Önkormányzati Társulások

Az önkormányzat tagja a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak, a járások bevezetésével is maradtunk tagja ennek a társulásnak. A SZOSZOK ennek a keretében működik jelen pillanatban is. Tagjai vagyunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnak. Tagjai vagyunk jelen pillanatban a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak, melynek tagjai még Baktalórántháza, Bátorliget, Bocskaikert, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kisléta, Laskod, Nyírbogát, Nyírjákó, Nyírkarász, Nyírkércs, Petneháza, Ramocsaháza, Téglás, Terem és Újfehértó. A társulás beruházásában most kerül lezárásra az a projekt, amely az uniós szabályoknak való megfelelés érdekében a ivóvízminőség-javító beruházásokat az érintett településeken végrehajtotta. Szintén tagja az önkormányzat az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulásnak. A Társulásról mindenki tudja, hogy a szennyvízhálózat bővítése érdekében, illetve Bököny esetében telep építése érdekében jött létre. A Társulás az eredeti tervek szerinti beruházásokat megvalósította. Ahogyan a testületi ülésen is jeleztem, Bököny esetében egy 40 millió forintos kiegészítő beruházás is megvalósult, ami hálózatfejlesztést jelentett, illetve lakossági bekötést. Újfehértó esetében a tegnapi nap folyamán írtuk alá azt a  kiviteli szerződést, amely szerint még nettó 240 millió forintért - hálózatépítésre és lakossági bekötések kialakítására, és egy-két átemelő építésére kerül sor.  Ez azt is jelenti, hogy Újfehértó esetében közel 99 %-a lesz a szennyvízhálózat aránya. Tagja az önkormányzat még az Első-Nyírségi Fejlesztési Társaságnak, ezt Nyíregyháza és térsége önkormányzatai működtetik. Tagjai vagyunk még a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulatnak, amely egy teljesen új szerepet fog kapni a közeljövőben, hiszen a törvény erejénél fogva a tulajdonában, illetve kezelésében lévő csatornák átkerültek a Vízügyi Igazgatósághoz. Tagjai vagyunk a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének.