Értéktár

A  Szakmai Bizottság tagjai

     Szakterület:                                 Szakmai Bizottság tagjai:                         Telefonszám: 

1. Épített környezet                                    Tardi Róbert                                     70/387-9619
2. Ipari és műszaki megoldások                  Csegény Mihály                               20/950-3492
3.Sport                                                        Kranyik István                                 30/184-5836
4. Kulturális Örökség                                   Balogh Miklós                                  20/211-2661
                                                                  Kocsisné Vizi Margit                        20/996-4900
5. Természeti környezet                              Dr Szabó Tibor                                30/978-6723
6. Agrár-és élelmiszergazdaság                  Molnár János                                   20/944-6460
7. Egészség és életmód                              Meglécz Józsefné                            20/569-7539
8. Turizmus és vendéglátás                        Papp József                                     30/903-0646
9. Elnök                                                 Gál Ferencné                                     30/423-7348

A Települési Értéktár titkára Fogarasiné Tóth Zsuzsanna  Tel.: 06-42/290-600

Újfehértó Város Képviselő-testülete az Újfehértó város területén létrejött és létrehozott nemzeti értékeknek a számbavétele, azok adatainak gyűjtése és nyilvántartása céljából létrehozta az Újfehértói Települési Értéktárat.

A települési értéktárban olyan értékeket lehet „felhalmozni”, mely a helyben élők számára nemcsak kulturális, hanem érzelmi értékeket is jelentenek. Ezekben a helyi értéktárákban lehet megőrizni olyan, csupán az adott településre jellemző tárgyakat, épületeket, szokásokat, mely esetleg máshol nem vagy más módon váltak hagyománnyá.

A  települési értékek azonosítását, az Újfehértói települési értéktár létrehozását,  annak gondozását, a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár (4244. Újfehértó, Egészségház u. 2.) látja el. Az intézmény munkáját 10 tagú szakmai bizottság segíti. A szakmai bizottság döntése nélkül, a települési értékek Újfehértói Települési Értéktárba történő felvételéről az intézményvezető érvényes határozatot nem hozhat.


Az alábbi felhívás közzétételével kérjük az újfehértói polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék elő.

A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét az Újfehértói Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a www.ujfeherto.hu honlapon vagy az intézményben található adatlap  kitöltésével és visszaküldésével.

A javaslatokat folyamatosan be lehet nyújtani postai úton vagy személyesen a polgármesterhez címezve, a Polgármesteri Hivatal titkárságára (4244. Újfehértó, Szent István u.10. ).


Az Intézmény a  szakmai bizottság javaslata alapján, a beérkezett javaslatok értékelését követően dönt az Értéktárba történő felvételről, vagy a felvétel elutasításáról. A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyar nemzet legkiemelkedőbb alkotásainak számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a)     agrár- és élelmiszergazdaság:

az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.
b) egészség és életmód:

a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.
c) épített környezet:

 a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
 d) ipari és műszaki megoldások:

az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.
 e) kulturális örökség:

a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.
 f) sport:

a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények.
 g) természeti környezet:

az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
 h) turizmus és vendéglátás:

 a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.


Segítségüket és aktív részvételüket a gyűjtő munkában előre is köszönjük!

Gál Ferencné
Zajti Ferenc Kulturális Központ


Újfehértói Települési Értéktár Szervezeti és Működési Szabályzata

Javaslat az Újfehértói Települési Értéktárba történő felvételhez


Újfehértói Települési Értéktárba felvett értékek


Újfehértói Települési Értéktárba felvett értékek


sorszám

Határozat szám

Érték megnevezése

Megjegyzés

Kép az értékről

1

8/2015(IX.10.)

Újfehértó-micskepusztai veret-tarsolylemez
leírás

 

Micske pusztai lelet

2

9/2015(IX.10.)

Református templom épülete
leírás

 

Reformatus templom épülete

3

7/2015(IX.10.)

Múzeum épülete
leírás

 

Múzeum

4

6/2015(IX.10.)

Kaszinó épülete
leirás

 

Kaszinó

5

 17/2016(II.04.)

Városháza épülete
leírás

  Városháza épülete
6  16/2016(II.04.) Arany lelet
leírás
   Arany lelet
7  13/2016(II.04.)

Újfehértói fürtös meggy
leírás

  Újfehertói fürtös meggy
 8 15/2016(II.04.)
Újfehértói fürtös ágyas meggy pálinka
leírás
  Újfehértói fürtös ágyas meggy pálinka
9  14/2016(II.04.) Zsindelyes pálinkák
leírás
   
10 3/2017.(I.11.) A "Csipkés gyöngyvessző" felvételéről az Újfehértói Települési Értéktárba
leírás
   
11 4/2017(I.11.) Az Orchideás rét felvételéről az Újfehértói Települési Értéktárba
leírás
   
12 15/2017(I.11.) "Zajti Ferenc munkássága" felvételéről az Újfehértói Települési Értéktárba
leírás
   "Zajti Ferenc munkássága"
13 11/2017(XII.12.) "Szikes" Újfehértói Települési Értéktárba történő felvételéről
leírás
  Szikes
14 13/2017(XII.12.) Koncz Zoltán munkássága Újfehértó Települési Értéktárba történő felvételéről
leírás
  Koncz Zoltán munkássága
15 14/2017(XII.12.) Keleti Gyepű Újfehértói Települési Értéktárba történő felvételéről
leírás
  Keleti Gyepű
16 15/2017(XII.12.) Fonott sallang és sallangos lószerszám Újfehértói Települési Értéktárba történő felvételéről
leírás
  Fonott sallang és sallangos lószerszám
17 3/2019.(IV.11.) Nozdroviczky-kastély
leírás
  Nozdroviczky-kastély
18 4/2019.(IV.11.) Dánielné Lengyel Laura munkássága
leírás
  Dánielné Lengyel Laura
19 5/2019.(IV.11.) Békési Gyula munkássága
leírás
  Békési Gyula
20 3/2020(II.20.) Az újfehértói zsidó temető és az újfehértói csodarabbi sírja
leírás
  újfehértói zsidó temető
21 7/2020.(II.20.) Újfehértói Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templom épülete
leírás
  Újfehértói Magyarok Nagyasszonya Romai Katolikus templom
22 8/2020.(II.20.)  Újfehértói Görögkatolikus templom épülete
leírás
  Újfehértói Görögkatolikus templom
23 9/2020(II.20.) Dr. Mezőssy Béla munkássága
leírás
  Dr. Mezőssy Béla
24 10/2020(II.20.) Balogh Miklós hegedűkészítő munkássága
leírás
  Balogh Miklós hegedűkészítő munkássága
25 11/2020(II.20.) Balogh Miklós íjkészítő munkássága
leírás
  Balogh Miklós íjkészítő munkássága
26 12/2020(II.20.) Szikes Népzenei Együttes
leírás
  Szikes Népzenei Együttes
27. 10/2020(X.28.) Pethő Ferenc munkássága
leíras