Friss hírek

FELHÍVÁS

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

 

Tisztelt újfehértói eb tartók, lakosok!

Újfehértó város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

az eb összeírást 2022. szeptember 17. napjáig meghosszabítjuk.

Az eb összeírás során az eb tartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlap „A”, míg az ebet nem tartóknak„B” részét kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani!

Újfehértó Város Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

Az adatlap személyesen átvehető az Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal Újfehértó, Szent István út 10. szám alatti épület portáján, vagy Városüzemeltetési Osztályán (Újfehértó, Szent István út 10. szám alatt), illetve letölthető az www.ujfeherto.hu és www.ujfeherto.hu/Dokumentumok/Letölthető nyomtatványok/Eb bejelentési ügyek oldalról is.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán, Újfehértó, Szent István út 10. fsz. 8. szám alatt, vagy a 290-000/108, 30-4974291 telefonszámon kérhető.

Az eb összeírás 2022. szeptember 17. -ig alábbi módon teljesíthető:

  • a kitöltött és aláírt adatlapokat Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályára (Újfehértó, Szent István út 10. szám alatt) személyesen leadva
  • postai úton beküldve
  • ügyfélkapun keresztül

 

Tájékoztatjuk továbbá az eb tartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint, hogy: 2013. január 1-től - a hivatkozott törvény szerint - a négy hónaposnál idősebb ebeket traszponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. A jogszabály megsértése esetén az eb tartó 215.000,- Ft pénzbírsággal sújtható, ezért kérem, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az eb összeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.

Az eb összeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az eb tulajdonosok az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat írásban bejelenteni.

Az eb összeírás adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) kormányrendelet alapján 150.000,- Ft pénzbírsággal sújtható.

 

Újfehértó, 2022. augusztus 23.

 

Dr. Veres Ildikó sk.
jegyző