Friss hírek

Lakáspályázati felhívás

2021. október 01. napjától beköltözhető " B" lépcsőház emelet 6. lakás!

Újfehértó Város Polgármestere – a Képviselő-testület módosított 11/2005. (V.25.) VKT rendelete alapján – meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő – az Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám alatti 55 lakásos társasházban – bérlakás bérleti jogát:

 

Helye

 

Alapterület

Paraméter

Lakásbérleti díjának alsó határa

 

Beköltözhető

B. lh. emelet 6.

49 m2

1+ 1 fél szobás

38.710,- Ft/hó

2021.10.01.

 

 

A legkisebb lakbér mértéke: 2019. január 01. napjától 790.-Ft/m2, amely nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért fizetendő díjakat.

 

A lakásokra a bérleti jogot csak hirdetmény útján, pályázat és licitálás eredményeképpen lehet megszerezni. A hirdetmény Újfehértó Város Honlapján, Új Fehértói Hírdető, Hivatal hirdetőtábláján kerül megjelenítésre.

 

A rendelet szerint a lakásokra bárki pályázhat, aki az ajánlattételi feltételeket teljesíteni tudja.

 

Az ajánlattételi feltéteket teljesítő pályázóknak:

 

-          benyújtott pályázatának tartalmaznia kell a pályázó (k) alapvető személyazonosító adatait, lakó-, illetőleg tartózkodási helyét,

-          tartalmaznia kell a pályázóval együttlakó és jogszerűen együtt költöző személyek alapvető személyazonosító adatait, hozzátartozó minőségét,

-          mellékletként csatolni kell a pályázó és az együttköltözők jövedelemigazolását, (amellyel a pályázó igazolja, hogy olyan jövedelemmel rendelkezik ő, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy a minimális bérleti díj nem haladja meg a nettó összjövedelmük 25 %-át),

-          nyilatkoznia kell arról, hogy az előírt szerződéses feltételeket elfogadja.

 

 

A pályázatok benyújthatóak: 2021. szeptember 21. (kedd) 12:00-óráig

 

 

A pályázatokat személyesen a Polgármesteri Hivatal 8. számú irodahelyiség kell benyújtani.

 

A lakások előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők.

 

Azon pályázók, akik érvényes ajánlatot nyújtottak be, licittárgyaláson vehetnek részt.

A pályázó a licittárgyaláson teheti meg a bérleti díjra, valamint a vállalt egyösszegű befizetésre az ajánlatát. Az egyösszegű befizetés minimum 3 havi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.

 

A licittárgyalás helye, időpontja:

 

Polgármesteri Hivatal

4244 Újfehértó, Szent István u.10.

2021. szeptember 22. (szerda) 09:00 óra

 

 

Az önkormányzat a licit során a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatot – előzetesen vállalt leghosszabb egyösszegű befizetés, legmagasabb bérleti díjat – fogadja el.

 

Amennyiben a licit során a legkedvezőbb ajánlatot tevő a szerződéskötéstől visszalép, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tevő, ezen pályázó visszalépése esetén a harmadik legkedvezőbb ajánlatot tevővel kell a bérleti szerződést megkötni.

 

A licittárgyaláson a licitlépcső: a lakás minimális bérleti díjának 5%-a.

 

A bérleti szerződés megkötését megelőzően a sikeres licitáló óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a liciteljárás alapján kialakuló havi lakbér négyszeresének megfelelő összeg.

Amennyiben a pályázat nyertese a felhívás ellenére a lefolytatott licittárgyalást követően a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg, úgy az óvadék összegét elveszíti, visszafizetésre  nem tarthat igényt, az óvadék összege fedezetül szolgál a pályázati eljárás során felmerült költségekre és az elmaradt bérleti díjra.

 

Azonos licitajánlat esetén a lakásra bérleti szerződéssel rendelkező, bérleti díj hátralékkal nem rendelkező licitáló ajánlatát kell elfogadni.

 

A nyertes ajánlattevővel határozott idejű – legfeljebb 5 év – bérleti szerződés kerül megkötésre, amely kétszer, öt évre meghosszabbítható.

 

Az önkormányzat évente legfeljebb egy alkalommal módosíthatja a bérleti díjat, biztosítva ezzel a lakások értékállóságát.

 

 

Az önkormányzat fenntartja a pályázati felhívás indokolás nélküli visszavonásának jogát.

 

A pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető a város honlapjáról (www.ujfeherto.hu), valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal 8. számú szobájában (06-42/290-000/108), 06-30-657-0042 ahol az esetlegesen felmerült kérdésekre Csegényné Nagy Nikoletta városüzemeltetési osztályvezető a szükséges tájékoztatást megadja.

 

 

 

Újfehértó, 2021. szeptember 07.

 

 

       Dr. Hosszú József sk.
polgármester