2011 évi határozatok

Május

Május
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
102/2011. (V. 04.) számú
határozata
A 100/2011. (IV.21.) számú, a  Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott támogatási  igényrõl szóló határozat kiegészítésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
112/2011. (V. 26.) számú
határozata
Közoktatási Feladatellátási Megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
122/2011. (V. 26.) számú
h a t á r o z a t
„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda
Napsugár Tagóvoda épületébe”
címû  pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
103/2011. (V. 09.)
h a t á r o z a t a
fejlesztési célú hitel felvételével kapcsolatos döntésekrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
113/2011. (V. 26.) számú
határozata
a Szak-Ma  Szakképzõ Iskola és Gimnázium  kérelmérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
123/2011. (V. 26.) számú
h a t á r o z a t
„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda
Napsugár Tagóvoda épületébe”
címû  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
104/2011. (V. 26.) számú
határozata
az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft részére tagi kölcsön biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
114/2011. (V. 26.) számú
határozata
Balogh Sándorné részére felajánlott vételi ajánlatról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
128/2011. (V. 31.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértói Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
105/2011. (V. 26.) számú
határozata
az Újfehértó SZOSZOK költségvetésével kapcsolatos döntésrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
115/2011. (V. 26.) számú
határozata
Képviselõ-testületi  határozatok visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
129/2011. (V. 31.) számú
határozata
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatási kérelem
benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
106/2011. (V. 26.) számú
határozata
Az Újfehértó SZOSZOK  által biztosított házi segítségnyújtás térítési díjáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
116/2011. (V. 26.) számú
határozata
„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ
Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézményének épületébe”
címû  pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
124/2011. (V. 31.) számú
határozata
helyi építési szabályzat és szabályozási terv és a település szerkezeti terv   felülvizsgálatáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
107/2011. (V. 26.) számú
határozata
Az Újfehértó SZOSZOK alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
117/2011. (V. 26.) számú
határozata
„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ
Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézményének épületébe”
címû  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
125/2011. (V. 31.) számú
határozata
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyûjtemény, Könyvtár és Mûvelõdési Központ megszüntetésérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
108/2011. (V. 26.) számú
határozata
a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ  Újfehértói feladatellátási helye költségvetésével kapcsolatos döntésrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
118/2011. (V. 26.) számú
h a t á r o z a t a
„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ
Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézményének épületébe”
címû  pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
126/2011. (V. 31.) számú
határozata
intézményvezetõi feladatok ellátásáról szóló megbízásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
109/2011. (V. 26.) számú
határozata
- az Ügyfélcentrum áthelyezésével kapcsolatos döntésekrõl - 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
119/2011. (V. 26.) számú
h a t á r o z a t
„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ
Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézményének épületébe”
címû  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
127/2011. (V. 31.) számú
határozata
az Újfehértói Általános, Mûvészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola átszervezésével kapcsolatos döntésekrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
110/2011. (V. 26.) számú
határozata
a helyi önszervezõdõ közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerõs
pályázat elbírálásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
120/2011. (V. 26.) számú
h a t á r o z a t
„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda
Árvácska úti Tagóvoda épületébe”
címû  pályázat benyújtásáról
 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
111/2011. (V. 26.) számú
határozata
Pedagógiai Szakszolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
121/2011. (V. 26.) számú
h a t á r o z a t
„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda
Árvácska úti Tagóvoda épületébe”
címû  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról