2011 évi határozatok

Február

Február
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
30/2011. (II. 04.) számú
határozata
A 22/2011. (I.27.) számú valamint a 23/2011. (I. 27.) számú Képviselõ-testületi határozatok visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
34/2011. (II. 15.) számú
határozata
„Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása” tárgyú
egyszerû közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
41/2011. (II. 24.) számú
határozata
a helyi önszervezõdõ közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerõs
pályázat elbírálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
31/2011. (II. 04.) számú
határozata
A Nyírségi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminõség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
35/2011. (II. 24.) számú
határozata
Az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ térítési díjai
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
42/2011. (II. 24.) számú
határozata
az önkormányzat tulajdonában lévõ gépjármûvek értékesítésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
32/2011. (II. 04.) számú
határozata
A Nyírségi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminõség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz  saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
36/2011. (II. 24.) számú
határozata
az ÚJFEHÉRTOUR Kft 2011. évi árbevételi és költségtervének elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
43/2011. (II. 24.) számú
határozata
a 159/2010. (X.28.) számú határozat visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
28/2011. (II. 04.) számú
határozata
Átmeneti helyi adók bevételeivel összefüggõ döntésekrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
37/2011. (II. 24.) számú
határozata
Az Ujfehértour Kft. Felügyelõ Bizottsága ügyrendjének módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
44/2011. (II. 24.) számú
határozata
az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságban való képviseletrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
29/2011. (II. 04.) számú
határozata
a kiemelkedõ társadalmi jelentõséggel bíró civil szervezetek 2011. évi támogatásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
38/2011. (II. 24.) számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális  Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
45/2011. (II. 24.) számú
határozata
a 2010-ben nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások  felhasználásáról
 szóló elszámolások elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
33/2011. (II. 04.) számú
határozata
„Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása”
tárgyú Kbt. 251.§ (2) bek. szerinti hirdetmény nélküli,
általános, egyszerû közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
39/2011. (II. 24.) számú
határozata
Tag delegálásáról az INNOHÍD Zrt. Felügyelõ Bizottságába
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
40/2011. (II. 24.) számú
határozata
„Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem”
tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerû közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és új, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás megindításáról