvános ülés
2016. március 07.-i rendkívüli nyilvános ülés

2016. február 24. zárt és nyilvános ülésre
2016. február 16. rendkívüli nyilvános ülésre

2016. január 29.-i zárt-nyilvános ülésére
2016. január 08-i rendkívüli nyilvános ülés


2015. december 21. én rendkívüli-zárt-nyilvános ülésre
2015. december 16-i nyilvános ülésre
2015. november 26 i zárt és nyilvanos ülésére
2015. november 10-i rendkívüli nyilvános ülés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013. január 14-i rendkívüli nyilvános ülés

 

2012. december 20-i  nyilvános ülés 2.része

2012. december 20-i  nyilvános ülés  1.része

 2012. december 13-i rendkívüli nyilvános ülés 

 2012. december 10-i rendkívüli nyilvános ülés

 2012. november 28-i Nyilvános ülés

 2012. november15-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. október 30-i Nyilvános ülés

2012. november 28-i Közmeghallgatás

2012. október 24-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. szeptember 25-i Nyilvános ülés

2012. szeptember 11-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. augusztus. 29-i Nyilvános ülés

2012. július 25-i Nyilvános ülés

2012. június 27-i nyilvános ülés

 2012. június 14-i rendkívüli nyilvános ülés

 2012. május 31-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. május 30-i rendkívüli nyilvános ülés

2012. május 23-i nyilvános ülés

 
 

2008. december 22. rendkívüli nyílvános ülés
2008. december 11. nyílvános ülés
2008. november 27. nyílvános ülés
2008. november 14. rendkívüli nyílvános ülés
2008. október 30. nyílvános ülés
2008. szeptember 04. rendkívüli nyílvános ülés
2008. augusztus 21. nyílvános ülés
2008. július 24. nyílvános ülés
2008. június 26. nyílvános ülés
2008. június 12. rendkívüli nyílvános ülés
2008. május 29. nyílvános ülés
2008. május 23. rendkívüli nyílvános ülés
2008. április 24. nyílvános ülés
2008. április 09. rendkívüli nyílvános ülés
2008. április 09. 2007. évi költségvetés
2008. március 27. nyílvános ülés
2008.március 07. rendkívüli nyílvános ülés
2008. évi költségvetés rendelet tervezete
2008.február 28. nyílvános ülés
2008.január 28. nyílvános ülés