2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2015 Október -November-December

2015 Október -November-December
  Határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumban:hatarozatok  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2015. (X. 12.) számú
h a t á r o z a t a

az Újfehértói Sportegyesület által benyújtott

pályázathoz szükséges nyilatkozatról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2015. (X. 28.) számú
h a t á r o z a t a

Zajti Ferenc Kulturális Központ
költségvetésének módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2015. (X. 28.) számú
h a t á r o z a t a
 

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és
Játszóház költségvetésének módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2015. (X. 28.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2015. (X. 28.) számú
h a t á r o z a t a

A vásárosnaményi 0308/2. helyrajzi számú ingatlan
Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő
263/9000-ed arányú részének elbirtoklás jogcímén
történő vagyonátruházása tárgyú megállapodásról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2015. (X. 28.) számú
h a t á r o z a t a
A fehérgyarmati 905 helyrajzi számú ingatlan 161/6000-ed
arányú önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanrészének elbirtoklás jogcímén történő
vagyonátruházása tárgyú megállapodásról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2015. (X. 28.) számú
határozata

Újfehértó Város Önkormányzata
új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2015. (X. 28.) számú

az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2015. (X. 28.) számú
határozata

 „Piaccsarnok építése Újfehértón és Hűtőház építés
Újfehértó termékeiért ”

című projektek tanulmányterveinek
elkészítéséhez saját forrás biztosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2015. (X. 28.) számú
határozata
Újfehértó Város települési főépítészi feladatainak
2016. évben történő ellátására vonatkozó megbízásról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2015. (X. 28.) számú
határozata

a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2015. (X. 28.) számú
határozata
a Lengyel Laura Óvoda 2015/2016-os nevelési
évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2015. (X. 28.) számú
határozata
Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2015. (X. 28.) számú
határozata
Újfehértói Nyugdíjasok Egyesülete kérelméről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2015. (X. 28.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata és
Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Között létrejött együttműködési
megállapodás 2. számú módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2015. (X. 28.) számú
határozata
az önkormányzat 2016. évi költségvetést érintő döntésekről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2015. (X. 28.) számú
határozata
az önkormányzat 2016. évi költségvetést érintő döntésekről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2015. (XI. 10.) számú
h a t á r o z a t a
a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2015. (XI. 10.) számú
h a t á r o z a t a

az Újfehértó Sportegyesület kérelméről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
Főigazgatói pályázat véleményezéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a

Főigazgatói pályázat véleményezéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
felülvizsgálatáról, és a feladatokkal kapcsolatos döntések meghozataláról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértói Fúvósok Egyesülete kérelméről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a

A
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény,

Művelődési Központ és Könyvtár

2016. évi munkatervének jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi Felülvizsgálatáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzat  és költségvetési szervei
2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Képviselő-testületének 2016. évi Munkatervéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
214/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a

Jegyzőkönyvező- Szavazatszámláló- Konferencia és Teremhangosításra
alkalmas rendszer  beszerzéséhez  forrás biztosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
215/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a
 
az Újfehértó Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő Márvány utcai nyárfasor
kivágásáról és pótlásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
216/2015. (XI. 26.) számú
h a t á r o z a t a

a Tornacsarnok
működtetéséhez szükséges
álláshely biztosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
232/2015. (XII. 21.) számú

határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Újfehértói Szociális  Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról