2011 évi határozatok

Január


Január
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
1/2011. (I. 07.) számú
határozata
3000 adagos fõzõkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”
tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerû közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
12/2011. (I. 27.) számú
határozata
NYÍRSÉGVÍZ ZRT-ben levõ részvénycsomag részbeni értékesítésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
23/2011. (I. 27.) számú
határozata
A Nyírségi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminõség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz  saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2/2011. (I. 14.) számú
határozata
a 194/2010. (XII. 06.) számú határozat visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
13/2011. (I. 27.) számú
határozata
Új helyi adók bevezetésének lehetõségérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
24/2011. (I. 27.) számú
határozata
A Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott támogatási igényrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
3/2011. (I. 14.) számú
határozata
„Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása”
tárgyú Kbt. 251.§ (2) bek. szerinti hirdetmény nélküli,
általános, egyszerû közbeszerzési eljárás megindításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
14/2011. (I. 27.) számú
határozata
A Pénzügyi Bizottság - Újfehértó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezésével összefüggõ – kiemelt tervezési javaslatairól
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
25/2011. (I. 27.) számú
határozata
az óvodai elõjegyzés és az általános iskolai beíratás idõpontjának meghatározásáról 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
6/2011. (I. 27.) számú
határozat
a Nagykállói mobile casino Kistérség Rövidtávú Kistérségi Kulturális stratégiájának elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
17/2011. (I. 27.) számú
határozata
az Újfehértó SZOSZOK 2011. évi költségvetésének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
26/2011. (I. 27.) számú
határozata 
a 2011. évre tervezett kulturális programokról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
7/2011. (I. 27.) számú
határozata
az önkormányzat 2006-2010 közötti gazdálkodásának, a közpénzek jogszerû és ésszerû felhasználásának átvilágításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
18/2011. (I. 27.) számú
határozata
a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ  újfehértói feladatellátási helye 2011. évi költségvetésének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
27/2011. (I. 27.) számú
határozata
a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyûjtemény, Könyvtár és Mûvelõdési Központ
alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
8/2011. (I. 27.) számú
határozata
a piaci díjtételek felülvizsgálatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
19/2011. (I. 27.) számú
határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzata NYÍRSÉGVÍZ ZRT-ben lévõ részvényeinek vételi ajánlatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
15/2011. (I. 27.) számú
h a t á r o z a t a
a 197/2010. (XII.16.) számú határozat visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
9/2011. (I. 27.) számú
határozata
A Polgármesteri Hivatal és a Zajti Ferenc Kulturális Központ
hatékonyabb és költségtakarékosabb mûködését szolgáló racionalizálásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
20/2011. (I. 27.) számú
határozata
aljegyzõi munkakör betöltésére vonatkozó
pályázat kiírásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
16/2011. (I. 27.) számú
határozata
Az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos kezdeményezésrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
10/2011. (I. 27.) számú
határozata
intézmény átszervezésrõl szóló elvi döntésrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
21/2011. (I. 27.) számú
határozata
Megbízás a Lengyel Laura Óvoda magasabb vezetõi feladatainak ellátására
 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (I. 27.) számú
határozata
Az Újfehértó Fõ tér 3. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ – TESTÜLETÉNEK
22/2011. (I. 27.) számú
határozata
A Nyírségi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminõség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról