Friss hírek

TÁJÉKOZTATÓ

- fűtési támogatás igényléséről -
Tisztelt Városlakók!

 

Az előző évekhez hasonlóan 2022 november 1 – től ismételten lehetőség van a fűtési támogatás igénylésére.

 

Fűtési támogatásra jogosult, aki

 

-        Újfehértón a kérelemmel érintett ingatlanra – 2022 október 20. napján és a kérelem benyújtásának napján is – bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen ott tartózkodik, és

-        a 65. életévét 2022 – ben betölti, és

-        a háztartásban – egyedül élő esetén is – az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500 forintot) nem haladja meg.

 

A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon benyújtható

 

-        az e-Papír szolgáltatás igénybevételével (https://epapir.gov.hu/ címen),

-        személyesen az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (4244 Újfehértó, Szent István út 6.),

-        vagy postai úton (4244 Újfehértó, Szent István út 10.).

 

A kérelem benyújtására nyitva álló határidő: 2022. november 01. – 2022. november 15.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő, ezen időpontot követően a kérelem befogadására nincs lehetőség. A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (4244 Újfehértó, Szent István út 6.) valamint a www.ujfeherto.hu oldalról is letölthető. Egy kérelmező csak egy háztartásra veheti igénybe a támogatást, ahol életvitelszerűen él. Egy ingatlanra amennyiben ott több jogosultsági feltételnek megfelelő személy él, csak egy jogosult veheti igénybe a háztartásra a támogatást. A kérelemhez csatolni szükséges jövedelemnyilatkozatokat, a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat, a folyószámla hitelt érdemlő igazolását. A támogatás mértéke háztartásonként 8.000 forint, mely támogatási összeg a kérelmező által megadott folyószámlára utalással kerül kifizetésre.

 

 

                                                                                        Dr. Hosszú József
                                                                                            polgármester