2011 évi határozatok

Szeptember

Szeptember
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
162/2011.(IX. 16.) számú
h a t á r o z a t a
rövid lejáratú fejlesztési hitel felvételérõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
167/2011.(IX. 29.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó SZOSZOK 2011. évi költségvetésének  módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
170/2011.(IX. 29.) számú
h a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához szükséges
költségvetési fedezet biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
163/2011.(IX. 23.) számú
h a t á r o z a t a
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
168/2011.(IX. 29.) számú
h a t á r o z a t a
a Képviselõ-testület 118/2009.(IV.23.) számú határozatának visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
171/2011.(IX. 29.) számú
h a t á r o z a t a
intézmény átszervezésével kapcsolatos törvényességi észrevételrõl
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
166/2011.(IX. 29.) számú
h a t á r o z a t a
Az Újfehértó SZOSZOK alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
169/2011.(IX. 29.) számú
h a t á r o z a t a
LEADER pályázatok benyújtásáról