Városüzemeltetés


VÁROSÜZEMELTETÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZOLGÁLTATÁSI PONT
   
I. Közútkezelői hozzájárulás kérése I. Zaj és rezgés elleni védelem-zajkib.hat.é. megáll
II. Közterület-használati engedély II. Vízjogi létesítési engedély
III. Közterületi fakivágás, fa pótlása III. Építésügy
IV. Közvilágítás  
V. Tűzgyújtás  
VI. Bérlakások  
VII. Parlagfű  
VIII. Kóbor ebek  
IX. Belvíz  
X. Állati melléktermék gyűjtőhely  
XI. Eszköz és terembérlet  
XII. Zártkert  
XIII. Piac  
XIV. Temető  
XV. Szálláshely  
XVI. Egyéb  
   
   


ÉPÍTÉSÜGYI SZOLGÁLTATÁSI PONT

I. Zaj és rezgés elleni védelem-zajkib.hat.é. megáll

Ügyleírás

Kérelem zajkibocsájtási határérték megállapítására
Jelentés zajforrás zajkibocs. megváltozásáról


II. Vízjogi létesítési engedély


Ügyleírás
Adatlap vízjogi üzemeltetési engedélyhez
Kérelem kút fennmaradásához
Kérelem házi szennyvíztisztító kisberendezés
Melléklet ásott kúthoz
Melléklet fúrott kúthoz
Nyilatkozat fennmaradáshoz
Vízgazd. hat. eng.kérelem kút létesít. haszn. megsz.


III. Építésügy


Ügyleírás

HÉSZ, RENDEZÉSI TERVEK
Helyi építési szabályzat (rendelet)
Szab Bt Teljes
Szab Kt teljes
Szerkezeti terv teljes

Előzetes Szakhatósági állásfoglalás kérelem
ÉTDR építésügyi hatósági engedélykérelem
ÉTDR_kitöltési_útmutató
Kérelem építésügyi iratmásolat kiadásához


VÁROSÜZEMELTETÉS


I. Közútkezelői hozzájárulás kérése

Ügyleírás
6. sz. kezeloi hozzajarulas dija
Hozzájáruló nyilatkozat közútkezelői hozz. fakivágáshoz
Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
Közútkezelői hozzáj. kérelem egyéb eng. eljárásokhoz
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem kapub., útcsatlak. fennm.
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem kapub., útcsatlak. lét.-hez

II. Közterület-használati engedély

Ügyleírás
5. sz. melleklet a közterület-használat díjai
9. sz. melleklet epitesi, bontasi dijtetel
Kérelem közterület használatához
Kérelem rendezvények tartásához

III. Közterületi fakivágás, fa pótlása

Ügyleírás
Kérelem közterületen lévő fás szárú növények kivágásához

IV. Közvilágítás

Közvilágítással kapcsolatos hiba bejelentés

V. Tűzgyújtás

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ TŰZGYÚJTÁSSAL KAPCSOLATBAN
Égetési Kérelem

VI. Bérlakások

55 lakásos

VII. Parlagfű

PARLAGFŰ

VIII. Kóbor ebek

Ebrendészet
Ebösszeíró adatlap 2017.

IX. Belvíz

Belvíz

X. Állati melléktermék gyűjtőhely

Települési állati melléktermék gyűjtőhely

XI. Eszköz és terembérlet

Bérleti díjak 2017
ESZKÖZ BÉRLETI IGÉNYLŐLAP 2017
Eszköz és terembérlet ügymenete
TEREMBÉRLETI IGÉNYLŐLAP 2017

XII. Zártkert

Zártkertek ügymenet leírás
Iratmásolat zártkert

XIII. Piac

Piac ügymenet leírás
Piaci díjtételek 2017.
kispiac helyfoglalási kérelem
nagypiac helyfoglalási kérelem

XIV. Temető

Temető ügymenetleírás
Temetkezési díjak 2017

XV. Szálláshely

Szállásfoglalás ügymenet leírása
Szállásdíj 2017.

XVI. Egyéb

Városüzemeltetés I. - XV. általános bejelentés, kérelem