Friss hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PIACCSARNOK ÉPÜLETÉBEN TALÁLHATÓ ÜZLETHELYISÉGEK BÉRLETI JOGÁRA

Újfehértó Város Önkormányzata a vásárok és piacok rendjéről szóló 20/2022. (IX.1.) önkormányzati rendeletének vonatkozó fejezete alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé
Piaccsarnok épületében található üzlethelyiségekre az alábbiak szerint:

Az üzletek bérbeadása 3 évre történik, mely az elkövetkező 3 évre az infláció mértékével a bérleti díj összege automatikusan növekszik.

 

Üzlet helységek megnevezése:

 

Terület nagysága (m2):

Induló licit ár:

Üzlethelyiség II.

 

34,93

50.000 Ft

 

Mosdó

2,88

 

Wc

1,38

Összesen:

 

39,19

 

 

 

 

Üzlethelyiség III.

 

33,95

50.000 Ft

 

Mosdó

2,88

 

Wc

1,38

Összesen:

 

38,21

A bérleti díj nem tartalmazza a bérleményre a közüzemi díjakat. Minden üzlethelyiség külön almérővel rendelkezik, amely leolvasását követően, a fizetendő közüzemi díj kiszámlázásra kerül.

Díjfizetés:

A helypénzt/bérleti díjat a mindenkori díjszabásnak megfelelően kell megfizetni. A helypénz összegét a szerződéses helyfoglalás esetén egy összegben a szerződés aláírását követő hónap 10. napjáig előre kell befizetni készpénzben az Önkormányzat házipénztárába, vagy átutalással az Önkormányzat folyószámlájára.

Pályázat beadásának módja:

A pályázatot zárt, jelzés nélküli borítékban „Piac állandó helyfoglalás” jeligére, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton, a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályára (4244 Újfehértó, Szent István út 10.). A pályázati borítékot a Kiíró sorszámmal látja el és kérésre a benyújtásról a pályázónak igazolást ad.

A pályázattal kapcsolatosan további információt az Újfehértói Polgármesteri Hivatalban (Újfehértó, Szent István út 10. Fsz. 8. számú hivatali helyiség, telefon: 42/290-000/108) nyújt Csegényné Nagy Nikoletta városüzemeltetési osztályvezető.

A pályázat beadási határideje:

2022. november 11. napjáig (péntek) 12:00 óra,

A versenytárgyalás helyéről és időpontjáról előzetesen értesítést küldünk.

Újfehértó, 2022. október 28.

Dr. Hosszú József s.k.

polgármester