Friss hírek

HELYI KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS /BUSZBÉRLET/

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya megkezdi a 2021. évre szóló buszbérlethez biztosított helyi közlekedési támogatás iránti kérelmek befogadását.


 

A kérelemnyomtatványok az Oktatási Intézmények (iskolák) útján kerülnek kiküldésre, és kérjük, hogy a hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelemnyomtatványt mellékletekkel együtt juttassák vissza az intézménybe az osztályfőnökökhöz.

 

A kérelmek visszajuttatási ideje: 2021.01.11.-2021.01.20. napjai között lehetséges. Ezt követően nincs lehetőség a kérelmek leadására.

 

Jövedelemvizsgálat nélkül jogosult helyi közlekedési támogatásra az a személy, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Amennyiben a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, akkor a kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét igazoló dokumentumokat. Támogatásra kizárólag az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500 %-át (142.500.- Ft/fő).

Csatolandó dokumentumok:

- a kérelmező és házastársának/élettársának, a kérelem benyújtását megelőző hónap (2020. december havi) nettó jövedelmét igazoló, a munkáltató által kitöltött cégszerű bélyegzővel hitelesített dokumentum, vagy folyószámla kivonat

- gyermekek után kapott ellátást, ellátásokat (családi pótlék, gyermektartásdíj) igazoló dokumentum (postai szelvény/számlakivonat)

- elvált kérelmező esetén az egyedülállóság tényét igazoló dokumentum (bírósági végzés)

- nevelőszülő esetén a nevelésbe vételt elrendelő határozat másolatát

- nyugdíjas kérelmező esetén nyugdíjas zöld összesítő, számlakivonat vagy postai szelvény, karikás utazási igazolvány

- a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló – gyermek esetén a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló jogviszonyról szóló tanulói jogviszony igazolást. Telefonszámot minden esetben írjanak a kérelemre.

 

Az Újfehértour Kft. tájékoztatása alapján az előző évben kibocsátott bérleteket 2021. január 31. napjáig fogadják el a tömegközlekedési eszközön.

 

Azok a jogosultak, akik közép/felsőfokú oktatásban részesülnek, valamint nyugdíjasok, a támogatás iránt kérelemnyomtatványt beszerezhetik az www.ujfeherto.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal Portáján. Ezen kérelmezők a hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelem nyomtatványt mellékletekkel együtt az erre a célra rendszeresített dobozban helyezhetik el.

 

Újfehértó, 2021. január 7.

 

Dr. Hosszú József sk.
polgármester