Friss hírek

Lakáspályázati felhívás

Pályázati felhívás

 

Újfehértó Város Polgármestere – a Képviselő-testület módosított 11/2005. (V.25.) VKT rendelete alapján – meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő – az Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám alatti 55 lakásos társasházban – bérlakás bérleti jogát:


 

Helye

 

Alapterület

Paraméter

Lakás bérleti díjának alsó határa

 

Beköltözhető

G. lh. fsz. 3.

48 m2

1+ fél szobás

32.640.-Ft/hó

2017. 11. 01.

 

A legkisebb lakbér mértéke: 2017. január 01. napjától 680.-Ft/nm, mely nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért fizetendő díjakat.

A lakásokra a bérleti jogot csak hirdetmény útján, pályázat és licitálás eredményeképpen lehet megszerezni. A hirdetmény Újfehértó Város Honlapján, Fehértói Apró újságban, Hivatal hirdetőtábláján kerül megjelenítésre.

A rendelet szerint a lakásokra bárki pályázhat, aki az ajánlattételi feltételeket teljesíteni tudja.

Az ajánlattételi feltéteket teljesítő pályázóknak:

-          benyújtott pályázatának tartalmaznia kell a pályázó(k) alapvető személyazonosító adatait, lakó-, illetőleg tartózkodási helyét,

-          tartalmaznia kell a pályázóval együttlakó és jogszerűen együtt költöző személyek alapvető személyazonosító adatait, hozzátartozó minőségét,

-          mellékletként csatolni kell a pályázó és az együttköltözők jövedelemigazolását, (amellyel a pályázó igazolja, hogy olyan jövedelemmel rendelkezik ő, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy a minimális bérleti díj nem haladja meg a nettó összjövedelmük 25 %-át),

-          nyilatkoznia kell arról, hogy az előírt szerződéses feltételeket elfogadja.

A pályázatok benyújthatóak: 2017.év október 25.- (szerda) 17-óráig

A pályázatokat személyesen a Polgármesteri Hivatal iktatójába (12. sz. irodahelyiség) kell benyújtani.

A lakások előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők.

Azon pályázók, akik érvényes ajánlatot nyújtottak be, licittárgyaláson vehetnek részt.

A pályázó a licittárgyaláson teheti meg a bérleti díjra, valamint a vállalt egyösszegű befizetésre az ajánlatát. Az egyösszegű befizetés minimum 3 havi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.

 

A licittárgyalás helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal

4244 Újfehértó, Szent István u.10.

2017.év október 26.- (csütörtök) de. 8:00 óra

 

Az önkormányzat a licit során a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatot – előzetesen vállalt leghosszabb egyösszegű befizetés, legmagasabb bérleti díjat – fogadja el.

Amennyiben a licit során a legkedvezőbb ajánlatot tevő a szerződéskötéstől visszalép, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tevő, ezen pályázó visszalépése esetén a harmadik legkedvezőbb ajánlatot tevővel kell a bérleti szerződést megkötni.

 A licittárgyaláson a licitlépcső: a lakás minimális bérleti díjának 5%-a.

A bérleti szerződés megkötését megelőzően a sikeres licitáló óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a liciteljárás alapján kialakuló havi lakbér háromszorosának megfelelő összeg.

Amennyiben a pályázat nyertese felhívás ellenére a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg, úgy az óvadék összegét elveszíti, visszafizetésre  nem tarthat igényt, az óvadék összege fedezetül szolgál a pályázati eljárás során felmerült költségekre és az elmaradt bérleti díjra.

Azonos licitajánlat esetén a lakásra bérleti szerződéssel rendelkező, bérleti díj hátralékkal nem rendelkező licitáló ajánlatát kell elfogadni.

A nyertes ajánlattevővel határozott idejű – legfeljebb 5 év – bérleti szerződés kerül megkötésre, amely egyszer, öt évre meghosszabbítható.

Az önkormányzat évente legfeljebb egy alkalommal módosíthatja a bérleti díjat, biztosítva ezzel a lakások értékállóságát.

Az önkormányzat fenntartja a pályázati felhívás indokolás nélküli visszavonásának jogát.

A pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető a város honlapjáról www.ujfeherto.hu, valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal 2. számú szobájában (06-42/290-000/102), 06-30-4974291 ahol az esetlegesen felmerült kérdésekre a hivatal munkatársai a szükséges tájékoztatást megadják.

Újfehértó, 2017. október 02.

Nagy Sándor sk.

polgármester