Elektronikus Ügyintézés

TISZTELT ÜGYFELEINK!ugyintezes

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés ac), ad) és af) pontjai alapján, a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv és a jegyző 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre köteles, így a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatás igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyek elektronikus intézését a jogszabályban meghatározottak szerint köteles biztosítani.

Az E-ügyintézési törvény 8.§ (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé. Míg természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervezetek az E-ügyintézési tv. 2.§ (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek.

(Gazdálkodó szervezet:a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, a köztestület, valamint - az adószámmal nem rendelkező alapítvány; egyesület, kivételével - alapítvány, egyesület)


Újfehértó Város Önkormányzata, költségvetési szervei, Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatai:A szervezet törzskönyvi nyilvántartási azonosítója (MÁK kód)

A csatlakozással érintett szervezeti egység neve

A Hivatali Kapu  KRID azonosító kódja

KSH kód

Megye

Település

Önk_ Irányító-szám

Önk_Utca, házszám

 

 

 

 

 

 

 

 

732473

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

249969355

1526611

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Újfehértó

4244

Szent István út 10

404794

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

205007306

1526611

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Újfehértó

4244

Szent István út 10

671554

LENGYEL LAURA ÓVODA

453056732

1526611

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Újfehértó

4244

Árvácska utca 2

798439

ZAJTI FERENC HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

456030921

1526611

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Újfehértó

4244

Egészségház utca 2

778444

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

254071779

1526611

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Újfehértó

4244

Szent István út 10

765725

ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

243909954

1526611

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Újfehértó

4244

Szent István út 10

659345

ÚJFEHÉRTÓI JÁTÉKVÁR BŐLCSŐDE

453165338

1526611

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Újfehértó

4244

Bartók Béla utca 5


ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI FELÜLETEK:

Elektronikusan ügyet intézni – űrlapos ügyintézés esetén – az Önkormányzati Hivatali Portálon - https://ohp-20.asp.lgov.hu -, elektronikus űrlappal nem támogatott ügytípusok esetén, a https://epapir.gov.hu felületen lehet.

Önkormányzati Hivatali Portál:

Az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu (továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, ahol elektronikus űrlappal támogatott ügyek intézhetők.

A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az ügyfeleknek a felületen ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. A felületen ki kell választani az eljárás módját, az adott űrlapot (ágazat, ügytípus) és a kitöltést, ellenőrzést, mellékletek csatolását követően továbbítani kell a Polgármesteri Hivatal részére.

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

e-Papír alkalmazás:

Elektronikus űrlappal nem támogatott ügytípusok esetén, a https://epapir.gov.hu felületen van lehetőség elektronikusan ügyeket intézni. Az e-papír, azonosítást követően biztosítja az ügyfél számára hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervhez szabad szöveges beadványt terjesszen elő. Az Ügyfélkapus bejelentkezés után a megjelenő űrlapon meg kell adni a képernyőn kért adatokat. Például: Témacsoport, Ügytípus, Címzett, Levél tárgya, stb.

A levelet bármikor elmentheti. Munkáját később a Mentett piszkozatok menüből folytathatja. A levélhez lehetősége van dokumentumot is csatolni (max. 30 MB), amelyet az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással hitelesíthet.

Az alkalmazás lehetőséget ad egy küldés előtti ellenőrzésre, ahol megnézheti, hogy nem írta-e el valamelyik adatot, valamint, hogy jó dokumentumo(ka)t csatolt-e. Szükség esetén a Vissza a Levél szerkesztéséhez gombra kattintva módosíthatja az adatait és / vagy a csatolt dokumentumo(ka)t. Amennyiben mindent rendben talált, válassza a Küldés gombot.

A sikeres feladásról egy feladási igazolást kap személyes ügyfélkapujának értesítési tárhelyére. A tárhely a beérkező dokumentumokat, igazolásokat, nyugtákat 30 napig tárolja. Azokat a dokumentumokat, amelyeket hosszabb ideig szeretne megőrizni, átmozgathatja a Tartóstárba.

Kérjük, a feladást követően figyelje a személyes ügyfélkapujának értesítési tárhelyét, mert a címzett intézmény a válaszát minden esetben oda fogja elküldeni.

Amennyiben Ön nem rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval, a regisztrációról itt tájékozódhat.

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS MÓDJA:

Az elektronikus ügyintézési oldalunkon közzétett ügytípusok elektronikus intézése során, az elektronikusan intézhető ügyek rovatban lévő szövegre kattintva a rendszer automatikusan arra a felületre (https://ohp-20.asp.lgov.hu vagy https://epapir.gov.hu) navigálja az Ügyfeleket, amelyen az adott ügytípus elektronikusan intézhető. A kérelmek kitöltésében a táblázat kitöltési útmutatói és az ügyleírásai nyújtanak segítséget.

Az a természetes személy, aki nem kíván elektronikusan ügyet intézni, de a nyomtatványt a kérelem kitöltése céljából le kívánja tölteni, a táblázat nyomtatványok oszlopában lévő szövegre kattintva tudja azt megnyitni és kitöltést követően, hitelesítve (aláírva) a szükséges mellékletekkel együtt megküldeni az Újfehértói Polgármesteri Hivatal részére, papír alapon.

Az e-papír alkalmazást használók a táblázat nyomtatványok oszlopában lévő szövegre kattintva tudják megnyitni a kitöltendő nyomtatványt. A kitöltött nyomtatványt, hitelesítve (aláírva) a szükséges mellékletekkel együtt kell megküldeni az Újfehértói Polgármesteri Hivatal részére elektronikus úton, a nyomtatvány sorában lévő elektronikusan intézhető ügyek oszlopban lévő szövegre kattintva, az e-papír felületen keresztül, az alkalmazásnál leírtak alapján.

Az űrlappal támogatott ügyek esetén, a táblázat elektronikusan intézhető ügyek oszlopban lévő szövegre kattintva, a rendszer automatikusan az Önkormányzati Hivatali Portálra navigál. (https://ohp-20.asp.lgov.hu) ( Bejelentkezés/Ügyfélkapu/ Regisztráció /Ügyindítás)(Regsisztrálni:ha nem automatikusan hozza fel a rendszer, akkor a Bejelentkezve fülön a Személyes beállításokra kell kattintani)  . Az űrlapos ügyintézésre a Önkormányzati Hivatali Portálnál leírtak irányadók.

AZ ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL (KRID: 205007306 )

ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETŐ ÜGYEKAdó ügyek

Nyomtatványok Kitöltési
útmutató
Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés

Megkeresés köztartozás
behajtására

  Megkeresés köztartozás behajtására

Megkeresés köztartozás
behajtására

 ASP űrlappal támogatott
ügy

Adó- és értékbizonyítvány
kiállítási kérelem

  ADÓ-ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY

Adó- és értékbizonyítványkiállítási kérelem

ASP űrlappal támogatott
ügy

Egyszerűsített részletfizetési
kérelem

  AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY

Egyszerűsített részletfizetésikérelem

ASP űrlappal támogatott
ügy 

Általános adóigazolás
kérelem

  ADÓIGAZOLÁS

Általános adóigazoláskérelem

 ASP űrlappal támogatott
ügy

Kérelem adófelfüggesztésre

  Kérelem adófelfüggesztésre

Kérelem adófelfüggesztésre

ASP űrlappal támogatott
ügy 

Bejelentkezés, változás-bejelentés

  Bejelentkezés, változásbejelentés

Bejelentkezés, változás-bejelentés

ASP űrlappal támogatott
ügy 

Kérelem költségmentesség
engedélyezésének alapjául
szolgáló körülmények igazolására

  A fizetési kedvezmények alapvető szabályai

Kérelem költségmentesség
engedélyezésének alapjáulszolgáló
körülmények igazolására

ASP űrlappal támogatott
ügy 

Nyilatkozat az adómentesség
igénybevételéről

  Nyilatkozat adómentesség igénybevételéhez

Nyilatkozat az adómentességigénybevételéről

ASP űrlappal támogatott
ügy 

Meghatalmazás önkormányzati
adóügyekben

  Meghatalmazás, képviselet

Meghatalmazás önkormányzatiadóügyekben

 ASP űrlappal támogatott
ügy

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési
kérelem

  A túlfizetés átvezetése, visszaigénylése  

Túlfizetés átvezetési és visszatérítésikérelem

 ASP űrlappal támogatott
ügy
 

Bevallás előrehozott
helyi adóról

   Bevallás az előrehozott helyi adóról

Bevallás előrehozotthelyi adóról

 
 ASP űrlappal támogatott
ügy
         

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

 
  Jelenleg nincs ilyen adónem

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

 
 ASP űrlappal támogatott
ügy
         
 

Adatbejelentés a gépjárműadóról

  GÉPJÁRMŰADÓ  

Adatbejelentés a gépjárműadóról

 ASP űrlappal támogatott
ügy
         

Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység

  HELYI IPARÜZÉSI ADÓ

Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység

 ASP űrlappal támogatott
ügy

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014 évre

  HELYI IPARÜZÉSI ADÓ 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014 évre

 ASP űrlappal támogatott
ügy
 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre

   HELYI IPARÜZÉSI ADÓ

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre

 
 ASP űrlappal támogatott
ügy
 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre

  HELYI IPARÜZÉSI ADÓ 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre

 
ASP űrlappal támogatott
ügy 
 

Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás

  HELYI IPARÜZÉSI ADÓ 

Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás

 
 ASP űrlappal támogatott
ügy

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre

Útmutató HELYI IPARÜZÉSI ADÓ 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre

ASP űrlappal támogatott
ügy 


Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre

  HELYI IPARÜZÉSI ADÓ 

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre

ASP űrlappal támogatott
ügy 
         

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

 
   Ügyleírás

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

 
ASP űrlappal támogatott
ügy 

Bevallás előállított magánfőzött párlat után

   Ügyleírás

Bevallás előállított magánfőzött párlat után

 ASP űrlappal támogatott
ügy
         

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

  TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

 ASP űrlappal támogatott
ügy
         

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

  MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

 ASP űrlappal támogatott
ügy


Anyakönyvi ügyek


Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés
         

Anyakönyvi kivonat
kiállítási kérelem

   

Anyakönyvi kivonat
kiállítási kérelem

 


Diszpolgári cím és kitüntetődíjak

Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés
         
Diszpolgári cím és kitüntetődíjak     Diszpolgári cím és kitüntetődíjak  
Hagyatéki ügy

Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

   

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

 
         

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

   

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

 
         


Pénzügy, gazdálkodási ügyek

Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés
         

Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés
lemondásáról

   

Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról

 
         
NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez      Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
I G É N Y L Ő L A P
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as év Aranykapu Óvoda
      Elektronikusan
intézhető ügy
 
I G É N Y L Ő L A P
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as év Lengyel Laura Óvoda
      Elektronikusan
intézhető ügy
 
I G É N Y L Ő L A P
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as év Lengyel Napsugár Óvoda
      Elektronikusan
intézhető ügy
 
I G É N Y L Ő L A P
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as év Lengyel Újfehértó Város
Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház
      Elektronikusan
intézhető ügy
 
I G É N Y L Ő L A P
ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as tanév
Újfehértói Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.
Erkel Ferenc  Ált. Isk. Tagintézménye
     Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
I G É N Y L Ő L A P
ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ
2017-2018-as tanév
Újfehértói Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.
Vasvári Pál  Ált. Isk. Tagintézménye
      Elektronikusan
intézhető ügy
 
LEMONDÓ NYILATKOZAT       Elektronikusan
intézhető ügy
 

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek

Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzé
         

Kérelem felújítási költség
beszámításához

   

Kérelem felújítási költség
beszámításához

 

Bejelentés bérlő
elhalálozásáról (lakás)

   

Bejelentés bérlő
elhalálozásáról (lakás)

 
 Bérlakás nyomtatvány
IGÉNYLŐLAP Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának megszerzésére
   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
         
 Belvíz   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
         
Égetési kérelem   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
         
Parlagfű   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
         
Ebrendészet   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
         
Állati melléktermék gyűjtőhely   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
         
Kérelem zajkibocsájtási határérték megállapítására   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
Jelentés zajforrás zajkibocsátás megváltozásáról   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
         
Vízgazdálkodási hatósági engedély iránti kérelem kút létesítére   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
Vízgazdálkodási hatósági engedély iránti kérelem kút üzemeltetésére   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
Vízgazdálkodási hatósági engedély iránti kérelem kút fennmaradására   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
Vízgazdálkodási hatósági engedély iránti kérelem kút megszüntetésére   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
Kérelem házi szennyvíztisztító kisberendezés megépítéséhez, használatbavételéhez, megszüntetéséhez   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
         
Előzetes Szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem      Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
         
Kérelem építésügyi iratmásolat kiadásához   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
ÉTDR építésügyi hatósági engedélykérelem    Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
         
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem kapubehajtó, útcsatlakozás létesítéséhez   Ügyleírás   Elektronikusan
intézhető ügy
 
 
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem kapubehajtó, útcsatlakozás fennmaradásához   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem egyéb engedélyezési eljárásokhoz   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 
Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (általános kérelem)   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 
Hozzájáruló nyilatkozat fakivágáshoz (közútkezelői hozzájárulás esetén)        
         
Kérelem közterület használatához   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
Kérelem rendezvények tartásához    Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
         
Kérelem közterületen lévő fás szárú növények kivágásához1   Ügyleírás  Elektronikusan
intézhető ügy
 
         
Városüzemeltetés  általános bejelentés, kérelem     Elektronikusan
intézhető ügy
 
         
TEREMBÉRLETI IGÉNYLŐLAP   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 
ESZKÖZ BÉRLETI IGÉNYLŐLAP   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 
         
Iratmásolat iránti kérelem zártkert ügyében   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 
         
Helyfoglalás iránti kérelem (Kispiac)   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 
Helyfoglalás iránti kérelem (Nagypiac)   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 
         
Temető   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 
         
Szállásfoglalás   Ügyleírás Elektronikusan
intézhető ügy
 


Szociális ügyek

Nyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)
Elektronikusan
intézhető ügyek
Megjegyzés
         

Rendkívüli települési támogatás
megállapítása iránti kérelem

   

Rendkívüli települési támogatás
megállapítása iránti kérelem

 

Köztemetési kérelem

   

Köztemetési kérelem

 


Hatósági ügyekNyomtatványok Kitöltési útmutató Ügyleírás
(pdf-es formátum)

Elektronikusan
intézhető ügyek

Megjegyzés

Birtokvédelem iránti kérelem és tájékoztató   Birtokvédelmi eljárás  Birtokvédelmi eljárás  
Bejelentés Nem üzletköteles termék kereskedelméről


BEJELENTÉS - nyitvatartási idő változásról

KÉRELEM - Vásárlók Könyve hitelesítéséhez
  Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése/adatváltozás Bejelentés Nem üzletköteles termék kereskedelmérő


Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése/adatváltozás
 
 
Üzlet - Kereskedelem - üzemeltetőváltás

Üzlet - Nyilatkozat jogutódláshoz
   Üzletköteles termékekre vonatkozó működési engedély iránti kérelem
Üzletköteles termékekre vonatkozó működési engedély iránti kérelem  Kérelem és engedély leadása ürlapok
    Kereskedelmi szálláshely ügyek Kereskedelmi szálláshely ügyek   Kérelem és engedély leadása ürlapok
 Nem üzleti céú közösségi szabadidő szálláshely-szolgáltatás iránti kérelem   Nem üzleti célú, közösségi szabadidős célú szálláshely-szolgáltatási ügye Nem üzleti célú, közösségi szabadidős célú szálláshely-szolgáltatási ügye   
Rendezvenytartási kérelem    Zenés, táncos rendezvények engedélyezése Zenés, táncos rendezvények engedélyezése   
 Vásár, piac bejelentés

Bevásárlóközpont üzemeltetés bejelentés


Piac  - B E J E L E N T É S adatváltozás vásár, piac

HElyi termeleői piac bejelentés
  Vásár – piac bejelentése Vásár – piac bejelentése   
 Telep - Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Telepengedély iránti kérelem

Telep - Bejelentésköteles ipari tevékenység megszüntetése bejelentés

Telepengedélyköteles tevékenység megszüntetése bejelentés
   Telepekkel és ipari tevékenységek bejelentésével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások Telepekkel és ipari tevékenységek bejelentésével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások   
méhész bejelentőlap

méhész kijelentőlap
   Állattartással, állatvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása MÉHÉSZ bejelentő, kijelentő  
 Formai megkötöttségek nélkül benyújtható   A panasz és a közérdekű bejelentés Formai megkötöttségek nélkül benyújtható  Formai megkötöttségek nélkül benyújtható 
    Találás   Személyes megjelenéssel, hatóság általi jegyzőkönyvfelvétel
KÉRELEM NYOMTATVÁNY - HATÓSÁGIHOZ   Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez a közlekedési nyilvántartásba Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez a közlekedési nyilvántartásba   
   


  
     

ILLETÉK BEFIZETÉSE:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján, - bizonyos közigazgatási ügytípushoz tartozó szolgáltatások igénybevétele esetén - illetéket kell fizetni. Az illetékfizetési kötelezettségről az adott ügytípus ügyleírásában tájékozódhatnak.

Az illetékköteles ügytípusok esetén az illeték az alábbi számlaszámra utalható át:

68800013-11054869-00000000

A közútkezelői hozzájárulási díj az alábbi számlaszámra utalható át:

68800013- 11039141 – 00000000
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSZÁMLÁI:

Magánszemélyek kommunális adója:

68800013-11039172-00000000

Gépjárműadó:

68800013-11039158-00000000

Helyi iparűzési adó:

68800013-11039165-00000000

Építményadó:

68800013-11088262-00000000

Földbérbeadásból származó jövedelem:

68800013-11039206-00000000

Talajterhelési díj:

68800013-11052135-00000000

Helyi jövedéki adó:

68800013-11100702-00000000

Idegen bevételek:

68800013-11036629-00000000

Egyéb bevételek:

68800013-11039213-00000000

Bírság és végrehajtási költség:

68800013-11039189-00000000

Késedelmi pótlék:

68800013-11039196-00000000