2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2013 Július

2013 Július

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a
a településrendezési terv és a helyi építési
szabályzat módosításának kezdeményezéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a

csoportos villamos energia
beszerzéssel kapcsolatos döntésekről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0374 azonosítószámú
"A könyvtári programok infrastruktúra fejlesztése Újfehértón" 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a
támogatási igény benyújtásáról EU Önerő
Alap európai uniós fejlesztésipályázatai saját forrás kiegészítéséhez

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a

A „Hancurka” Játszóház és Fejlesztő
Centrum épületének kialakítási
pótmunkálataihoz szükséges  forrás biztosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2013. (VII. 24.) számú 
h a t á r o z a t a

a Helytörténeti Gyűjteményben történt
szakfelügyeleti vizsgálat
megállapításairól szóló 
122/2012. (VII. 25.) számú határozat módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a

Újfehértó Sportegyesület részére
kamat megfizetéséhez biztosított támogatásról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a
a 2012/2013. nevelési év szakmai
munkájának értékeléséről
szóló beszámoló elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a

Az adósságkonszolidáció
 folytatásával kapcsolatos kezdeményezésről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a

Az adósságkonszolidáció folytatásával
kapcsolatos kezdeményezésről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2013. (VII. 24.) számú
h a t á r o z a t a

Az adósságkonszolidáció folytatásával
kapcsolatos kezdeményezésről