Friss hírek

Lakáspályázati felhívás

Újfehértó Város Polgármestere – a Képviselő-testület módosított 11/2005. (V.25.) VKT rendelete alapján – meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő – az Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám alatti 55 lakásos társasházban – bérlakás bérleti jogát:

Helye

 

Alapterület

Paraméter

Lakás bérleti díjának alsó határa

 

Beköltözhető

D. lh. 1 emelet 8.

48 m2

1+ fél szobás

37.920,-Ft/hó

2019. 07. 01.

 
 
A legkisebb lakbér mértéke: 2019. január 01. napjától 790.-Ft/m2, amely nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért fizetendő díjakat.
 
A lakásokra a bérleti jogot csak hirdetmény útján, pályázat és licitálás eredményeképpen lehet megszerezni. A hirdetmény Újfehértó Város Honlapján, Fehértói Apró újságban, Hivatal hirdetőtábláján kerül megjelenítésre.
 
A rendelet szerint a lakásokra bárki pályázhat, aki az ajánlattételi feltételeket teljesíteni tudja.
 
Az ajánlattételi feltéteket teljesítő pályázóknak:
 
-          benyújtott pályázatának tartalmaznia kell a pályázó(k) alapvető személyazonosító adatait, lakó-, illetőleg tartózkodási helyét,
-          tartalmaznia kell a pályázóval együttlakó és jogszerűen együtt költöző személyek alapvető személyazonosító adatait, hozzátartozó minőségét,
-          mellékletként csatolni kell a pályázó és az együttköltözők jövedelemigazolását, (amellyel a pályázó igazolja, hogy olyan jövedelemmel rendelkezik ő, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy a minimális bérleti díj nem haladja meg a nettó összjövedelmük 25 %-át),
-          nyilatkoznia kell arról, hogy az előírt szerződéses feltételeket elfogadja.
 
 
A pályázatok benyújthatóak: 2019. június 19 -én (szerda) 17:00-óráig
 
 
A pályázatokat személyesen a Polgármesteri Hivatal iktatójába (12. sz. irodahelyiség) kell benyújtani.
 
A lakások előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők.
 
Azon pályázók, akik érvényes ajánlatot nyújtottak be, licittárgyaláson vehetnek részt.
A pályázó a licittárgyaláson teheti meg a bérleti díjra, valamint a vállalt egyösszegű befizetésre az ajánlatát. Az egyösszegű befizetés minimum 3 havi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.
 
 
 
A licittárgyalás helye, időpontja:
 
Polgármesteri Hivatal
4244 Újfehértó, Szent István u.10.
2019. június 20. (csütörtök). de. 8:00-óra
 
Az önkormányzat a licit során a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatot – előzetesen vállalt leghosszabb egyösszegű befizetés, legmagasabb bérleti díjat – fogadja el.
 
 
 
Amennyiben a licit során a legkedvezőbb ajánlatot tevő a szerződéskötéstől visszalép, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tevő, ezen pályázó visszalépése esetén a harmadik legkedvezőbb ajánlatot tevővel kell a bérleti szerződést megkötni.
 
A licittárgyaláson a licitlépcső: a lakás minimális bérleti díjának 5%-a.
 
A bérleti szerződés megkötését megelőzően a sikeres licitáló óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a liciteljárás alapján kialakuló havi lakbér háromszorosának megfelelő összeg.
Amennyiben a pályázat nyertese felhívás ellenére a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg, úgy az óvadék összegét elveszíti, visszafizetésre  nem tarthat igényt, az óvadék összege fedezetül szolgál a pályázati eljárás során felmerült költségekre és az elmaradt bérleti díjra.
 
Azonos licitajánlat esetén a lakásra bérleti szerződéssel rendelkező, bérleti díj hátralékkal nem rendelkező licitáló ajánlatát kell elfogadni. A lakásra csak tartózkodási hely létesíthető!
 
A nyertes ajánlattevővel határozott idejű – legfeljebb 5 év – bérleti szerződés kerül megkötésre, amely egyszer, öt évre meghosszabbítható.
 
Az önkormányzat évente legfeljebb egy alkalommal módosíthatja a bérleti díjat, biztosítva ezzel a lakások értékállóságát.
 
Amennyiben a pályázat nyertese felhívás ellenére a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg, úgy az óvadék összegét elveszti, visszafizetésre nem tarthat igényt, az óvadék összege fedezetül szolgál a pályázati eljárás során felmerült költségekre és az elmaradt bérleti díjra.
 
Az önkormányzat fenntartja a pályázati felhívás indokolás nélküli visszavonásának jogát.
 
A pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető a város honlapjáról (www.ujfeherto.hu), valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal 2. számú szobájában (06-42/290-000/102), 06-30-4974291 ahol az esetlegesen felmerült kérdésekre a hivatal munkatársai a szükséges tájékoztatást megadják.
 
 
 
Újfehértó, 2019. június 07.
 
 
Nagy Sándor sk.
polgármester