2011 évi határozatok

Április

Április
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
69/2011. (IV. 01.) számú
határozata
„Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem”
tárgyú hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
83/2011. (IV. 21.) számú
határozata
a helyi önszervezõdõ közösség  pénzügyi támogatására benyújtott önerõs
pályázat elbírálására
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
94/2011. (IV. 21.) számú
határozata
a balkányi Alfa Rádió kistérségi rádiós mûsorszolgáltatóvá
való átszervezésének támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
70/2011. (IV. 01.) számú
határozata
a 2011/2012 tanévben/nevelési évben induló óvodai csoportok, osztályok és napközi csoport számának meghatározásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
84/2011. (IV. 21.) számú
határozata
az „Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón”
címû pályázat megvalósításáról történõ lemondásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
95/2011. (IV. 21.) számú
határozata
Társberuházói megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
71/2011. (IV. 01.) számú
határozata
az 59/2011. (III. 24.) számú Képviselõ-testületi határozat visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
85/2011. (IV. 21.) számú
határozata
„Újfehértó Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerûsítése” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerû közbeszerzési eljárás megindításáról,
 az ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
96/2011. (IV. 21.) számú
határozata
Szolgáltatási szerzõdés módosításának jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
72/2011. (IV. 01.) számú
határozata
Az Újfehértó Fõ tér 3. szám alatti ingatlan bérbeadásáról szóló pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
86/2011. (IV. 21.) számú
határozata
„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény épületébe”
címû pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
97/2011. (IV. 21.) számú
határozata
az Újfehértour Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
73/2011. (IV. 01.) számú
határozata
Az Újfehértó Fõ tér 3. szám alatti ingatlan bérbeadására új pályázati felhívás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
87/2011. (IV. 21.) számú
határozata
„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény épületébe”
címû  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
98/2011. (IV. 21.) számú
határozata
a helyi adók beszedésének 2010. évi teljesítésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
77/2011. (IV. 21.) számú
határozata
az önkormányzat 2010. évi költségvetése egyszerûsített beszámolójának elfogadásáról, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
88/2011. (IV. 21.) számú
határozata
„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény épületébe”
címû  pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
99/2011. (IV. 21.) számú
határozata
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti online casinos feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
78/2011. (IV. 21.) számú
határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
89/2011. (IV. 21.) számú
határozata
„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény épületébe”
címû  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
100/2011. (IV. 21.) számú
határozata
A Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott támogatási igényrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
79/2011. (IV. 21.) számú
határozata
a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
90/2011. (IV. 21.) számú
határozata
„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda
Árvácska úti Tagóvoda épületébe”
címû  pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
101/2011. (IV. 21.) számú
határozata
A maximális létszám túllépésének engedélyezésérõl a Lengyel Laura Óvoda  csoportjaiban
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
80/2011. (IV. 21.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata 2011-2014. évi gazdasági programjáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
91/2011. (IV. 21.) számú
határozata
„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda
Árvácska úti Tagóvoda épületébe”
címû  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról
 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
81/2011. (IV. 21.) számú
határozata
„Újfehértó Fõ tér 3. szám alatti épület bérbeadása”
tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
92/2011. (IV. 21.) számú
határozata
„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda
Napsugár Tagóvoda épületébe”
címû  pályázat benyújtásáról
 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
82/2011. (IV. 21.) számú
határozata
a helyi önkormányzatra vonatkozó  2010. évi belsõ ellenõrzési jelentés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
93/2011. (IV. 21.) számú
határozata
„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda
Napsugár Tagóvoda épületébe”
címû  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról