Friss hírek

HELYI KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS /BUSZBÉRLET/

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya megkezdi a 2022. évre szóló buszbérlethez biztosított helyi közlekedési támogatás iránti kérelmek befogadását.
 

A kérelemnyomtatványok az Oktatási Intézmények (iskolák) útján kerülnek kiküldésre, és kérjük, hogy a hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelemnyomtatványt mellékletekkel együtt juttassák vissza az intézménybe az osztályfőnökökhöz.

 

A nyomtatvány az Intézmények részére 2022. január 07. napján megküldésre került, melyet a tanulók közreműködésével küldenek meg a szülőkhöz.

 

A kérelmek visszajuttatási ideje: 2022.01.10.-2022.01.20. napjai között lehetséges. Ezt követően nincs lehetőség a kérelmek leadására.

A kérelemhez minden esetben csatolni kell a család jövedelmét igazoló dokumentumokat. Támogatásra kizárólag az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500 %-át (142.500.- Ft/fő).

Csatolandó dokumentumok:

- a kérelmező és házastársának/élettársának, a kérelem benyújtását megelőző hónap (2021. december havi) nettó jövedelmét igazoló, a munkáltató által kitöltött cégszerű bélyegzővel hitelesített dokumentum, vagy folyószámla kivonat

- gyermekek után kapott ellátást, ellátásokat (családi pótlék, gyermektartásdíj) igazoló dokumentum (postai szelvény/számlakivonat)

- elvált kérelmező esetén az egyedülállóság tényét igazoló dokumentum (bírósági végzés)

- nevelőszülő esetén a nevelésbe vételt elrendelő határozat másolatát

- nyugdíjas kérelmező esetén nyugdíjas zöld összesítő, és számlakivonat vagy postai szelvény, vagy karikás utazási igazolvány

- a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló – gyermek esetén a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló jogviszonyról szóló tanulói jogviszony igazolást. Telefonszámot minden esetben írjanak a kérelemre.

 

Az Újfehértour Kft. tájékoztatása alapján az előző évben kibocsátott bérleteket 2022. január 31. napjáig fogadják el a tömegközlekedési eszközön.

 

Azok a jogosultak, akik közép/felsőfokú oktatásban részesülnek, valamint nyugdíjasok, a támogatás iránt kérelemnyomtatványt beszerezhetik az www.ujfeherto.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal Portáján. Ezen kérelmezők a hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelem nyomtatványt mellékletekkel együtt az erre a célra rendszeresített dobozban helyezhetik el. Ezen kérelmekre is minden esetben írjanak telefonszámot.

 

Újfehértó, 2022. január 7.

Dr. Hosszú József sk.
polgármester