2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2014 December

2014 December
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2014. (XII. 10.) számú
határozata
„Újfehértó városban a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység ellátása”
tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2014. (XII. 10.) számú
határozata
szociális ellátások
intézményi térítési díjáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2014. (XII. 10.) számú
határozata
Újfehértó város területén
található közterületi utcanevek módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2014. (XII. 10.) számú
határozata
az Újfehértói Kempo Harcművészeti
Sportegyesület névhasználatához
való hozzájárulásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2014. (XII. 10.) számú
határozata
„Újfehértó, Kodály Z. utca 39. szám
alatti Időskorúak gondozóházának
bővítése és felújítása” tárgyú hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljáráshoz fejlesztési
célra átadott pénzeszköz biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 195/2014. (XII. 16.) számú
határozata
szerződésmódosítás jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 196/2014. (XII. 16.) számú
határozata
gyermekétkeztetés
biztosításához hozzájárulás
igényléséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 197/2014. (XII. 16.) számú
határozata
az Önkormányzat 2013. évi
pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 198/2014. (XII. 16.) számú
határozata
az Újfehértói  Polgármesteri Hivatal
2013. évi pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 199/2014. (XII. 16.) számú
határozata
a Lengyel Laura Óvoda  2013. évi
pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2014. (XII. 16.) számú
határozata
az Újfehértó Város Önkormányzata
Játékvár Bölcsőde és Játszóház
 2013. évi pénzmaradványának
felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2014. (XII. 16.) számú
határozata
a Zajti Ferenc Helytörténeti
Gyűjtemény, Művelődési Központ
és Könyvtár  2013. évi
pénzmaradványának felhasználásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2014. (XII. 16.) számú
határozata
Szerződések jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2014. (XII. 16.) számú
határozata
az Újfehértó, Vasvári Pál utca 15. szám
alatti sportlétesítmény
gazdaságosabb működtetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2014. (XII. 16.) számú
határozata
Az Állami Számvevőszéki vizsgálathoz
kapcsolódó reorganizációs terv elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2014. (XII. 16.) számú
határozata
Az Állami Számvevőszéki vizsgálathoz
kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2014. (XII. 16.) számú
határozata
Települési főépítészi
feladatok ellátására vonatkozó
megbízásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2014. (XII. 16.) számú
határozata
a helyi önkormányzat és költségvetési
szervei 2015. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2014. (XII. 16.) számú
határozata
belső ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2014. (XII. 16.) számú
határozata
az önkormányzat 2015. évi
költségvetést érintő döntésekről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2014. (XII. 16.) számú
határozata
az önkormányzat 2015. évi
költségvetést érintő döntésekről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2014. (XII. 16.) számú
határozata
A Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény,
Művelődési Központ és Könyvtár
2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2014. (XII. 16.) számú
határozata
Újfehértó Város Képviselő-testületének
2015. évi Munkatervéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2014. (XII. 16.) számú
határozata
az önkormányzat 2014. évi
közművelődési tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
214/2014. (XII. 16.) számú
határozata
Az Önkormányzati Tűzoltóság
Újfehértó 2014. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
215/2014. (XII. 16.) számú
határozata
A személyes gondoskodást
nyújtó szociális feladatok
2014. évi ellátásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
216/2014. (XII. 16.) számú
határozata
a kegyeleti közszolgáltatási
szerződés végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
217/2014. (XII. 16.) számú
határozata
Újfehértó Város verseny- és
tömegsportjának helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
218/2014. (XII. 19.) számú
határozata
Újfehértó Béke téren személygépkocsi
parkoló és
forgalmi rend kialakításához
pótlólagos pénzügyi fedezet biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
219/2014. (XII. 19.) számú
határozata
Szerződés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
220/2014. (XII. 19.) számú
határozata
Az idegenrendészeti őrizetre alkalmas
objektum állami tulajdonú,
beépítésre szánt terület térítésmentes
felajánlásának előkészítéséről