Friss hírek

Újfehértói Települési Értéktár

 
Újfehértói Települési 
Értéktár
 

A  Szakmai Bizottság tagjai

 

Szakterület:             Szakmai Bizottság tagjai:                 Telefonszám:

 

1. Épített környezet                              Tardi Róbert                                        70/387-9619

2. Ipari és műszaki megoldások             Csegény Mihály                                   20/950-3492

  3.Sport                                               Kranyik István                                     20/588-7776

                                                                                                                      70/779-2104

4. Kulturális Örökség                            Balogh Miklós                                      20/211-2661

                                                           Kocsisné Vizi Margit                            20/996-4900

5. Természeti környezet                           Dr Szabó Tibor                                    30/978-6723

6. Agrár-és élelmiszergazdaság                    Molnár János                                       20/944-6460

7. Egészség és életmód                            Meglécz Józsefné                                     20/569-7539

8. Turizmus és vendéglátás                   Papp József                                             30/903-0646

9. Elnök                                     Zajti Ferenc Kulturális Központ                        30/423-7348

                                         
Újfehértó Város Képviselő-testülete az Újfehértó város területén létrejött és létrehozott nemzeti értékeknek a számbavétele, azok adatainak gyűjtése és nyilvántartása céljából létrehozta az Újfehértói Települési Értéktárat.

A települési értéktárban olyan értékeket lehet „felhalmozni”, mely a helyben élők számára nemcsak kulturális, hanem érzelmi értékeket is jelentenek. Ezekben a helyi értéktárákban lehet megőrizni olyan, csupán az adott településre jellemző tárgyakat, épületeket, szokásokat, mely esetleg máshol nem vagy más módon váltak hagyománnyá.

A  települési értékek azonosítását, az Újfehértói települési értéktár létrehozását,  annak gondozását, a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár (4244. Újfehértó, Egészségház u. 2.) látja el. Az intézmény munkáját 10 tagú szakmai bizottság segíti. A szakmai bizottság döntése nélkül, a települési értékek Újfehértói Települési Értéktárba történő felvételéről az intézményvezető érvényes határozatot nem hozhat.


Az alábbi felhívás közzétételével kérjük az újfehértói polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék elő.

A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét az Újfehértói Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a www.ujfeherto.hu honlapon vagy az intézményben található adatlap  kitöltésével és visszaküldésével.

A javaslatokat folyamatosan be lehet nyújtani postai úton vagy személyesen a polgármesterhez címezve, a Polgármesteri Hivatal titkárságára (4244. Újfehértó, Szent István u.10. ).


Az Intézmény a  szakmai bizottság javaslata alapján, a beérkezett javaslatok értékelését követően dönt az Értéktárba történő felvételről, vagy a felvétel elutasításáról. A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyar nemzet legkiemelkedőbb alkotásainak számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a)     agrár- és élelmiszergazdaság:

az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.
b) egészség és életmód:

a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.
c) épített környezet:

 a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
 d) ipari és műszaki megoldások:

az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.
 e) kulturális örökség:

a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.
 f) sport:

a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények.
 g) természeti környezet:

az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
 h) turizmus és vendéglátás:

 a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.


Segítségüket és aktív részvételüket a gyűjtő munkában előre is köszönjük!

Gál Ferencné
Zajti Ferenc Kulturális Központ

 
 
 
Határozatok
 

Újfehértói Települési Értéktár Szakmai Bizottságának
1/2015. (II.18.) számú határozata
az Újfehértói Települési Értéktár Szakmai Bizottsága jegyzőkönyv
vezetőjének választásáról

 

Újfehértói Települési Értéktár Szakmai Bizottságának
2/2015. (II.18.) számú határozata
az Újfehértói Települési Értéktár Szakmai Bizottsága jegyzőkönyv
hitelesítőjének választásáról
Újfehértói Települési Értéktár Szakmai Bizottságának
3/2015. (II.18.) számú határozata
az Újfehértói Települési Értéktár
alelnökének választásáról

 

Újfehértói Települési Értéktár Szakmai Bizottságának
4/2015. (II.18.) számú határozata
az Újfehértói Települési Értéktár
2015. évi munkatervéről