2011 évi határozatok

November

November
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
180/2011.(XI. 24.) számú
h a t á r o z a t a
közszereplõk, illetve magánszemélyek
ellen irányuló támadásokkal kapcsolatos
állásfoglalás
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
183/2011.(XI. 24.) számú
h a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális  Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
186/2011.(XI. 24.) számú
h a t á r o z a t a
az Önkormányzat tulajdonában lévõ
Újfehértó, Fõ tér 3. szám alatti ingatlan
bérbeadásával kapcsolatos döntésrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
181/2011.(XI. 24.) számú
h a t á r o z a t a
a köztisztviselõk teljesítményértékelésének
alapját képezõ kiemelt célokról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
184/2011.(XI. 24.) számú
h a t á r o z a t a
 Az önkormányzat tulajdonában lévõ mezõgazdasági földingatlanok
2012. évi haszonbérleti díjának megállapításáról
 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
182/2011.(XI. 24.) számú
h a t á r o z a t a
„Belterületi csapadékvíz-elvezetés
Újfehértón -II. ütem”
címû  pályázat benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
185/2011.(XI. 24.) számú
h a t á r o z a t a
közszolgáltatókkal kötött szerzõdések
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról