2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2014 Augusztus

2014 Augusztus
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
Újfehértó város településszerkezeti
terv és leírása módosításának jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
a településrendezési terv
és helyi építési szabályzat
módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi
Tagintézmény vezetésére kiírt igazgatói
(tagintézmény-vezető) pályázat véleményezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Váci Mihály Kulturális Központ és Újfehértó
Város Önkormányzata között kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
„Európa a polgárokért Program
2014-2020” pályázati projekthez
kapcsolódó költség biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
az Újfehértó Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás kiegészítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS online casino canada ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
Az Újfehértói Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
a Helyi Választási Bizottság
tagjainak/póttagjainak
megválasztásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
a 2014/2015. nevelés évi/tanév
indításának feltételeiről szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
az Újfehértói Polgármesteri Hivatal
eszköz beszerzéséhez szükséges
 forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2014. (VIII. 27.) számú
határozata
rendezvények, ünnepségek
lebonyolításához forrás
biztosításáról